Moduł Internacjonalizacja jest jednym z fakultatywnych modułów przewidzianych w Ścieżce SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ten moduł możliwi Ci wsparcie promocji zagranicznej produktów oraz uzyskanie ochrony lub obrony własności intelektualnej.

Jak skorzystać z Modułu Internacjonalizacja?

Poniższe przykłady obrazują, w jakich sytuacjach można skorzystać z Modułu Internacjonalizacja.

Przykład 1.

W ramach modułu B+R przedsiębiorca opracował nowy produkt, który docelowo ma być sprzedawany na rynku polskim oraz europejskim. Chciałby promować ten produkt wśród potencjalnych klientów z rynków zagranicznych.

W ramach Modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstwo mogłoby wyjechać na targi lub konferencje w dowolne miejsce na świecie, gdzie odbywają się wydarzenia, które mogą przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy o produkcie. Przedsiębiorca mógłby sfinansować sobie koszty transportu, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej czy diet. Na ten cel przyznawane są stawki jednostkowe na osobę np. wyjazd na targi odbywające się w Europie – 4 591,00 zł na osobę.

Przykład 2.

Przedsiębiorstwo opracowało dwa nowe produkty, które chciałoby promować za granicą poprzez wykupienie reklamy na zagranicznych stronach www lub poprzez promocję w przeglądarkach internetowych.

W ramach Modułu Internacjonalizacja nie jest możliwe wsparcie wydatków na wykupienie promocji w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Przykład 3.

W ramach Modułu B+R Spółka opracowała nową technologię produkcji. Chciałaby uzyskać ochronę opracowanej własności przemysłowej na terenie Polski.

W ramach Modułu internacjonalizacja możliwe jest uzyskanie wsparcia na ochronę własności intelektualnej, której zakres ochrony nie dotyczy wyłącznie terytorium Polski. Spółka zdecydowała się na rozszerzenie skali ochrony na rynek europejski.

Co sfinansujesz w ramach modułu Internacjonalizacja?

Wsparcie w ramach Modułu Internacjonalizacja dotyczy umiędzynarodowienia produktów, czyli promowania ich na rynkach zagranicznych pod marką produktową przedsiębiorstwa. Internacjonalizacja dotyczy produktów, a nie towarów, tj. nie można kwalifikować promowania nie swoich produktów. Produkt jest lub będzie wytwarzany na terenie Polski. W ramach modułu istnieje również możliwość uzyskania pomocy w ramach ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wybierając Moduł Internacjonalizacja, należy pamiętać, że musi on wystąpić z co najmniej jednym modułem obligatoryjnym (Modułem B+R lub Wdrożenia innowacji).

Formą promocji międzynarodowej w Module Internacjonalizacja jest:

  • udział w wydarzeniach targowych lub targowo-konferencyjnych;
  • udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych lub przyjazdowych o randze międzynarodowej.

Nie ma zamkniętej listy wydarzeń, w których możesz wziąć udział. To Ty podejmujesz decyzję, na jakie wydarzenie chcesz jechać. Środki otrzymane z Modułu Internacjonalizacja możesz przeznaczyć na:

Targi, konferencje, misje

  • Dostawy wyposażenia na targi – koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału w targach, imprezach targowo-konferencyjnych, tj. zakup gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.
  • Usługi zewnętrzne – koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału w danych targach, imprezach targowo-konferencyjnych (transport, ubezpieczenie osób oraz eksponatów, wynajem i obsługa stoiska, utylizacja odpadów); koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej; zakupu usług hotelowych i transportowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej; doradztwo w zakresie internacjonalizacji produktów;
  • Koszty wsparcia uczestników – koszty podróży służbowych pracowników. Koszty rozliczane są stawkami jednostkowymi w zależności od lokalizacji wydarzenia.
  • Opłaty – koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, imprezach targowo-konferencyjnych, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.

Własność przemysłową

  • Opłaty – koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • Usługi zewnętrzne – koszty usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej; koszty tłumaczenia (również przysięgłego), dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; koszty wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Chcesz pozyskać finansowanie z modułu Internacjonalizacja? Pamiętaj, że…

Podobnie jak inne moduły Ścieżki SMART, także Moduł Internacjonalizacja podlega ocenie pod względem kilku kryteriów, do których należą:

Istotna modułu

Wsparcie na internacjonalizację może dotyczyć wyłącznie produktów przedsiębiorstwa (wytwarzanych lub zaplanowanych do wytworzenia). Nie są wspierane towary, czyli gotowe wyroby zakupione u innych dostawców.

Budżet modułu

Należy pamiętać, że przedstawione wydatki w budżecie wymagają oszacowania poprzez zebranie potencjalnych ofert od dostawców/wykonawców. Sugerujemy wystąpienie z zapytaniem do co najmniej 3 podmiotów celem uzyskania oferty na dany zakres.

Wskaźniki modułu

Zakres planowanych zadań i wydatków określonych w ramach modułu musi być określony we wniosku za pomocą wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodność z KIS

Zaplanowane aktywności szkoleniowe, a zwłaszcza rezultaty modułu muszą być zgodne z jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Czy Twój pomysł może zostać dofinansowany środkami ze Ścieżki SMART? Zapoznałeś/łaś się z przedstawionymi wymaganiami i jesteś zainteresowany/a Modułem Internacjonalizacja? Umów bezpłatną konsultację lub zadzwoń i porozmawiajmy o Twoim projekcie.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Ekspert InnovaTree ds. Dofinansowań

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji