Dotacje

Zachodniopomorskie - projekty B+R (FEPZ 01.01)

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na prace przedwdrożeniowe i badawczo rozwojowe oraz na infrastrukturę badawczą, i wdrożenie wyników prac B+R

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FEPZ.01.01 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

O dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw decydują często prace badawczo-rozwojowe, które są źródłem innowacji i nowatorskich rozwiązań. Dofinansowanie w ramach naboru może być przeznaczone na rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową, jak również dla tych, którzy już dziś aktywnie te prace realizują. Przedmiotem wsparcia będą także prace przedwdrożeniowe oraz pierwsze wdrożenie do działalności gospodarczej osiągniętych w ramach projektu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Tematyka projektów musi być zgodna z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami województwa zachodniopomorskiego. Są to obszary, które w danym regionie zostały określone jako najbardziej perspektywiczne i rozwojowe.

To dofinansowanie dla województwa zachodniopomorskiego w wielu aspektach ma podobną strukturę do dobrze znanego przedsiębiorcom programu ogólnokrajowego Ścieżka SMART. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość przygotowania projektu w oparciu o moduły, które odpowiadają potrzebom firmy. Przedsiębiorcy działający na terenie Pomorza Zachodniego mogą przygotowywać wnioski w ramach następujących bloków:

● Moduł B+R – obowiązkowy
● Moduł Prace przedwdrożeniowe
● Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe
● Moduł Rozwój kompetencji:
● Moduł Wdrożenie wyników B+R

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Zachodniopomorskie - projekty B+R (FEPZ 01.01)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają 50 mln euro i suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Konsorcja firm dużych z małymi i średnimi

Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum firm dużych z MŚP.

Konsorcja firm z instytucjami naukowymi

Wnioskodawcą w konkursie mogą być konsorcja przedsiębiorstw w jednostkami badawczymi.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Z dotacją pokryjesz koszty prac przygotowawczych do zaoferowania produktu/usługi na rynku, np. jego certyfikację, czy ochronę patentową.
W tym zakresie możesz otrzymać dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, czy zbudować halę produkcyjną.
W tym obszarze sfinansujesz m.in. koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, aparatury badawczo-naukowej, materiałów i surowców.
Jeżeli planujesz kontynuować swoją działalność badawczą, to w ramach projektu dofinansujesz utworzenie przestrzeni laboratoryjnej wraz z wyposażeniem.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

05. Składowe PROJEKTU

Zachodniopomorskie - projekty B+R (FEPZ 01.01) - moduły

FEPZ 01.01 to dofinansowanie, którego cechą charakterystyczną jest modułowość wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą budować zakres swoich projektów niejako z „klocków”, które odpowiadają potrzebom firmy.

I. Moduł badawczo-rozwojowy

Jest to obligatoryjny moduł, który umożliwia realizację badań przemysłowych (skupionych na poszerzaniu wiedzy w danej dziedzinie) jak i pracach rozwojowych (opartych na rozwoju już istniejących produktów/procesów). Surowce i materiały, dostęp do linii produkcyjnej, zakup aparatury badawczej, a także wynagrodzenia zespołu badawczego – to przykładowe koszty, które możesz zaplanować w tym module.

II. Moduł Prace przedwdrożeniowe

Umożliwia sfinansowanie wydatków obejmujących działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R takich jak atestacja czy certyfikacja.

III. Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe

Jeśli Twoja firma angażuje się lub ma w planach zaangażowanie się w działalność badawczą, istnieje możliwość sfinansowania własnego centrum B+R. Do kosztów modułu można zaliczyć całą infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań – od aparatury naukowej, przez budynki, aż po wyposażenie laboratoriów.

IV. Rozwój kompetencji

Dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze innowacji oraz kreowania nowatorskich produktów kluczowe jest posiadanie przez zespół wysokich kompetencji. Ten moduł umożliwia finansowanie szkoleń dla zespołu badawczo-rozwojowego, z takich obszarów jak inteligentne specjalizacje czy transformacja przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0.

V. Wdrożenie wyników B+R

Moduł ten otwiera możliwości dla przedsiębiorstw do wdrażania nie tylko nowych rozwiązań wynikających z własnych badań i rozwoju (B+R) – wykonanych w ramach pierwszego modułu – ale także tych zakupionych lub opracowanych wcześniej.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Zachodniopomorskie - projekty B+R (FEPZ 01.01)

Budżet programu wynosi aż 47 443 000 zł.

Poziom dofinansowania: 80%

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju ponoszonych wydatków. Wysoki poziom dofinansowania uzyskasz w przypadku prac badawczo-rozwojowych – do 80% kosztów kwalifikowanych.

Część wydatków będzie finansowana także w ramach pomocy regionalnej, której intensywność jest uzależniona od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa, a jej maksymalny poziom w województwie zachodniopomorskim wynosi 60%. W przypadku wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis wsparcie może sięgnąć 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Zachodniopomorskie - projekty B+R (FEPZ 01.01)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

31 października 2023 – 29 grudnia 2023

Kompleksowe projekty B + R dla województwa zachodniopomorskiego

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Zachodniopomorskie - projekty B+R (FEPZ 01.01)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy wsparcie udzielane jest w formie dotacji?2024-03-14T21:17:29+01:00

Tak, dofinansowanie w ramach naboru udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. Należy przy tym pamiętać, że w części wdrożeniowej (inwestycyjnej) dofinansowanie ma postać dotacji warunkowej.

Jaką część projektu mogą stanowić zadania wdrożeniowe (inwestycyjne)?2024-03-14T21:17:44+01:00

Część projektu polegająca na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności Wnioskodawcy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów projektu.

Czy określono maksymalną wartość projektu?2024-03-14T21:18:03+01:00

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych dla części badawczo-rozwojowej projektu wynosi 5 mln zł. Jednocześnie należy pamiętać, że koszty części badawczo-rozwojowej projektu powinny stanowić więcej niż 50% kosztów projektu.

Czy Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa small mid cap oraz mid cap?2024-03-14T21:18:20+01:00

Wnioskodawcą w ramach naboru mogą być przedsiębiorstwa duże, a więc także przedsiębiorstwa small mid cap oraz mid cap. Ten rodzaj wnioskodawców stanowi podgrupę przedsiębiorstw dużych.

Czy dofinansowane będą wszystkie projekty niezależnie od branży?2024-03-14T21:18:48+01:00

Pełna elastyczność jest w tym zakresie nieco ograniczona poprzez konieczność wykazania zgodności projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. W województwie zachodniopomorskim są to następujące obszary:

  • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
  • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
  • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
  • Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport,
  • Turystyka i jakość życia oraz uzupełniająco na wyłaniających się specjalizacjach z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Szersze informacje dotyczące specjalizacji znajdziesz TUTAJ.

Czy konieczne jest doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej?2024-03-14T21:19:01+01:00

Nie. Wnioskodawcą w ramach działania mogą być zarówno przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, jak i przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające ten rodzaj aktywności. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca musi posiadać potencjał, zasoby i kadrę zdolną do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

Formularz zapisu

Wybierz dogodny dla Ciebie termin
i umów bezpłatną konsultację

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry