INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree testujący drukarkę 3d

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu Ścieżka SMART.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Ścieżka SMART – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Ścieżka SMART to kluczowe narzędzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, którego celem jest m.in. wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności. W Ścieżce SMART ma to się odbywać poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników na rynek.

Co jest szczególnego w Ścieżce SMART? Dlaczego to dofinansowanie jest tak popularne wśród przedsiębiorców? Cechą charakterystyczną tego programu jest modułowość projektów, która umożliwia elastyczne dostosowanie zakresu projektu do potrzeb firmy w aż 7 obszarach, które dzielimy na obowiązkowe i dodatkowe. 

Moduły obowiązkowe: 

 • moduł badawczo-rozwojowy
 • moduł wdrożenie innowacji

Moduły fakultatywne:

 • infrastruktura B+R
 • cyfryzacja
 • zazielenienie przedsiębiorstw
 • internacjonalizacja
 • kompetencje

Budowa projektu z kilku części pozwala na bardziej kompleksową realizację strategii rozwoju firmy z wykorzystaniem jednego dofinansowania. Oznacza to również, że obok przeprowadzenia prac B+R czy wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu, firma jest w stanie m.in. zakupić sprzęt do stworzenia pilotażowej linii, wyjechać na tragi zagraniczne, przeprowadzić szkolenia dla pracowników czy cyfryzować procesy w organizacji. Sprawdź, na jakie cele możesz przeznaczyć dofinansowanie.

W sekcji Q&A dowiesz się więcej, jakie potrzeby jesteś w stanie zrealizować z wykorzystaniem poszczególnych modułów.

Na finansowanie projektów w ramach Ścieżki SMART przeznaczono łącznie aż 4,3 mld euro – warto zatem aplikować o te środki.

 

Pobierz nagrania z webinaru i dowiedz się więcej o programie Ścieżka SMART:

Zasady i kryteria dotacji

Rozliczanie dofinansowania

Zespół doradców firmy Innovatree

Kto może otrzymać dotację?

Ścieżka SMART to szeroki program, w ramach którego na dofinansowanie mogą liczyć:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa
 • konsorcja (przedsiębiorstwa z innymi firmami, instytucjami naukowymi czy jednostkami badawczymi)

Co ważne dla każdej z tych grup jest realizowany osobny nabór wniosków. Oznacza to również oddzielne budżety, które trzeba przyznać, że są imponujące.

Sprawdź listę wszystkich naborów do programu Ścieżka SMART i ich alokacje:

15 grudnia 2023 – 8 lutego 2024

 • nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO – alokacja 1 335 mln zł

kwiecień – maj 2024

 • nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 220 mln zł

czerwiec – październik 2024

 • nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł
 • nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł

czerwiec – październik 2024

 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych MŚP
 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych dużych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram portfel

Wynagrodzenia

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy też w formie kontraktu B2B podlegają dofinansowaniu.

piktogram skarbonka

Zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe

Ścieżka badawcza wymaga często zaangażowania innych podmiotów, które dzięki posiadanej kadrze, laboratorium, czy innej infrastrukturze mogą przeprowadzić za ciebie pewien wycinek prac. W projekcie są to koszty podwykonawstwa.

piktogram zębatki

Dostęp do linii produkcyjnej

Jeżeli potrzebujesz przeprowadzić testy i walidację swoich rozwiązań w warunkach przemysłowych możesz skorzystać z infrastruktury produkcyjnej dostępnej na rynku.

piktogram menzurka

Surowce i materiały

Prace badawczo-rozwojowe wymagają często zużycia dużej ilości surowców i materiałów, np. do wytworzenia testowych partii produktów, sfinansujesz je w ramach projektu.

piktogram tablica

Wynajem laboratorium

Jeżeli brakuje Ci sprzętu, czy aparatury badawczo-rozwojowej, a nie jesteś zainteresowany jej zakupem, możesz zdecydować się na wynajem sprzętu lub całej powierzchni laboratoryjnej.

piktogram wskaźnik

Targi

W ramach moduły Internacjonalizacja sfinansujesz wyjazdy na targi zagraniczne, zabudowę stoiska, wynajem powierzchni wystawienniczej, przeloty, zakwaterowanie i inne koszty towarzyszące imprezom targowo-wystawienniczym.

piktogram monety

Aparatura badawcza

Drobną aparaturę badawczą możesz zwyczajnie kupić. Większe wydatki w tym zakresie zostaną objęte wsparciem w wysokości amortyzacji na czas użycia sprzętu w projekcie. Aparaturę możesz także wynająć na rynku.

piktogram panel sterujący

Budowa linii pilotażowej

Możesz stworzyć własną linię pilotażową złożoną zarówno z gotowych elementów, jak i skonstruowanych w ramach projektu.

piktogram wyniki

Oprogramowanie

Jeżeli w czasie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych potrzebujesz oprogramowania, możesz objąć dofinansowaniem opłaty licencyjne i subskrypcyjne. Jeżeli jesteś już na etapie inwestycji dofinansowanie obejmie te koszty, które ujmiesz w systemie księgowym jako wartości niematerialne i prawne.

piktogram kalkulator

Maszyny i urządzenia

W części wdrożeniowej możesz zrealizować inwestycję, stworzyć bazę produkcyjną, podstawy do świadczenia usług. Zakup maszyn i urządzeń stanowi jeden z najpopularniejszych kosztów projektów inwestycyjnych.

Budowa hali

Stworzenie bazy produkcyjnej wymaga często wybudowania nowego obiektu. W ramach części wdrożeniowej uzyskasz wsparcie na wybudowanie hali produkcyjnej.

piktogram żarówka

Fotowoltaika

Jeżeli zużycie energii w twoim zakładzie jest wysokie, możesz wspomóc się odnawialnym źródłem jej pozyskiwania. W module zazielenienia uzyskasz wsparcie na instalację fotowoltaiczną, która będzie wytwarzać prąd na własne potrzeby firmy.

piktogram mózg

Laboratorium badawcze

Jeżeli prace badawczo-rozwojowe są twoją codziennością, możesz sfinansować budowę oraz wyposażenie przestrzeni laboratoryjnej, w której będziesz kreował innowacje. Jest to możliwe w module Infrastruktura B+R.

pracownicy innovatree sprawdzający maszynę laboratoryjną

Poziom dofinansowania w Ścieżce SMART

Maksymalny poziom dofinansowania w Ścieżce SMART wynosi 80% wartości projektów. Należy jednak pamiętać, że finalnie wysokość dotacji jest różna dla poszczególnych modułów. Nasi konsultanci wyliczą, ile środków możesz otrzymać po zapoznaniu się z zakresem i budżetem przedsięwzięcia.

 

Mówiąc o wysokości dofinansowania w Ścieżce SMART, należy mieć na uwadze kilka ogólnych kwestii:

 • dla dużych przedsiębiorstw, dla których obowiązkowy jest moduł B+R – wartość kosztów kwalifikowalnych musi być na poziomie minimum 1 mln zł;
 • moduł B+R, jeśli pojawi się w projekcie, musi mieć wartość co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu;
 • koszty inwestycyjne będą finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej – wysokość dofinansowania będzie więc zależna od lokalizacji projektu
 • moduł wdrożeniowy finansowany będzie w formie dotacji warunkowej, czyli jest uzależniony od przychodów uzyskanych na skutek zrealizowanego projektu.

Odpowiedz ma 4 pytania i sprawdź, czy możesz starać się o dotację z programu Ścieżka SMART.

SPRAWDŹ W 40 SEKUND

 • finansowanie do 80%

  80 %

Terminy składania wniosków - Ścieżka SMART

1

Ścieżka SMART - dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO

Nabór wniosków planowany jest od 15 grudnia 2023 do 8 lutego 2024 r.

2

Ścieżka SMART - dla konsorcjów MŚP z MŚP

Nabór wniosków planowany jest na kwiecień – maj 2024 r.

3

Ścieżka SMART - dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

Nabór planowany jest od czerwca do października 2024 r.

4

Ścieżka SMART - dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na rzecz dostępności

Nabór planowany jest od czerwca do października 2024 r.

Q&A - Ścieżka SMART

Czy będzie można zrealizować projekt obejmujący jedynie dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, bez wdrożenia?

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest konieczne, jednak nie musi być finansowane z projektu, tj. z modułu wdrożeniowego. Można, jak dotychczas w szybkiej ścieżce, opisać sposób wdrożenia i zadeklarować jego opłacalność, ale realizować wdrożenie poza projektem.

Czy możliwe jest dofinansowanie projektów modułowych realizowanych przez konsorcja dużych przedsiębiorstw?

Program dopuszcza takie rozwiązanie, natomiast warto zwrócić uwagę na kryterium „Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP”. Mówi ono o tym, że duże przedsiębiorstwa będą musiały, wykazać w projekcie współpracę z MŚP. Kryterium wskazuje na to, że będzie trzeba udowodnić efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy, a samą współpracę udokumentować. Umowa konsorcjum wydaje się tutaj najmniej dyskusyjną formą udokumentowania współpracy, a więc zachęcamy do rozważenia takiej opcji. Kryterium nie dotyczy small-mid caps (czyli spółek o średniej kapitalizacji) i będzie weryfikowane jedynie przy modułach wdrożeniowym, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstw.

Czy innowacja musi być zakupiona, czy może być wytworzona w ramach przedsiębiorstwa?

Jeśli projekt dotyczyć ma wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (prowadzących do powstania innowacji), wyniki tych prac mogą zostać zakupione od innego podmiotu lub wytworzone w ramach przedsiębiorstwa. Warto jednak zwrócić uwagę na kryteria rankingujące, tj. punktowane. Jeśli innowacyjność w projekcie będzie wynikała z zakupionych prac B+R – projekt otrzyma 1 punkt, jeśli z samodzielnie wytworzonych, ale poza projektem – 2 p. a jeśli innowacja jest wynikiem prac B+R realizowanych w projekcie (w module B+R) – projekt otrzyma aż 12 punktów.

Czy można dofinansować koszty do złożenia międzynarodowego patentu (UE, USA, Chiny, itp)?

Tak, w ramach modułu internacjonalizacja w ścieżce SMART będzie można uzyskać dofinansowanie kosztów uzyskania ochrony patentowej poza granicami Polski. Proszę jednak pamiętać, że moduł internacjonalizacja jest modułem fakultatywnym, więc pojawić się może w projekcie jedynie w połączeniu z realizacją prac B+R lub ich wdrożeniem (w przypadku MŚP).

Czy można będzie otrzymać dofinansowanie dla inwestycji i wdrożeń już rozpoczętych, w trakcie realizacji?

Nie będzie takiej możliwości – kryterium obligatoryjne Projekt spełnia efekt zachęt” wyklucza finansowanie projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W regulaminach naborów będą natomiast wskazane koszty objęte pomocą de minimis, które będą mogły być sfinansowane w projekcie mimo ich wcześniejszego poniesienia.

Czy istnieje definicja „ekoprojektowania"?

Definicja ekoprojektowania została zawarta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Zgodnie z tą dyrektywą ekoprojekt oznacza uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności produktu podczas jego całego cyklu życia. Będą to więc zarówno procesy związane z produkcją, jak i z użytkowaniem a następnie utylizacją produktu.

Mam już sprawdzony prototyp, chciałbym dofinansować narzędzia do produkcji, czy jest tu taka możliwość?

Tak, moduł wdrożeniowy projektu w ramach ścieżki SMART umożliwi sfinansowanie takiej inwestycji. Ważne będzie wykazanie, że prototyp powstał w wyniku prac B+R, które przedsiębiorstwo samodzielnie zrealizowało lub zakupiło. Proszę też pamiętać, że w przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny, a więc równolegle będzie trzeba zrealizować projekt badawczo-rozwojowy, np. w innym obszarze działalności firmy.

W jaki sposób można przygotować się do wzięcia udziału w programie Ścieżka SMART?

Kluczową kwestią do opracowania przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest stworzenie koncepcji realizacji projektu. Przed startem w programie zastanów się więc i przygotuj:

 • analizę potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych firmy w kontekście wyżej opisanych modułów – z których modułów chciałbyś skorzystać;
 • cechy, które wyróżniają Twoje rozwiązanie od dostępnych na rynku – postaraj się te cechy zestawić liczbowo z cechami konkurencyjnych rozwiązań;
 • strategię realizacji projektu, zawierającą wstępny harmonogram przedsięwzięcia;
 • wstępny budżet/kosztorys projektu.

Ile wniosków o dofinansowanie w Ścieżce SMART może złożyć jeden wnioskodawca?

Tego jeszcze nie wiemy – takie informacje pojawią się w regulaminie naborów. Kryteria nie wskazują na żadne ograniczenia w tym zakresie.

Czy istnieje tematyka projektów, która będzie wyżej punktowana od innych?

W kryteriach naboru wskazano 2 rodzaje innowacji – przy zastosowaniu jednego z nich otrzyma się dodatkowe punkty w projekcie – są to ekoinnowacje i innowacje cyfrowe. Dodatkowe punkty otrzymają również projekty wykazujące społeczne znaczenie innowacji, będącej przedmiotem projektu.

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Czym jest projekt modułowy?

Potrzeby przedsiębiorstw są różne a Ścieżka SMART kompleksowo odpowiada na wiele z nich. Uwzględniając poszczególne moduły, można sfinansować różne obszary bezpośrednio i pośrednio związane z badaniami i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań.

Dotychczas, aby pozyskać unijne dofinansowanie działalności w różnych obszarach, należało złożyć kilka wniosków o dofinansowanie. Teraz zastąpi je jeden wniosek na projekt modułowy. Plusem jest ograniczenie kilku procedur do jednej. Minusem jest fakt, że aby uzyskać wsparcie obszarów mniej kluczowych, należało będzie zrealizować również moduł B+R lub wdrożeniowy.

W projektach modułowych będą dwa moduły obligatoryjne:

 • moduł badawczo-rozwojowy,
 • moduł wdrożenie innowacji.

Duże przedsiębiorstwa moduł B+R muszą traktować jako moduł obowiązkowy. Przedsiębiorstwa MŚP mogą wybrać, czy modułem obowiązkowym będzie dla nich moduł badawczy czy wdrożeniowy, czy też zrealizują oba.

Moduł badawczo-rozwojowy

W module badawczo-rozwojowym będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w wyniku których powstaną innowacyjne produkty lub usługi.

Wśród kosztów kwalifikowanych tego modułu mogą znaleźć się np. wynagrodzenia zespołu badawczego, usługi podwykonawstwa czy zakup materiałów i surowców niezbędnych do badań. To również moduł, w którym najbardziej zasadne będzie tworzenie konsorcjów z instytucjami naukowymi, które mogą przeprowadzić część zadań. Obowiązkowe wdrożenie wyników badań może zostać zrealizowane w module wdrożeniowym lub poza projektem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu B+R.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł wdrożenie innowacji to drugi moduł obowiązkowy. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców może to być jedyny moduł, dla dużych przedsiębiorstw może on być uzupełnieniem modułu B+R.

Wśród kosztów kwalifikowanych znajdą się np. koszty zakupu lub wytworzenia linii technologicznej, przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnej do realizacji wdrożenia czy remont lub budowa budynków, w których realizowana ma być produkcja.

Ważne jest to to, że w ramach tego modułu można wdrażać zarówno wyniki własnych prac B+R, zrealizowanych w ramach modułu B+R lub zrealizowanych czy zakupionych wcześniej.

Dofinansowanie modułu wdrożeniowego realizowane będzie w postaci dotacji warunkowej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Wdrożenie innowacji.

Masz pytania? Porozmawiajmy o Ścieżce SMART

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt do programu Ścieżka SMART chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Moduł infrastruktura B+R

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo realizuje lub planuje realizację prac B+R nie tylko jako element projektu, ale również długofalowo, możesz sfinansować utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Koszty kwalifikowane tego modułu to wszelka infrastruktura niezbędna do przeprowadzania prac – aparatura, budynki, wyposażenie. Aby pozyskać dofinansowanie na te cele, trzeba sporządzić agendę badawczą na kilka lat do przodu. Dofinansowanie modułu infrastrukturalnego również będzie miało formę dotacji warunkowej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Infrastruktura B+R.

Moduł internacjonalizacja

Sprzedajesz lub chcesz sprzedawać swoje innowacyjne produkty lub usługi również poza granicami Polski? Warto więc, aby zainteresował Cię też moduł internacjonalizacji – finansowanie międzynarodowej ochrony patentowe, wyjazdy na targi  poza Polską, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Obszary, na które będziesz chcieć otrzymać wsparcie, nie muszą być związane z obszarami wspieranymi w modułach obowiązkowych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Internacjonalizacja.

Moduł kompetencje

Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w kierunkach innowacyjnych i tworzyło innowacyjne produkty, kadra musi posiadać wysokie kompetencje i nieustannie je poszerzać.  W tym module sfinansujesz szkolenia zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie np. inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania czy obsługi infrastruktury badawczej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Kompetencje.

Moduł cyfryzacja

W ramach tego modułu możliwe będzie wsparcie projektów związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Również koszty związane z podniesieniem cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa będą kwalifikowane. To, czego nie sfinansujesz w ramach nowego programu, to zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Cyfryzacja.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Działania zmierzające do przekształcenia przedsiębiorstwa w bardziej przyjazne środowisko zajmują sporą część programów finansowania ze środków unijnych na lata 2021-2027 (kredyt ekologiczny w programie FENG, program FENIKS, regionalne programy operacyjne). W ramach tego modułu sfinansować będzie można koszty transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Finansować będzie można nie tylko inwestycje dotyczące wdrożeń nowych rozwiązań(np. w linię technologiczną do odzysku odpadu produkcyjnego), ale też działania z zakresu ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Sprawdzimy, jakie są potrzeby Twojej firmy

W trakcie spotkania analitycznego przeanalizujemy wspólnie potrzeby Twojej firmy, aby sprawdzić czy mogą one zostać wypełnione przez moduły fakultatywne w Ścieżce SMART.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Przemysł budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim innowacyjne rozwiązania naszych klientów, które dzięki funduszom unijnym przyspieszają procesy budowlane.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie Ścieżka SMART.

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Pracownicy Innovatree w biurze PPNTZespół doradców firmy Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

sciezka-smart-kompetencje

| Artykuł

Ścieżka SMART | Moduł Kompetencje

Rozwój przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na rozwoju nowych technologii, opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług czy rozwoju infrastruktury, ale przede wszystkim na rozwoju kadr.
Więcej
sciezka-smart-kompetencje

| Artykuł

Ścieżka SMART | Moduł Kompetencje

Rozwój przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na rozwoju nowych technologii, opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług czy rozwoju infrastruktury, ale przede wszystkim na rozwoju kadr.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi jasnobrązowymi włosami i długiej białej koszuli, i jasnozielonych spodniach

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.