Dotacje

Łódzkie - projekty B+R (FELD 01.02)

Zrealizuj kompleksowe projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, rozwój infrastruktury badawczej czy podniesienie kompetencji kadry.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FELD 01.02 - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Działanie FELD.01.02. to dofinansowanie przeznaczone dla przedsiębiorstw MŚP i dużych z województwa łódzkiego, które:

● zamierzają opracować i wdrożyć na rynek nowe lub istotnie ulepszone produkty bądź procesy produkcyjne
● planują zakupić usługi badawcze dotyczące rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa
● chciałyby dokonać rozwoju infrastruktury badawczej
● zamierzają podnieść kompetencje swoich pracowników

Otrzymane wsparcie możesz przeznaczyć na pokrycie takich kosztów, jak np.: wynagrodzenia, usługi badawcze, opracowanie linii pilotażowych i prototypów, a także zakup materiałów i surowców. Program umożliwia również sfinansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt i technologie, które będą niezbędne w Twojej firmie do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Przygotowując wniosek, trzeba mieć na uwadze, że produkt, usługa czy proces, który zamierzasz opracować, powinien być innowacją co najmniej na skalę krajową. Ponadto projekt powinien wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje – jest to szczególnie ważne w przypadku firm dużych. Do obszarów, na które kładziony jest szczególny akcent w województwie łódzkim, należą takie tematy jak:

● Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo)
● Zaawansowane Materiały Budowlane
● Medycyna, Farmacja, Kosmetyki
● Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
● Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
● Informatyka i Telekomunikacja

Pula środków na ten konkurs wynosi 49,5 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85% wydatków.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Łódzkie - projekty B+R (FELD 01.02)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 osób.

Konsorcja naukowo-przemysłowe

w których liderem jest przedsiębiorstwo

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy też w formie kontraktu B2B podlegają dofinansowaniu.

Ścieżka badawcza wymaga często zaangażowania innych podmiotów, które dzięki posiadanej kadrze, laboratorium, czy innej infrastrukturze mogą przeprowadzić za ciebie pewien wycinek prac. Koszty takich usług zostaną zaliczone do kosztów projektu.

Prace badawczo-rozwojowe wymagają często zużycia dużej ilości surowców i materiałów, np. do wytworzenia testowych partii produktów, sfinansujesz je w ramach projektu.
Prototypem może być fizyczne urządzenie lub technologia. Do tej kategorii możemy zatem zaliczyć wszystkie podzespoły, które finalnie utworzą pożądany prototyp lub np. moduły wchodzące w skład linii pilotażowej, które potwierdzą, że opracowany proces funkcjonuje zgodnie z założeniami.

Kosztem projektu może być budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury badawczo-rozwojowej, czyli wszystkich urządzeń, pomieszczeń, baz, sieci komunikacyjnych, centrów obliczeniowych, które służą do opracowania innowacyjnych produktów/procesów/usług.

Kosztem, który może zostać sfinansowany w ramach projektu, jest zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa, a następnie jego wdrożenia.

Do kosztów zaliczymy wszystkie komponenty, materiały, podzespoły urządzeń, które będą służyły opracowaniu linii technologicznej do wytwarzania danego produktu lub prowadzenia procesu w innowacyjnej technologii.

Kosztem projektu mogą być szkolenia kadr dotyczące prowadzonych prac badawczych, transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji i inne.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Łódzkie - projekty B+R (FELD 01.02)

Pula środków na ten konkurs wynosi 49,5 mln zł

Poziom dofinansowania: 85%

.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Łódzkie - projekty B+R (FELD 01.02)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

12 lutego 2024 r. – 6 marca 2024 r

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Łódzkie - projekty B+R (FELD 01.02)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jaki podmiot powinien być liderem konsorcjum?2024-03-13T12:37:07+01:00

Liderem konsorcjum powinno być zawsze przedsiębiorstwo.

Czy istnieją ograniczenia w stosunku do projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa?2024-03-13T12:37:24+01:00

W dokumentacji konkursowej wskazano, iż wsparcie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych jest skoncentrowane głównie na MŚP. Firmy duże również mogą ubiegać się o dotację, przy czym ich wnioski muszą wpisywać się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji. Premiowane będą głównie projekty z zakresu innowacji środowiskowych oraz wspierających transformację energetyczną województwa, które charakteryzują się wysoką wartością dodaną dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Czy przedsiębiorstwo MŚP powinno realizować projekt, którego tematyka dotyczy Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Łódzkiego?2024-03-13T12:37:38+01:00

Nie ma takiej konieczności. Dokumentacja wskazuje, iż wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa MŚP, które będą realizować projekty nie tylko w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji, ale również „[…] (obszarów)nowych, wyłonionych w ramach wspieranego procesu przedsiębiorczego odkrywania”.

Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu działań, które dotyczą wyłącznie budowy infrastruktury B+R?2024-03-13T12:37:55+01:00

Działanie składa się z dwóch niezależnych komponentów: prac B+R oraz infrastruktury B+R. Zatem możliwe jest, aby projekt Twojej firmy dotyczył tylko tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Warunkiem jest przedstawienie agendy badawczej, czyli dokumentu opisującego plan badań, jakie chcemy w przyszłości przeprowadzić na nowo zakupionym sprzęcie.

Czy możliwe jest sfinansowanie jedynie działań związanych z wdrożeniem lub też podnoszeniem kompetencji pracowników, pomijając część badawczo-rozwojową?2024-03-13T12:38:11+01:00

Niestety nie ma takiej możliwości. Koszty wdrożenia na rynek danego produktu/procesu/usługi, jak i podnoszenie kompetencji pracowników, może być sfinansowane jedynie jako  element całościowego projektu badawczo-rozwojowego.

Czy w ramach projektu mogę dokonać zakupu usługi badawczej i na podstawie uzyskanych dzięki niej wyników, dokonać sfinansowania działań wdrożeniowych?2024-03-13T12:38:27+01:00

Niestety nie ma takiej możliwości. Jak precyzuje dokumentacja konkursowa: „Zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa”. Oznacza to, że po zakupie wyników prac B+R należy jeszcze dokonać dodatkowych prac rozwojowych, a dopiero po ich zakończeniu możliwe będzie sfinansowanie prac wdrożeniowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy..

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry