Dotacje

Dotacja na technologie i innowacje środowiskowe, w tym związanych z GOZ

Zrealizuj kompleksowe projekty obejmujące zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak i inwestycje związane z wprowadzaniem technologii przyjaznych dla środowiska.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

KPO A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe dla inicjatyw promujących przejście przedsiębiorstw na gospodarkę obiegu zamkniętego.

W ramach naboru wniosków KPO A2.2.1 zaplanowano organizację dwóch konkursów:

1) Pierwszy, o profilu inwestycyjnym, dedykowany MŚP, będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Konkurs skierowany do MŚP ma na celu wspieranie ich w realizacji inwestycji związanych z wdrażaniem technologii ekologicznych, szczególnie tych, które są zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Oczekuje się, że takie inwestycje pozytywnie wpłyną na zarządzanie materiałami, poprawią efektywność energetyczną oraz przyczynią się do ograniczenia produkcji odpadów w dążeniu do ich zerowego poziomu. Dodatkowym celem jest promowanie wykorzystania surowców wtórnych, co ma wspierać zrównoważony rozwój i odpowiedzialną gospodarkę zasobami naturalnymi.

2) Drugi, nastawiony na badania, przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw, zostanie zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

W przypadku dużych przedsiębiorstw, wsparcie skupi się na projektach badawczo-rozwojowych, które mają na celu opracowanie technologii pozwalających na skuteczne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Głównym założeniem tych projektów jest zwiększenie efektywności gospodarczej poprzez większe wykorzystanie materiałów do ponownego użycia oraz redukcję wykorzystania nowych surowców w produkcji. Inicjatywa ta ma również na celu obniżenie ilości odpadów trafiających na składowiska, co jest krokiem w kierunku zrównoważonego i efektywnego zarządzania zasobami.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez przedsiębiorców MŚP przewidziano na 3,5 mln zł. W przypadku dużych przedsiębiorstw – nie ustalono max. poziomu wsparcia.

Na realizację projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przeznaczono 360 mln zł, a na projekty przedsiębiorstw dużych oraz konsorcjów – 346 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Dotacja na technologie i innowacje środowiskowe, w tym związanych z GOZ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wnioski przyjmuje PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Duże przedsiębiorstwa

Wnioski przyjmuje NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Konsorcja

W skład konsorcjum powinno wchodzić min. 1 duże przedsiębiorstwo oraz min. 1 organizacja badawcza.

Liderem konsorcjum jest zawsze przedsiębiorstwo.

Maksymalna ilość podmiotów w konsorcjum: 5

Wnioski przyjmuje NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

To kategoria kosztów, w ramach której sfinansujesz np. zakup maszyn i urządzeń, ciągów technologicznych, bazy wytwórczej czy niezbędnego oprogramowania.

Przykładowymi kosztami są koszty wysokosprawnej kogeneracji, instalacji odnawialnego źródła energii czy zapewnienia efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego.

Dotacja pozwoli Ci na pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry badawczej, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników, czy też usług badawczych świadczonych przez podmioty zewnętrzne.
W ramach dotacji sfinansujesz koszty budowania gospodarki surowcowej o obiegu zamkniętym, instalacji do recyklingu, czy też ograniczające zużycie wody i innych mediów w procesach technologicznych.
Wydatki na efektywność energetyczną
Za koszty kwalifikowalne będą uznane wydatki na m.in. modyfikację ciągów technologicznych pod kątem energooszczędności, instalację systemów odzyskujących ciepło technologiczne, czy też zastosowanie systemów do zarządzania zużyciem energii.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Dotacja na technologie i innowacje środowiskowe, w tym związanych z GOZ

Na finansowanie projektów KPO A2.2.2. dla sektora MŚP poziom wsparcia określono na poziomie do 3,5 mln zł. Dla przedsiębiorstw dużych i konsorcjów nie określono górnego limitu kwotowego wsparcia.

Poziom dofinansowania: 70%

Intensywność dofinansowania jest z kolei uzależniona od kilku czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, lokalizacja projektu oraz charakter ponoszonych wydatków. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Dotacja na technologie i innowacje środowiskowe, w tym związanych z GOZ

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór dla MŚP

DO 10.07.2024 R.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego program pomocowy.

Nabór dla przedsiębiorstw dużych oraz konsorcjów

do 30.09.2024 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU NASTĄPI 14 DNI OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA STANOWIĄCEGO PROGRAM POMOCOWY.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Dotacja na technologie i innowacje środowiskowe, w tym związanych z GOZ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w ramach naboru możliwe jest aplikowanie o środki przez konsorcja?2024-03-13T10:11:33+01:00

Tak, wnioski konsorcjalne składane są do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Jakie przykładowe elementy wchodzą w zakres koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)?2024-03-13T10:13:02+01:00

Gospodarka Obiegu Zamkniętego może obejmować następujące elementy:

  • tworzenie i udział w łańcuchu dostaw,
  • wydłużanie życia produktu,
  • ekoprojektowanie,
  • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
  • tworzenie platform współdzielenia,
  • symbioza przemysłowa,
  • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.
Czy poziom dofinansowania jest taki sam dla całego projektu?2024-03-13T10:13:07+01:00

Dofinansowanie w ramach działania udzielane jest w ramach kilku różnych rodzajów pomocy publicznej. Dla każdego z nich określono odmienne reguły udzielania wsparcia, co ma swoje odzwierciedlenie w różnych poziomach dofinansowania. Zależy on w dużej mierze od charakteru ponoszonych wydatków. Finalna intensywność wsparcia jest zatem wypadkową struktury kosztów w projekcie.

Skąd pochodzą środki na dofinansowania projektów?2024-03-13T10:12:40+01:00

Projekty finansowane są ze środków KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności). Są to fundusze przeznaczone na ożywienie gospodarki po okresie pandemii, a ich priorytety są odmienne, niż ma to miejsce w przypadku Funduszy Strukturalnych. Pochodzenie środków nie stanowi jednak istotnej różnicy dla ostatecznych Beneficjentów.

Czy konieczne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych?2024-04-15T12:26:36+02:00

W przypadku projektów dedykowanych MŚP (PARP): Nie, nabór wniosków prowadzony jest wokół innych priorytetów, a jego celem jest wdrażanie modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Owszem, często możliwość budowy takiego modelu jest pokłosiem prowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych, jednak prowadzony nabór nie obejmuje tego etapu. Prace badawczo-rozwojowe nie stanowią elementu projektu.

W przypadku projektów dedykowanych przedsiębiorstwom dużym i konsorcjom tych przedsiębiorstw (NCBiR): Celem konkursu jest finansowanie działań badawczo-rozwojowych wspierających rozwój technologii prowadzących do m.in.: zwiększenia ilości surowców możliwych do ponownego wykorzystania, zmniejszenia ilości surowców pierwotnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, a także zmniejszenia ilości odpadów składowanych na składowiskach. Dodatkowo, przewidziane jest sfinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej do opracowana ww. technologii.

Kiedy planowany jest kolejny nabór w ramach działania?2024-03-13T10:13:40+01:00

Środki na dofinansowanie przedsięwzięć pochodzą z KPO, a zatem nie stanowią elementu wieloletniej perspektywy finansowej 2021-2027. W związku z powyższym należy się spodziewać, że obecny nabór ma charakter incydentalny i kolejne nabory w ramach tego działania nie będą powtarzane w przyszłości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

Formularz zapisu

Wybierz dogodny dla Ciebie termin
i umów bezpłatną konsultację

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry