Dotacje

Polska Wschodnia - Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Zrealizuj inwestycje niezbędne do wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów na rynek.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

Polska Wschodnia - Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Dofinansowanie w ramach działania FEPW 1.4 „Wzornictwo w MŚP” ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej w wykorzystaniu projektowania przemysłowego do opracowania oraz ulepszania produktów i usług, nie tylko z perspektywy estetycznej, ale również funkcjonalnej i użytkowej.

Celem konkursu jest lepsze dostosowanie firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów, co z kolei ma zwiększyć atrakcyjność ich produktów i usług.

Tym samym, przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie na:

  • przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, która określi kierunki rozwoju produktów zaspokajających potrzeby użytkowników i jednocześnie wspierających cele biznesowe firmy
  • wdrożenie strategii wzorniczej czyli zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, robót budowlanych, szkoleń, doradztwa, które doprowadzą do wprowadzenia nowego lub ulepszonego produktu/usługi na rynek

Dotacja pokrywa do 85% wartości projektu, przy minimalnej wartości projektu wynoszącej 200 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść nawet 3 mln zł!

Myślisz o dofinansowaniu Wzornictwo w MŚP?

Trafiłeś w dziesiątkę! Kliknij tutaj i odkryj naszą atrakcyjną propozycję zdobycia dofinansowania Polska Wschodnia – Wzornictwo w MŚP

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Polska Wschodnia - Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

O dotację w ramach tego naboru mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej czyli w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Polska Wschodnia - Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Innowacyjność projektu

Wynikiem projektu powinno stać się wdrożenie w przedsiębiorstwie nowego lub ulepszonego wyrobu lub usługi, który różni się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i został wprowadzony na rynek. Dodatkowo, możliwe jest wdrożenie innowacji procesowej (czyli nowego lub ulepszonego sposobu produkcji produktów/usług), jednak musi ona być bezpośrednio powiązana z innowacją produktową.

Potencjał do realizacji projektu

Konieczne jest posiadanie zasobów finansowych do pokrycia wkładu własnego oraz utrzymania płynności finansowej projektu, zasobów ludzkich, infrastruktury technicznej/informatycznej/lokalowej.

Działalność na terytorium Polski Wschodniej

Konieczne jest, aby przedsiębiorstwo prowadziło działalność na terenie Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie lub mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie konieczne jest przeprowadzenie audytu wzorniczego czyli całościowej analizy przedsiębiorstwa pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Następnie, opracowanie strategii wzorniczej obejmującej m.in.: analizę rynku, opis innowacji produktowej, opis sposobu opracowania nowych cech technicznych, użytkowych, estetycznych produktu oraz wprowadzenia go na rynek.

Koszty wykonania audytu oraz strategii wzorniczej mogą zostać zrefundowane po uzyskaniu dofinansowania.

Realizacja projektu na terenie Polski Wschodniej

Miejsce realizacji projektu powinno znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Usługa powinna polegać na całościowej analizie działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Dokument dotyczący strategii wzorniczej powinien obejmować m.in. takie elementy jak: analiza rynku, opis innowacji produktowej, opis sposobu opracowania nowych cech technicznych, użytkowych, estetycznych produktu oraz wprowadzenia go na rynek.

W ramach tego kosztu możliwe jest sfinansowanie bazy produkcyjnej, czy też innej podstawy do świadczenia usług. Zakup maszyn i urządzeń stanowi jeden z najpopularniejszych kosztów projektów inwestycyjnych.

Do usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej możemy m.in. zaliczyć doradztwo w wyborze technologii i materiałów, które najlepiej spełnią wymagania projektowe i produkcyjne; doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej takich jak patenty czy wzory przemysłowe; pomoc w stworzeniu spójnego przekazu marki, który będzie korespondował z nową strategią wzorniczą czy wzmacniał tożsamość marki.

Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być zakupy oprogramowania czy praw własności intelektualnej w formie patentów, licencji know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej.

W ramach tej kategorii możliwe jest sfinansowanie robót i materiałów budowlanych, które są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń stanowiących bazę produkcyjną czy usługową.

Szkolenia w zakresie wzrostu kompetencji związanych z realizacją strategii wzorniczej.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Polska Wschodnia - Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru przeznaczono 100 mln zł – jest zatem o co aplikować.

Poziom dofinansowania: 85%

Ostateczny poziom wsparcia, na jaki może liczyć Twoja firma, uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy publicznej, jaki wybierzemy:

– dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, usług szkoleniowych dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;

– dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych

– dla inwestycji w urządzenia, maszyny, WNiP – dofinansowanie wynosi do 70% i zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu

Należy mieć na uwadze, że minimalna wartość projektu powinna wynosić 200 tys. zł, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi aż 3 mln zł!

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Polska Wschodnia - Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

7 maja 2024 r. – 2 lipca 2024 R.

Najczęściej zadawane pytania - Polska Wschodnia - Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy możliwe jest wykorzystanie przeprowadzonego audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję?2024-04-25T14:57:16+02:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia wykorzystanie audytu i strategii wzorniczej z Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, jeśli są one aktualne i nie zostały wykorzystane w etapie II tego działania. Koszty związane z audytem i opracowaniem strategii są kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie ma wymogu, aby usługi te były wykonane przez zespół z co najmniej jednym projektantem. 

Czy wsparcie w projekcie jest udzielane w formie dotacji bezzwrotnej?2024-04-25T14:57:54+02:00

Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej, co oznacza, że konieczne będzie uzyskanie określonego poziomu przychodów, który wyznaczy poziom dofinansowania podlegający zwrotowi. Więcej informacji o mechanizmie dotacji warunkowej można znaleźć tutaj.

Czy zostały wskazane warunki, które musi spełnić projektant, aby przygotować audyt wzorniczy oraz strategię wzorniczą?2024-04-25T14:58:13+02:00

PARP wskazuje, iż projektant to osoba, która ukończyła studia wyższe związane z projektowaniem, takie jak wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz czy inne kierunki projektowe, lub posiada praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie. Oznacza to, że w swoim portfolio powinna mieć co najmniej trzy projekty przemysłowo produkowanych dóbr, jeśli chodzi o projektowanie i wdrożenie produktu, lub co najmniej trzy projekty usług, jeśli projekt dotyczy usług.

Jaką skalą innowacji powinien się charakteryzować nowy produkt będący wynikiem projektu?2024-04-25T14:58:29+02:00

Weryfikacji podlega, czy projekt dotyczy wprowadzenia lub wdrożenia innowacji produktowej w firmie. Innowacja ta musi być nowością na poziomie całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, możliwe jest zaimplementowanie innowacji w procesach biznesowych, która musi być bezpośrednio powiązana z innowacją produktową. Wdrożenie projektu oznacza jego wprowadzenie na rynek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

 

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry