Cel Programu TEN-T


Głównym celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju infrastruktury do ładowania zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych:

Przy trasach sieci bazowej TEN-T lub w odległości do 3 km od najbliższego zjazdu z drogi sieci bazowej TEN-T.

Na terenie centrów logistycznych, terminali intermodalnych, czy baz eksploatacyjnych (w tym przypadku, po konsultacjach społecznych, uwzględniono również lokalizacje w odległości do 3 km od takich obiektów).

Środki programu będą wydatkowane do 31 grudnia 2029 r., a całkowity budżet wynosi 2 miliardy złotych. Warto dodać, że co najmniej 80% dostępnej alokacji przeznaczone będzie na budowę stacji ładowania zlokalizowanych wzdłuż sieci TEN-T.

Formy i Warunki Wsparcia TEN-T


Wsparcie udzielane będzie w formie:

  • Dotacji do budowy i/lub rozbudowy stacji ładowania.
  • Dotacji na dopłaty do rat kapitałowych ustalanych w umowie leasingu finansowego.

Intensywność dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do przykładowych kosztów kwalifikowanych należą:

  • Koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową/rozbudową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta (z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE).
  • Koszty montażu i robót budowlanych.
  • Koszty instalacji przyłączeniowej.
  • Koszty budowy magazynu energii.
  • Część kapitałowa rat leasingowych.

Kluczowe Wymogi TEN-T

Program dedykowany jest stacjom ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW. W przypadku inwestycji zlokalizowanej na sieci TEN-T stacje ładowania powinny obejmować co najmniej 2 punkty ładowania, a w pozostałych lokalizacjach – minimum 1 punkt. Wnioskodawca musi również zadeklarować, ż

Kryteria Oceny TEN-T


Instytucja będzie oceniać inwestycje pod kątem kryteriów dostępu oraz kryteriów punktowanych. Ocena punktowa obejmuje aspekty takie jak:

  • Efektywność dofinansowania inwestycji – premiowane będą projekty osiągające jak najwyższą moc instalacji przy jak najniższej kwocie dofinansowania.
  • Termin realizacji inwestycji – premiowane będą inwestycje z terminem zakończenia realizacji do 31 grudnia 2026 r.
  • Efektywność rzeczowa inwestycji – premiowana będzie dodatkowa, ponad minimalną, liczba punktów ładowania. Najwięcej punktów otrzymają inwestycje z co najmniej 8 (sieć TEN-T) lub 5 punktami ładowania (pozostałe lokalizacje).

Fundusz Modernizacyjny
i Alternatywne Źródła Wsparcia


Program finansowany będzie w ramach Funduszu Modernizacyjnego (FM), który wspiera modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej, zmniejszając emisję w krajach Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego, finansując ze środków funduszu 19 programów wsparcia.

Ten program nie jest jedyną możliwością finansowania infrastruktury ładowania pojazdów. W przypadku chęci skonsultowania planowanych przedsięwzięć i możliwości ich finansowania, zachęcamy do kontaktu z doradcami InnovaTree.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Szymon Talbierz

Szymon Talbierz

Jestem doktorem nauk technicznych oraz właścicielem InnovaTree – jednej z najszybciej rozwijających się firm doradczych w Polsce. Prowadzony przeze mnie zespół jest uważany za najskuteczniejszy w Polsce w pozyskiwaniu dotacji unijnych na działalność B+R oraz inwestycje.

Spis treści:

Umów bezpłatną konsultację

Sprawdź czy i jakie są dostępne dofinansowania dla Twojej firmy.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji