Dotacje

Śląskie - projekty B+R (FESL 01.02)

To dofinansowanie pomorze ci w opłaceniu wynagrodzeń, materiałów i surowców, wynajmu laboratorium, a także innych kosztów okołoprojektowych.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FESL 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Motorem napędowym gospodarki, zwiększającym jej poziom konkurencyjności i innowacyjności są prace badawczo-rozwojowe.

W ramach obecnego naboru wniosków wspierane będą projekty z następujących obszarów:

● Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,
● Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.

Wsparcie zostanie przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa śląskiego, którzy prowadzą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Dodatkowo możliwe będzie utworzenie bazy badawczo-rozwojowej czy przestrzeni laboratoryjnej wraz z wyposażeniem, która będzie służyć kreowaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorcy będą mogli prowadzić prace samodzielnie, jak również nawiązywać partnerstwa, co przyczyni się do zwiększenia rezultatów projektów.

Istotną kwestię jest konieczność, aby tematyka projektów wpisywała się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego, wśród których znajdziemy energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę oraz przemysły wschodzące. Więcej o specjalizacjach przeczytasz TUTAJ.

Wsparcie w ramach naboru udzielane będzie w postaci dotacji bezzwrotnej, a jej wysokość i intensywność będzie uzależniona od charakteru ponoszonych wydatków. Maksymalny poziom wsparcia wynosi aż 80% w przypadku prowadzenia badań przemysłowych, a minimalna wysokość dofinansowania dla całego projektu wynosi 2 mln zł. Na dofinansowanie projektów w ramach naboru przeznaczono aż 376 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Śląskie - projekty B+R (FESL 01.02)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają 50 mln euro i suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorstwa small mid-cap

small mid-cap czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do max. 499 pracowników, których kapitalizacja przekracza progi ustanowione dla MŚP, ale ich bilans roczny nie przekracza 86 mln euro

Przedsiębiorstwa mid-cap

mid-cap czyli przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 2 999 pracowników

Partnerstwa przedsiębiorstw

Partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Śląskie - projekty B+R (FESL 01.02)

Zgodność z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami dla woj. śląskiego

Tematyka projektów powinna wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego, wśród których znajdziemy energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę oraz przemysły wschodzące. Więcej o specjalizacjach przeczytasz TUTAJ.

Zdolność do realizacji założeń projektu

Sprawdzane będzie, czy firma będąca Wnioskodawcą posiada odpowiednie zasoby finansowe zapewniające wykonalność projektu. Warto zatem zadbać o przygotowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadane czy planowane do pozyskania środki finansowe zapewniające płynność przedsięwzięcia oraz wkład własny.

Innowacyjność

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach projektu powinny służyć tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Konieczne jest przedstawienie parametrów wyróżniających je spośród alternatyw dostępnych na rynku.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W tej kategorii sfinansujesz wynagrodzenie brutto wraz z narzutami pracodawcy dla pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczo-rozwojowych.
Z dotacji pokryjesz koszty materiałów i surowców zużywanych w procesie badawczym, a które służą np. do wytworzenia partii testowych produktów. Mogą to być również części składowe prototypów.
W projekcie możesz ująć zakup gruntów i nieruchomości – ten koszt nie może jednak stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Regulamin programu pozwala na zlecenie części prac badawczo-rozwojowych ujętych w projekcie innemu podmiotowi w ramach podwykonawstwa.
W tej kategorii możliwy jest zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej. W przypadku droższych urządzeń koszt stanowi ich amortyzacja w czasie realizacji projektu, ale ich wynajem będzie również kosztem kwalifikowalnym.
Możliwa jest budowa oraz adaptacja przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Jeżeli brakuje Ci sprzętu, czy aparatury badawczo-rozwojowej, a nie jesteś zainteresowany jej zakupem, możesz zdecydować się na wynajem sprzętu lub całej powierzchni laboratoryjnej.

Przykładami takich wydatków jest zarządzanie projektem, księgowość czy media.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Śląskie - projekty B+R (FESL 01.02)

Na finansowanie projektów przeznaczono łącznie aż 376 mln zł. – jest zatem o co aplikować.

Poziom dofinansowania: 80%

Maksymalny poziom wsparcia wynosi aż 80% w przypadku prowadzenia badań przemysłowych, a minimalna wysokość dofinansowania dla całego projektu wynosi 2 mln zł. Na dofinansowanie projektów w ramach naboru przeznaczono aż 376 mln zł.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Śląskie - projekty B+R (FESL 01.02)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

25 stycznia do 18 kwietnia 2024

Nabór wniosków do działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Śląskie - projekty B+R (FESL 01.02)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla województwa śląskiego?2024-03-14T20:50:25+01:00

Szersze informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Czy w ramach projektu mogę prowadzić jedynie badania przemysłowe?2024-03-14T20:50:45+01:00

Realizacja jedynie fazy badań przemysłowych będzie niewystarczająca. Przedmiotem projektu w części badawczo-rozwojowej muszą być eksperymentalne prace rozwojowe. Badania przemysłowe mogą, ale nie muszą występować w projekcie.

Czy w części badawczo-rozwojowej możliwy jest zakup maszyny produkcyjnej, która jest niezbędna do wytworzenia partii testowej produktów?2024-03-14T20:51:05+01:00

Finansowanie tego rodzaju wydatku następuje wyłącznie w formie amortyzacji maszyny na czas jej wykorzystania w projekcie. Kosztem bezpośrednim  zaliczanym w całości do kosztów kwalifikowanych projektu mogą być jedynie koszty drobnej aparatury i sprzętu, jak np. komputery, wagi laboratoryjne, urządzenia pomiarowe itp.

Jak odróżnić badania przemysłowe od prac rozwojowych?2024-03-14T20:51:29+01:00

O charakterze prowadzonych prac decyduje w dużej mierze gotowość technologiczna, która opisywana jest 9-stopniowa skalą TRL. Prace polegające na kreowaniu nowej wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych to elementy znamienne dla fazy badawczej. Budowa prototypu, walidacja i testy to z kolei czynności charakterystyczne dla eksperymentalnych prac rozwojowych. Z uwagi na różnorodność tematyki projektów szczegółowa klasyfikacji poszczególnych prac jest kwestią indywidualną.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu „Prace rozwojowe czy badania przemysłowe?”

Czy prace B+R powinny zakończyć się patentem?2024-03-14T20:51:45+01:00

Faza badawczo-rozwojowa nie musi zakończyć się zgłoszeniem patentowym. Nie zawsze jest też prawna możliwość zgłoszenia danego rozwiązania do opatentowania. Mimo to warto zadbać o ochronę wyników prac badawczo-rozwojowych, co należy także opisać w dokumentacji aplikacyjnej.

Czy firma zarejestrowana na terenie województwa śląskiego może zorganizować przestrzeń laboratoryjną w swoim oddziale na terenie innego województwa?2024-03-14T20:52:02+01:00

Niestety nie. O możliwości dofinansowania decyduje lokalizacja projektu. W przypadku infrastruktury badawczo-rozwojowej mamy do czynienia z materialnymi rezultatami projektu, które powinny funkcjonować na terenie województwa śląskiego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

Formularz zapisu

Wybierz dogodny dla Ciebie termin
i umów bezpłatną konsultację

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry