INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage.

§ 1

​Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – InnovaTree Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Al. Zwycięstwa 241/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000762735, NIP: 5833333780, REGON: 382046575

 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.innovatree.pl oraz fanpage pod adresem: www.linkedin.com/company/innovatree, https://www.facebook.com/innovatree/, www.twitter.com/innovatree 

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§ 2

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe oraz profile Administratora w mediach społecznościowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności

[FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje o dostępnych dotacjach i wybranych ofertach handlowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika, a do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[FORMULARZ KONSULTACJI]
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza do umówienia konsultacji przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie i umówienie konsultacji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[REKRUTACJA]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi podczas rekrutacji przetwarzane są w celu jej przeprowadzenia i wyłonienia kandydata do współpracy. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zgłoszeniowym i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do roku od zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody przez Użytkownika, jeśli ta nastąpi wcześniej, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

​4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającej usługę hostingu, firmie dostarczającej aplikację CRM, firmie dostarczającej aplikację umożliwiającą zarządzanie listą mailingową, firmie dostarczającej aplikację do webinarów i spotkań online, firmie księgowej, firmom kurierskim).

5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3

Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

 1. prawo dostępu do danych

 2. prawo do poprawienia danych

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

 6. prawo do przenoszenia danych

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administrator

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.  

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: hello@innovatree.pl

 

§ 4

Pliki cookies i logi serwera

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.

 3. Pliki cookies są stosowane na podstawie zgody Użytkownika z wyjątkiem cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony.

 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Może to również zrobić za pomocą formularza na Stronie internetowej udostępnionego przez Administratora.

 5. Użytkownik może zrezygnować z cookies lub zmienić ich zakres, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www, a także za pomocą formularza na stronie internetowej udostępnionego przez Administratora. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej lub niektóre jej funkcje będą niedostępne).

 6. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programu służącego w tym celu lub korzystając z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik.
 7. Na stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to pliki cookies:
  a. Google Analytics, Facebook, Youtube, Snovio, Pipedrive, Mailerlite.
  Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Serwisy te mogą jednak łączyć te informacje z informacjami o Użytkowniku zebranymi przez te serwisy podczas korzystania z nich przez Użytkownika i mogą je wykorzystywać do własnych celów. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami prywatności tych serwisów, jeśli z nich nie korzysta.

 8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w §3 pkt. 7 przez Administratora będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty do potrzeb Użytkownika.

 9. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 10. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

 2. monitorowania stanu sesji,

 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

 4. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: hello@innovatree.pl

Wersja Polityki prywatności i plików cookies obowiązująca od dnia 31 maja 2022. Poprzednia wersja – link.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.