Dotacje

Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03; obszar przygraniczny)

Dokonaj zwiększenia mocy produkcyjnych, rozbudowy zakładu czy dywersyfikacji działalności w gminach położonych na granicy z Ukrainą.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FEPK 01.03 Typ 2: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP - wyłącznie dla projektów na przygranicznym obszarze

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” to dofinansowanie dla firm MŚP z Podkarpacia, które planują realizację inwestycji produkcyjnych polegających na:

  • zwiększeniu mocy produkcyjnych,
  • rozbudowie zakładów,
  • dywersyfikacji produktów/usług, lub
  • zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług,
  • prowadzących do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności podkarpackich MŚP tak na rynku regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym.

Wsparcie w tym konkursie dedykowane jest wyłącznie przedsięwzięciom zlokalizowanym w gminach położonych na granicy z Ukrainą.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń do produkcji, prace budowlane czy koszty oprogramowania. Maksymalna wartość Twojego projektu wynosi 3 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03; obszar przygraniczny)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 osób.

Dotację mogą otrzymać wyłącznie projekty zlokalizowane w województwie podkarpackim, w gminach leżących na granicy z Ukrainą (ich szczegółowy wykaz znajdziesz w FAQ u dołu strony).

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na ww. obszarze od co najmniej 12 miesięcy i osiągają z niej przychody. Działalność ta musi być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły oraz być potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03; obszar przygraniczny)

Konkurencyjność produktu

Wzrost faktycznego zapotrzebowania konsumentów na produkt/usługę, której dotyczy inwestycja, oraz że wdrażany proces/produkt/usługa będzie konkurencyjny w stosunku do tych istniejących już na rynku.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Przedsięwzięcie wpisuje się w minimum jeden z obszarów wsparcia Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, w tym:
Lotnictwo i kosmonautyka,
Motoryzacja,
Informacja i telekomunikacja,
Jakość życia.

Atrakcyjność gospodarcza regionu

Projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu Podkarpacia, tj. do promocji regionu jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym, inwestycyjnym, handlowym oraz do zwiększenia jego rozpoznawalności.

Poziom innowacyjności

Innowacyjność wdrażanego rozwiązania (nowość w skali firmy / województwa, kraju lub świata);

Stowarzyszenia gospodarcze

Przynależność do klastra, izby gospodarczej lub innych stowarzyszeń branżowych od minimum 3 miesięcy.

Działania proekologiczne

Realizacja działań proekologicznych, tj. pozytywnie wpływających na środowisko naturalne w różnych obszarach.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Koszty usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji.

Prace budowlane lub modernizacyjne związane z nową inwestycją, w tym rozbudowa hali produkcyjnej, modernizacja obiektów i pomieszczeń.

Koszty nabycia oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi, takimi jak system SCADA, ERP itd.

Zakup maszyn i urządzeń do produkcji nowych/ulepszonych wyrobów lub świadczenia usług.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03; obszar przygraniczny)

Na potrzeby konkursu przeznaczono budżet przekraczający 51 milionów złotych.

Poziom dofinansowania: 70%

Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy i wynosi maksymalnie:

70% kosztów netto w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów netto w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Wartość Twojego projektu musi wynosić minimum 100 tys. zł, a maksymalnie – 3 mln zł netto.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03; obszar przygraniczny)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

1 Września 2024 – 31 Września 2024

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw MŚP znajdujące się na granicy z Ukrainą.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03; obszar przygraniczny)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Gdzie znajdę wykaz gmin, w których można zrealizować inwestycję w ramach tego konkursu?2024-03-19T11:56:38+01:00

Konkurs dedykowany jest inwestycjom na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą, który obejmuje 43 gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Czy w projekcie mogą wziąć udział tylko firmy z Podkarpacia?2024-03-19T11:56:58+01:00

Tak, ten konkurs ma charakter regionalny i jest dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym zarejestrowaną działalność w gminach leżących w woj. podkarpackim, na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą przez co najmniej 12 ostatnich miesięcy.

Pozostałe regiony również dysponują funduszami na podobne działania – jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem w innym województwie, sprawdź informacje o pozostałych dotacjach regionalnych, które są dostępne na naszej stronie.

W jaki sposób mogę wykazać potencjał rynkowy rozwiązania, którego dotyczy moja inwestycja?2024-03-19T11:57:15+01:00

We wniosku powinieneś wykazać, że na rynku nastąpił wzrost zapotrzebowania na dany produkt/usługę, a planowana przez Ciebie inwestycja zaspokoi faktyczne, zidentyfikowane potrzeby konsumentów. W tym celu możesz posiłkować się m.in. raportami rynkowymi czy wynikami badań konsumenckich, dostępnymi publicznie lub zrealizowanymi przez Ciebie lub na Twoje zlecenie itp.

Czy projekt, który nie dotyczy regionalnej inteligentnej specjalizacji woj. podkarpackiego, ma szanse na otrzymanie dotacji?2024-03-19T11:58:31+01:00

Do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) Województwa Podkarpackiego należą: Lotnictwo i kosmonautyka, Motoryzacja, Informacja i telekomunikacja oraz Jakość życia. Wpisywanie się Twojej inwestycji w jedną z RIS nie jest w tym konkursie obligatoryjne, ale umożliwi otrzymanie dodatkowych punktów przy ocenie Twojego wniosku – co może zadecydować o tym, czy Twój projekt otrzyma dotację, czy nie. Warto jednak wspomnieć, że szczegółowe obszary tych specjalizacji są dość szerokie, dlatego jeżeli masz wątpliwości, czy Twoje przedsięwzięcie wpisuje się w którąś z nich, skontaktuj się z nami – wspólnie zastanowimy się, czy masz szansę na dodatkowe punkty za to kryterium.

Jakie są przykłady rozwiązań proekologicznych preferowanych w konkursie?2024-03-19T11:58:46+01:00

Chodzi o rozwiązania lub technologie pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, w tym rozwiązania bezodpadowe lub zmierzające do:

  • redukcji powstawania odpadów, w tym zmniejszenia ilości ścieków;
  • oszczędności surowców, w tym zużycia wody;
  • zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery;
  • redukcji poziomu hałasu.
Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry