Planujesz sfinansować zakup linii technologicznej, remont czy inną inwestycję umożliwiającą wprowadzenie na rynek nowego produkty? Otrzymasz na to dotację, ale po 4 latach będziesz musiał/a zwrócić pewną jej część. Dotacja warunkowa uzależnia wysokość zwrotu od przychodów, jakie uda się wygenerować Twojej firmie przez 4 lata dzięki wdrożeniu innowacji.

Duże firmy zwrócą większą część dotacji niż MŚP

Dyskusje nad wprowadzeniem dotacji warunkowej wiążą się po pierwsze z chęcią zwiększenia różnorodności form finansowania, po drugie z tematem finansowania inwestycji w dużych przedsiębiorstwach, co było niemożliwe w latach 2014-2021. Jeśli prowadzisz duże przedsiębiorstwo będziesz mógł otrzymać wsparcie na realizację projektów inwestycyjnych, np. na sfinansowanie wdrożenia wyników prac B+R w Ścieżce SMART. Finansowanie w formie dotacji warunkowej dla dużych firm będzie wiązało się jednak z większym zwrotem, niż w przypadku MŚP. Wysokość zwrotu zależeć będzie więc nie tylko od wygenerowanych przychodów, ale również od wielkości przedsiębiorstwa.

Dowiedz się jak działa dotacja warunkowa?

Na etapie pisania wniosku o dofinansowanie określisz budżet inwestycji wdrożeniowej. Poziom dofinansowania tej inwestycji będzie zgodny z mapą pomocy regionalnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz więc finansowanie na poziomie 20-70% kosztów kwalifikowalnych, w zależności od miejsca realizacji inwestycji.

Dotacja zostanie podzielona na część zwrotną i bezzwrotną:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50% zwrotne i 50% bezzwrotne
 • średnie przedsiębiorstwa – 60% zwrotne i 40% bezzwrotne
 • duże przedsiębiorstwa – 70% zwrotne i 30% bezzwrotne

W toku realizacji projektu, dofinansowanie będzie wpływać na konto zgodnie z przyznanym poziomem wsparcia w formie zaliczek lub refundacji poniesionych kosztów. Otrzymasz obie części dofinansowania – zwrotną i bezzwrotną. Gdy inwestycja się zakończy, rozpocznie się 4-letni okres wdrażania. Będziesz musiał monitorować przychody wygenerowane dzięki realizacji projektu, tj. przychody z wdrożenia innowacyjnego produktu czy usługi. Po 4 latach nastąpi weryfikacja poziomu przychodów i z części zwrotnej wyliczona zostanie część dotacji faktycznie podlegająca zwrotowi. Do wyliczenia użyty zostanie wzór:

R =(P/DZ*100%)-100%

R – współczynnik do określenia poziomu zwrotu

P – wartość przychodów netto z 4 lat wdrożenia

DZ – wysokość dotacji zwrotnej


Określenie współczynnika na poziomie 20% lub mniej oznacza zwrot całej części dotacji zwrotnej. Przy poziomie większym niż 20% zwrot zależy znów od wielkości przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwa MŚP

 • R poniżej 20% – zwrot 100% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 20%-40% – zwrot 35% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 40%-60 % – zwrot  30% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 60%-80% – zwrot 25% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 80%-90 % – zwrot 20% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 90%-100% – zwrot 10% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
 • R >100% – zwrot 5 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej.

Duże przedsiębiorstwa

 • R poniżej 20% – zwrot 100% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 20%-40% – zwrot 35% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 40%-60 % – zwrot  30% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 60%-80% – zwrot 25% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R 80%-100 % – zwrot 20% części „zwrotnej” dotacji warunkowej;
 • R >100% – zwrot 10% części „zwrotnej” dotacji warunkowej.

Minimalna część zwrotu dotacji to 5% dla MŚP i 10% dla dużych przedsiębiorstw.

Ile będziesz musiał zwrócić? Mechanizm dotacji warunkowej

Poniżej w tabeli pokazujemy dwa przykłady, które dla jasności przekazu uprościliśmy kwotowo. Widać z nich, że choć we wszystkich wymogach duże przedsiębiorstwa traktowane są bardziej restrykcyjnie niż MŚP, finalnie mogą uzyskać większe przychody i ostatecznie zostać z większą dotacją. 

dotacja-warunkowa

Na koniec ważna informacja. Spłatę dotacji warunkowej Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło rozłożyć na raty. Będą to raty nieoprocentowane. Ich długość znów zależna będzie od wielkości przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwa MŚP

 • raty dostępne niezależnie od wysokości zwrotu
 • możliwe raty na 36 miesięcy
 • przy 24 ratach miesięcznych – kwota zwrotu obniżona o 10%
 • przy 12 ratach miesięcznych – kwota zwrotu obniżona o 15%
 • przy wpłacie jednorazowej (w ciągu 30 dni) – kwota obniżona o 20%

Przedsiębiorstwa duże

 • raty dostępne jedynie wówczas, gdy z wyliczenia współczynnika R wyniknie konieczność zwrotu ponad 50% dotacji zwrotnej
 • możliwe raty na 24 miesiące
 • przy 12 ratach miesięcznych – kwota zwrotu obniżona o 5%
 • przy wpłacie jednorazowej (w ciągu 30 dni) – kwota obniżona o 10%

Dla przykładów z powyższej tabeli:

 • małe przedsiębiorstwo z Pomorza, zwracając dotację warunkową w ciągu 30 dni od jej wyliczenia – zwraca 199 000 zł, ale może zwrócić więcej i rozłożyć sobie spłatę na raty;
 • duże przedsiębiorstwo z Pomorza nie ma możliwości rozłożenia na raty i nie ma też możliwości obniżenia kwoty zwrotu.

Mechanizm dotacji warunkowej jest skomplikowany i na pewno będzie rodził wiele pytań. W toku prac nad Twoim projektem, wszystko dokładnie Ci wyjaśnimy i przekalkulujemy w odniesieniu do Twojego projektu. Będziesz wiedział/a dokładnie ile maksymalnie dotacji będziesz musiał zwrócić i jakie osiągnąć przychody, aby ten zwrot minimalizować.