Dotacje

Małopolskie - projekty inwestycyjne (FEMP 1.12)

Dzięki tej dotacji sfinansujesz zakup maszyn i oprogramowania, a także usługi doradcze oraz szkolenia.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FEMP 01.12 - Wdrażanie innowacji

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Konkurs w ramach FEMP 1.12 skierowany jest do firm z województwa małopolskiego, które chcą wdrożyć do własnej działalności wyniki prac B+R po to, aby móc wprowadzić na rynek:

 • nowy lub ulepszony produkt/usługę – czyli innowację produktową
  lub
 • nowy albo ulepszony proces biznesowy – czyli innowację w procesie biznesowym.

Co ważne pamiętaj, że w przypadku tego programu wymagana jest innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Twoja firma może wybrać jedno z dwóch podejść odnośnie wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. Pierwsze z nich zakłada, że będą to rezultaty prac B+R przeprowadzonych przez Twoje przedsiębiorstwo w ramach projektu realizowanego przy wsparciu środków europejskich. Z kolei drugie rozwiązanie pozwala na to, aby były to wyniki prac B+R zrealizowanych lub zakupionych przez Twoją firmę przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub środków własnych przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść nawet 4,25 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Małopolskie - projekty inwestycyjne (FEMP 1.12)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (takich jak KRS albo CEiDG), lub

Oświadczą, że powyższy warunek spełnią najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Premiowane firmy

Co istotne, w konkursie będą dodatkowo premiowane firmy mające siedzibę na terenie jednej z 62 tzw. „gmin zmarginalizowanych”, których listę umieszczono w regulaminie konkursu.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Małopolskie - projekty inwestycyjne (FEMP 1.12)

Innowacja procesowa

O dofinansowanie mogą się starać Wnioskodawcy, którzy poprzez projekt wdrożą w swojej firmie innowację procesową, czyli nowy lub znacząco ulepszony proces lub innowację produktową, czyli nowy lub ulepszony wyrób, lub usługę. Najbardziej premiowaną sytuacją jest ta, kiedy dojdzie do wdrożenia obu.

Działalność wpisuje się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

Ocenie podlegać będzie, czy działalność Wnioskodawcy, będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Warunek ten nie jest obowiązkowy, jednak premiowany dodatkowymi punktami w ocenie, co zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania.

Siedziba w woj. małopolskim

Wniosek mogą złożyć wszystkie MŚP z siedzibą w województwie małopolskim. Jednak dodatkowe punkty przyznane zostaną tym firmom, które zlokalizowane są w jednej z 62 gmin tzw. zmarginalizowanych, których listę zawiera Regulamin wyboru projektów.

Przyczynienie się do rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego

Projekty powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. Dlatego też, jeżeli Twoja firma rozlicza się z podatku dochodowego w województwie małopolskim, otrzymasz dodatkowy punkt w trakcie oceny merytorycznej. A jeśli dodatkowo zwiększysz zatrudnienie, możesz liczyć na jeszcze więcej punktów. Spełnienie tych warunków nie jest obowiązkowe

Prace B+R gotowe do wdrożenia

Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone, odebrane i gotowe do wdrożenia.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W celu wprowadzenia innowacji w postaci rozwiązania cyfrowego czy technologicznego możesz dokonać zakupu oprogramowania, patentów, licencji czy know-how.

Program dotacyjny przewiduje możliwość sfinansowania usług doradczych, w tym pomoc przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie pozwala na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia innowacji w firmie.

Koszt nabywania kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu.
Będzie to koszt kwalifikowalny, o ile wykonane roboty budowlane będą związane z planowaną do wdrożenia innowacją..

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Małopolskie - projekty inwestycyjne (FEMP 1.12)

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 44,75 mln zł. Poziom dofinansowania zależy od tego, jak duża jest nasza firma.

Poziom dofinansowania: 85%

Wsparcie w ramach naboru udzielane będzie w formie dotacji warunkowej, w podziale na:

 • cześć bezzwrotną – i tu, jeżeli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą możesz liczyć na bezzwrotną część dotacji w wysokości 70%. Średni przedsiębiorca otrzyma natomiast do 60%.
 •  część zwrotną, wynoszącą odpowiednio:
  ○ dla mikro i małych przedsiębiorstw: 30%
  ○ średnich przedsiębiorstw: 40%

Mówiąc o wysokości dofinansowania, należy mieć także na uwadze, że wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie może wynosić nie mniej niż 500 000 zł oraz nie więcej 5 000 000 zł.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Małopolskie - projekty inwestycyjne (FEMP 1.12)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

21.02.2024 – 06.05.2024

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Małopolskie - projekty inwestycyjne (FEMP 1.12)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W jakiej formie będzie udzielane wsparcie?2024-03-13T13:46:34+01:00

Dotacja w ramach konkursu jest podzielona na część bezzwrotną i zwrotną, która co do zasady podlega zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Podstawą do określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi jest suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

Jakie są Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa małopolskiego?2024-03-13T13:47:12+01:00

Regionalne Inteligentne Specjalizacje są określone w dokumencie przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, zawierającym uszczegółowienie domen wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naboru.

Wśród nich są takie obszary, jak:

 • Nauki o życiu
 • Energia zrównoważona
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Chemia
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Z opisem RIS możesz zapoznać się TUTAJ.

Jeżeli w ramach projektu będę wdrażać wyniki prac badawczo-rozwojowych, których nie przeprowadziłem samodzielnie, czy muszę posiadać jakieś dokumenty?2024-03-13T13:47:27+01:00

Jeśli Wnioskodawca zakupił wyniki prac B+R, musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzające zakup wyników (np. kopie umów, na podstawie której Wnioskodawca nabył wyniki tych prac) oraz raport z wyników prac B+R.

Czy w ramach projektu muszę wdrożyć innowację?2024-03-13T13:47:42+01:00

Tak – jest to jedno z podstawowych kryteriów. Ocenie podlegać będzie, czy w rezultacie wdrożenia wyników prac B+R powstanie innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym firmy. Brak innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym eliminuje projekt z oceny. Pamiętaj, że w tym naborze wniosków dla województwa małopolskiego wymagana jest innowacja na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa.

Jeżeli opracowałem innowację, która wymagać będzie przeprowadzenia budowy, czy dostanę na to dofinansowanie?2024-03-13T13:47:56+01:00

Tak. W jednym z kryteriów oceniany będzie nawet stan przygotowania do realizacji takich robót. Warto więc dobrze się przygotować do naboru oraz postarać się zawczasu o wszelkie związane z inwestycją pozwolenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry