INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
pracownicy innovatree testujący drukarkę 3d

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu Ścieżka SMART.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 72 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 120 firm rocznie.

piktogram tarcza

70% klientów powraca.

Ścieżka SMART - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Szukasz możliwości na sfinansowanie różnych obszarów działalności Twojej firmy? Prowadzisz przedsiębiorstwo innowacyjne i chcesz wprowadzać nowe produkty i usługi do swojej działalności? Nie wiesz jakie obszary Twojej działalności mogą być finansowane ze środków unijnych?

Przeczytaj informacje o Ścieżce SMART – nowym mechanizmie finansowania przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów z instytucjami naukowymi. Jest to rozwiązanie proponowane przez NCBiR oraz PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. FENG to największy program wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach. Ścieżka SMART to działanie umożliwiające finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników na rynek. Nowością jest modułowość projektów, umożliwiająca elastyczne dostosowanie zakresu projektu do potrzeb firmy w aż 7 obszarach. Więcej o modułach piszemy na końcu artykułu, w sekcji Q&A.

Na finansowanie projektów w ramach Ścieżki SMART przeznaczono 4,3 mld euro. 20 stycznia opublikowano harmonogram programu FENG i znamy już wszystkie terminy, a 25 stycznia zapoznaliśmy się z kryteriami naboru (więcej o kryteriach naboru piszemy w sekcji Q&A poniżej).

Pierwszy nabór w ramach Ścieżki SMART ogłoszony został 7 lutego 2023 r. Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 lutego do 9 maja 2023 r.

6 czerwca ogłoszone zostaną również dodatkowe nabory dedykowane projektom na rzecz dostępności. Nabory zarówno dla MŚP, jak i dla dużych firm potrwają od 6 lipca do 31 sierpnia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat idei dostępności.  

Zespół doradców firmy Innovatree

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych naborów do Ścieżki SMART?

Lista wszystkich naborów do programu Ścieżka SMART w 2023 roku:

21 lutego – 9 maja

 • I nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 4 450 mln zł
 • I nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

10 maja – 30 czerwca

 • II nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł
 • II nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

6 lipca – 31 sierpnia

 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych MŚP – alokacja 222 mln zł
 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 445 mln zł

26 października – 9 stycznia

 • nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 222 mln zł
 • nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO – alokacja 1 335 mln zł

marzec 2024 – kwiecień 2024

 • III nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł
 • III nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram portfel

Wynagrodzenia

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto pracowników działu badawczo-rozwojowego oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

piktogram skarbonka

Podwykonawstwo

Do kosztów projektu możesz zaliczyć koszty usług podwykonawców, którym zlecisz przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

piktogram zębatki

Linia pilotażowa lub demonstrator technologii

Do kosztów projektu możesz zaliczyć również wszystkie wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem prototypowej linii produkcyjnej.

piktogram menzurka

Surowce i materiały

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na wszelkie surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu.

piktogram tarcza

WNiP

Do kosztów projektu zaliczymy również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie.

piktogram wskaźnik

Odpłatne korzystanie lub leasing

Do kosztów projektu możesz zaliczyć wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu, a także odpłatne korzystanie (wynajem lub leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (np. frezarka, CNC, prasa).

pracownicy innovatree sprawdzający maszynę laboratoryjną

Poziom dofinansowania w Ścieżce SMART

Poziom dofinansowania różny jest dla poszczególnych modułów. Nasi konsultanci wyliczą poziom dofinansowania Państwa projektu po zapoznaniu się z jego zakresem i budżetem. Jest jednak kilka uniwersalnych zasad, o których warto pamiętać.

 • maksymalny poziom dofinansowania w Ścieżce SMART to 80% wartości projektów,
 • dla dużych przedsiębiorstw moduł obowiązkowy B+R będzie musiał mieć wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie minimum 1 mln zł,
 • moduł B+R, jeśli pojawi się w projekcie, musi mieć wartość co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu.

Koszty inwestycyjne będą finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej – wysokość dofinansowania będzie więc zależna od lokalizacji projektu; moduł wdrożeniowy finansowany będzie w formie dotacji warunkowej.

Odpowiedz ma 4 pytania i sprawdź, czy możesz starać się o dotację z programu Ścieżka SMART.

 

SPRAWDŹ W 40 SEKUND

 • finansowanie do 80%

  80 %

Terminy składania wniosków - Ścieżka SMART

1

Ścieżka SMART - dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

Nabór zakończy się 9 maja 2023 roku.

2

Ścieżka SMART - dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

Nabór zakończy się 30 czerwca 2023 roku.

3

Ścieżka SMART - dla MŚP i dużych przedsiębiorstw: projekty na rzecz dostępności

Nabór zakończy się 31 sierpnia 2023 roku.

4

Ścieżka SMART - dla konsorcjów

Nabór zakończy się 9 stycznia 2024 roku.

5

Ścieżka SMART - dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

Nabór otworzy się w marcu/kwietniu 2024 roku.

Q&A - Ścieżka SMART

Czy będzie można zrealizować projekt obejmujący jedynie dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, bez wdrożenia?

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest konieczne, jednak nie musi być finansowane z projektu, tj. z modułu wdrożeniowego. Można, jak dotychczas w szybkiej ścieżce, opisać sposób wdrożenia i zadeklarować jego opłacalność, ale realizować wdrożenie poza projektem.

Czy możliwe jest dofinansowanie projektów modułowych realizowanych przez konsorcja dużych przedsiębiorstw?

Program dopuszcza takie rozwiązanie, natomiast warto zwrócić uwagę na kryterium „Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP”. Mówi ono o tym, że duże przedsiębiorstwa będą musiały, wykazać w projekcie współpracę z MŚP. Kryterium wskazuje na to, że będzie trzeba udowodnić efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy, a samą współpracę udokumentować. Umowa konsorcjum wydaje się tutaj najmniej dyskusyjną formą udokumentowania współpracy, a więc zachęcamy do rozważenia takiej opcji. Kryterium nie dotyczy small-mid caps (czyli spółek o średniej kapitalizacji) i będzie weryfikowane jedynie przy modułach wdrożeniowym, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstw.

Czy innowacja musi być zakupiona, czy może być wytworzona w ramach przedsiębiorstwa?

Jeśli projekt dotyczyć ma wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (prowadzących do powstania innowacji), wyniki tych prac mogą zostać zakupione od innego podmiotu lub wytworzone w ramach przedsiębiorstwa. Warto jednak zwrócić uwagę na kryteria rankingujące, tj. punktowane. Jeśli innowacyjność w projekcie będzie wynikała z zakupionych prac B+R – projekt otrzyma 1 punkt, jeśli z samodzielnie wytworzonych, ale poza projektem – 2 p. a jeśli innowacja jest wynikiem prac B+R realizowanych w projekcie (w module B+R) – projekt otrzyma aż 12 punktów.

Czy można dofinansować koszty do złożenia międzynarodowego patentu (UE, USA, Chiny, itp)?

Tak, w ramach modułu internacjonalizacja w ścieżce SMART będzie można uzyskać dofinansowanie kosztów uzyskania ochrony patentowej poza granicami Polski. Proszę jednak pamiętać, że moduł internacjonalizacja jest modułem fakultatywnym, więc pojawić się może w projekcie jedynie w połączeniu z realizacją prac B+R lub ich wdrożeniem (w przypadku MŚP).

Czy można będzie otrzymać dofinansowanie dla inwestycji i wdrożeń już rozpoczętych, w trakcie realizacji?

Nie będzie takiej możliwości – kryterium obligatoryjne Projekt spełnia efekt zachęt” wyklucza finansowanie projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W regulaminach naborów będą natomiast wskazane koszty objęte pomocą de minimis, które będą mogły być sfinansowane w projekcie mimo ich wcześniejszego poniesienia.

Czy istnieje definicja „ekoprojektowania"?

Definicja ekoprojektowania została zawarta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Zgodnie z tą dyrektywą ekoprojekt oznacza uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności produktu podczas jego całego cyklu życia. Będą to więc zarówno procesy związane z produkcją, jak i z użytkowaniem a następnie utylizacją produktu.

Mam już sprawdzony prototyp, chciałbym dofinansować narzędzia do produkcji, czy jest tu taka możliwość?

Tak, moduł wdrożeniowy projektu w ramach ścieżki SMART umożliwi sfinansowanie takiej inwestycji. Ważne będzie wykazanie, że prototyp powstał w wyniku prac B+R, które przedsiębiorstwo samodzielnie zrealizowało lub zakupiło. Proszę też pamiętać, że w przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny, a więc równolegle będzie trzeba zrealizować projekt badawczo-rozwojowy, np. w innym obszarze działalności firmy.

W jaki sposób można przygotować się do wzięcia udziału w programie Ścieżka SMART?

Kluczową kwestią do opracowania przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest stworzenie koncepcji realizacji projektu. Przed startem w programie zastanów się więc i przygotuj:

 • analizę potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych firmy w kontekście wyżej opisanych modułów – z których modułów chciałbyś skorzystać;
 • cechy, które wyróżniają Twoje rozwiązanie od dostępnych na rynku – postaraj się te cechy zestawić liczbowo z cechami konkurencyjnych rozwiązań;
 • strategię realizacji projektu, zawierającą wstępny harmonogram przedsięwzięcia;
 • wstępny budżet/kosztorys projektu.

Ile wniosków o dofinansowanie w Ścieżce SMART może złożyć jeden wnioskodawca?

Tego jeszcze nie wiemy – takie informacje pojawią się w regulaminie naborów. Kryteria nie wskazują na żadne ograniczenia w tym zakresie.

Czy istnieje tematyka projektów, która będzie wyżej punktowana od innych?

W kryteriach naboru wskazano 2 rodzaje innowacji – przy zastosowaniu jednego z nich otrzyma się dodatkowe punkty w projekcie – są to ekoinnowacje i innowacje cyfrowe. Dodatkowe punkty otrzymają również projekty wykazujące społeczne znaczenie innowacji, będącej przedmiotem projektu.

Masz inne pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Czym jest projekt modułowy?

Potrzeby przedsiębiorstw są różne a Ścieżka SMART kompleksowo odpowiada na wiele z nich. Uwzględniając poszczególne moduły, można sfinansować różne obszary bezpośrednio i pośrednio związane z badaniami i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań.

Dotychczas, aby pozyskać unijne dofinansowanie działalności w różnych obszarach, należało złożyć kilka wniosków o dofinansowanie. Teraz zastąpi je jeden wniosek na projekt modułowy. Plusem jest ograniczenie kilku procedur do jednej. Minusem jest fakt, że aby uzyskać wsparcie obszarów mniej kluczowych, należało będzie zrealizować również moduł B+R lub wdrożeniowy.

W projektach modułowych będą dwa moduły obligatoryjne:

 • moduł badawczo-rozwojowy,
 • moduł wdrożenie innowacji.

Duże przedsiębiorstwa moduł B+R muszą traktować jako moduł obowiązkowy. Przedsiębiorstwa MŚP mogą wybrać, czy modułem obowiązkowym będzie dla nich moduł badawczy czy wdrożeniowy, czy też zrealizują oba.

Moduł badawczo-rozwojowy

W module badawczo-rozwojowym będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w wyniku których powstaną innowacyjne produkty lub usługi.

Wśród kosztów kwalifikowanych tego modułu mogą znaleźć się np. wynagrodzenia zespołu badawczego, usługi podwykonawstwa czy zakup materiałów i surowców niezbędnych do badań. To również moduł, w którym najbardziej zasadne będzie tworzenie konsorcjów z instytucjami naukowymi, które mogą przeprowadzić część zadań. Obowiązkowe wdrożenie wyników badań może zostać zrealizowane w module wdrożeniowym lub poza projektem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu B+R.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł wdrożenie innowacji to drugi moduł obowiązkowy. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców może to być jedyny moduł, dla dużych przedsiębiorstw może on być uzupełnieniem modułu B+R.

Wśród kosztów kwalifikowanych znajdą się np. koszty zakupu lub wytworzenia linii technologicznej, przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnej do realizacji wdrożenia czy remont lub budowa budynków, w których realizowana ma być produkcja.

Ważne jest to to, że w ramach tego modułu można wdrażać zarówno wyniki własnych prac B+R, zrealizowanych w ramach modułu B+R lub zrealizowanych czy zakupionych wcześniej.

Dofinansowanie modułu wdrożeniowego realizowane będzie w postaci dotacji warunkowej.

Masz pytania? Porozmawiajmy o Ścieżce SMART

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt do programu Ścieżka SMART chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

POROZMAWIAJMY

Moduł infrastruktura B+R

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo realizuje lub planuje realizację prac B+R nie tylko jako element projektu, ale również długofalowo, możesz sfinansować utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Koszty kwalifikowane tego modułu to wszelka infrastruktura niezbędna do przeprowadzania prac – aparatura, budynki, wyposażenie. Aby pozyskać dofinansowanie na te cele, trzeba sporządzić agendę badawczą na kilka lat do przodu. Dofinansowanie modułu infrastrukturalnego również będzie miało formę dotacji warunkowej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Infrastruktura B+R.

Moduł internacjonalizacja

Sprzedajesz lub chcesz sprzedawać swoje innowacyjne produkty lub usługi również poza granicami Polski? Warto więc, aby zainteresował Cię też moduł internacjonalizacji – finansowanie międzynarodowej ochrony patentowe, wyjazdy na targi  poza Polską, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Obszary, na które będziesz chcieć otrzymać wsparcie, nie muszą być związane z obszarami wspieranymi w modułach obowiązkowych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Internacjonalizacja.

Moduł kompetencje

Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w kierunkach innowacyjnych i tworzyło innowacyjne produkty, kadra musi posiadać wysokie kompetencje i nieustannie je poszerzać.  W tym module sfinansujesz szkolenia zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie np. inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania czy obsługi infrastruktury badawczej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Kompetencje.

Moduł cyfryzacja

W ramach tego modułu możliwe będzie wsparcie projektów związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Również koszty związane z podniesieniem cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa będą kwalifikowane. To, czego nie sfinansujesz w ramach nowego programu, to zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Cyfryzacja.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Działania zmierzające do przekształcenia przedsiębiorstwa w bardziej przyjazne środowisko zajmują sporą część programów finansowania ze środków unijnych na lata 2021-2027 (kredyt ekologiczny w programie FENG, program FENIKS, regionalne programy operacyjne). W ramach tego modułu sfinansować będzie można koszty transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Finansować będzie można nie tylko inwestycje dotyczące wdrożeń nowych rozwiązań(np. w linię technologiczną do odzysku odpadu produkcyjnego), ale też działania z zakresu ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowując projekt do Ścieżki SMART, skupiamy się na czynnikach, które zwiększą Twoje szanse na zdobycie dotacji. Wspieramy Cię również w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z ofertowaniem i rozeznaniem rynku. Pobierz bezpłatny PDF i dowiedz się więcej o świadczonych przez nas usługach z zakresu pozyskiwania dotacji.

POBIERZ PDF

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 600 MLN PLN dla naszych klientów.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Przemysł budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim innowacyjne rozwiązania naszych klientów, które dzięki funduszom unijnym przyspieszają procesy budowlane.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji w programie Ścieżka SMART.

72

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

120

Obsługujemy 120 firm rocznie

70

70% klientów powraca

O nas

Pomagamy firmom w pozyskaniu funduszy unijnych. Rozumiemy złożoność dotacji oraz wiemy, jak zastosować wytyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do Twojego projektu. Uwielbiamy naszą pracę i wkładamy trochę siebie w każdy pomysł, aby zapewnić naszym klientom najlepsze usługi i wyniki.

Wiemy, jak odnieść sukces

Pomogliśmy w pozyskaniu dotacji na 72 projekty badawczo-rozwojowe.

Mamy doświadczenie

Nasze know-how czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Rozumiemy złożoność dotacji i wiemy, jak zastosować ich zasady do Twojej projektu.

Zawsze będziemy z Tobą

Jeśli zdecydujemy się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy. To dopiero początek Twojego sukcesu.

pracownicy innovatree szymon talbierz i natalia kujawskaZespół doradców firmy Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

sciezka-smart-kompetencje

| Artykuł

Ścieżka SMART | Moduł Kompetencje

Rozwój przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na rozwoju nowych technologii, opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług czy rozwoju infrastruktury, ale przede wszystkim na rozwoju kadr.
Więcej
sciezka-smart-kompetencje

| Artykuł

Ścieżka SMART | Moduł Kompetencje

Rozwój przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na rozwoju nowych technologii, opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług czy rozwoju infrastruktury, ale przede wszystkim na rozwoju kadr.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Szymon Talbierz Partner Zarządzający Innovatree

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Natalia Kujawska Partner i Project Manager Innovatree

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Karol Griech

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Marta Szymańska Kierownik Biura Innovatree

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Anna Różańska Starszy Konsultant ds pozyskiwania funduszy unijnych

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Ewa Ropela Konsultantka ds rozliczeń projektów unijnych

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Joanna Skrzeczkowska radca prawny i rzeczniczka ds unijnych

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Krzysztof Matczyński Project Manager Innovatree

Krzysztof Matczyński

Project Manager

hanna-kucik

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji z programu Ścieżka SMART?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie dowiesz się, czy warto starać się o fundusze unijne.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.