Podczas planowania projektu badawczo-rozwojowego często stoimy przed dylematem – zrealizować go samodzielnie, skorzystać z pomocy podwykonawcy, czy utworzyć konsorcjum?

Decyzja ta zależy od wielu czynników, w tym od naszych zasobów, zakresu projektu, oraz jego złożoności. Jeśli dysponujemy dobrze wyszkolonym i doświadczonym zespołem pracowników oraz wszystkimi potrzebnymi zasobami samodzielna realizacja projektu może być dobrym rozwiązaniem. Jest to szczególnie korzystne, gdy chcemy zachować pełną kontrolę nad procesem i rezultatami. Jednakże, jeśli w trakcie projektu pojawi się potrzeba wykonania określonych zadań, których nasz zespół nie jest w stanie zrealizować, możemy oczywiście skorzystać z usług podwykonawcy. Konsorcjum może być odpowiednim rozwiązaniem, gdy zakres prac projektowych wymaga wiedzy i zasobów technicznych, których nie posiadamy.

Zawiązanie konsorcjum w procesie pozyskania dotacji

Poprzez zawiązanie konsorcjum różne podmioty mogą wspólnie uzupełnić swoje kompetencje i zdolności, co umożliwi realizację bardziej kompleksowych badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań. Jednakże tworząc konsorcjum, niezbędne jest omówienie i uregulowanie kwestii praw własności intelektualnej.

Jednym z częstych powodów niepowodzenia w tworzeniu konsorcjum jest kwestia podziału praw własności intelektualnej wynikających z realizacji projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu prawa te są przypisane konsorcjantom proporcjonalnie do ich zaangażowania w projekt. Jednakże, dla skutecznej komercjalizacji rozwiązania konieczne jest posiadanie pełnych praw IP. Jest to często problematyczne, gdyż prawa te muszą być przekazane między konsorcjantami po cenie odpowiadającej wartości rynkowej, co może spotkać się ze sprzeciwem uczestników konsorcjum.

Prawa własności intelektualnej

Warto pamiętać, że kwestia praw własności intelektualnej powinna być dokładnie omówiona na etapie tworzenia konsorcjum, aby nie zagrażać przyszłej komercjalizacji rozwiązania. W trakcie negocjacji nad tworzeniem konsorcjum działy prawne każdej ze stron szczegółowo analizują warunki współpracy i zapisy umowy, jednakże należy pamiętać, że dokumentacja konkursowa określa minimalny zakres umowy konsorcjum, który musi zostać zachowany. Zapisy umowy będą weryfikowane przez Instytucję na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, więc ważne jest, aby wszystkie strony dokładnie przeanalizowały i zaakceptowały warunki umowy.

Podsumowując, wybór między samodzielną realizacją projektu, skorzystaniem z pomocy podwykonawcy, a utworzeniem konsorcjum zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości organizacji. W każdym przypadku konieczne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów projektu w tym kwestii praw własności intelektualnej, aby zagwarantować pomyślny przebieg i efektywną komercjalizację rozwiązania.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Specjalistka ds. projektów badawczo-rozwojowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacjami, pozyskiwaniem finansowania na badania oraz wdrożenia innowacji. Współpracuje z dużymi, polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami jak i start’upami. Były ekspert naukowo-gospodarczy NCBR, PARP, BGK, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej w zakresie programu Horyzont 2020.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz darmowy webinar ze ścieżki SMART! Cała wiedza od ekspertów w jednym miejscu.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji