Dotacje

Dolnośląskie - projekty B+R i infrastruktura badawcza (FEDS 01.02)

Dzięki tej dotacji sfinansujesz wynagrodzenia, zewnętrzne usługi oraz licencje czy patenty. Zakupisz sprzęt i surowce oraz zapewnisz szkolenia swojemu personelowi.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FEDS 01.02 - Projekty B+R i infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

FEDS.01.02. to dofinansowanie przeznaczone dla przedsiębiorstw MŚP i dużych z województwa dolnośląskiego, które:

  • zamierzają opracować i wdrożyć na rynek nowe lub istotnie ulepszone produkty bądź procesy produkcyjne
  • dokonać rozwoju infrastruktury badawczej

Otrzymane wsparcie możesz przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia, usługi badawcze, opracowanie linii pilotażowych i prototypów, a także materiały, surowce. Program umożliwia również sfinansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt i technologie, które będą niezbędne w Twojej firmie do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Pula środków na ten konkurs jest imponująca i wynosi aż 208,5 mln zł. Wartość projektu musi wynieść minimalnie 100 tys. zł i nie może przekroczyć 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85% wydatków.

Przygotowując wniosek, trzeba mieć na uwadze, że produkt, usługa czy proces, który zamierzasz opracować, powinien być innowacją co najmniej na skalę krajową. Ponadto projekt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla Dolnego Śląska, wśród których są takie obszary jak:

  • Chemia i medycyna
  • Auto-Moto-Aero-Space
  • Surowce mineralne i wtórne
  • Maszyny i urządzenia
  • Zielony ład
  • Przemysł 4.0
  • Życie wspomagane technologią

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Dolnośląskie - projekty B+R i infrastruktura badawcza (FEDS 01.02)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób. Posiadające zarejestrowaną siedzibę na terenie woj. dolnośląskiego.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 osób, posiadające zarejestrowaną siedzibę na terenie woj. dolnośląskiego.

Konsorcja przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu

w tym z organizacjami pozarządowymi.

Konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi

uczelniami/szkołami wyższymi, podmiotami leczniczymi bądź ze spółkami celowymi utworzonymi przez te podmioty.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę czy umowę zlecenie będą stanowić koszty projektu.

W ramach projektu sfinansujesz zakup surowców i materiałów, które są niezbędne do przeprowadzenia prac B+R, np. do wytworzenia testowych partii produktów.

Kosztem projektu, obok inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, mogą być szkolenia kadr z wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej.

Ścieżka badawcza wymaga często zaangażowania innych podmiotów, które dzięki posiadanej kadrze, laboratorium, czy innej infrastrukturze mogą przeprowadzić za ciebie pewien wycinek prac. Koszty takich usług zostaną zaliczone do kosztów projektu.

Prototypem może być fizyczne urządzenie lub technologia. Do tej kategorii możemy zatem zaliczyć wszystkie podzespoły, które finalnie utworzą pożądany prototyp lub np. moduły wchodzące w skład linii pilotażowej, które potwierdzą, że opracowany proces funkcjonuje zgodnie z założeniami.

W celu wdrożenia innowacyjnego produktu/procesu/usługi na rynek, konieczne może stać się skorzystanie z usług rzecznika patentowego, dokonanie końcowych testów jakościowych, certyfikacja, czy ostateczne badania rynku. Mogą one stanowić koszty projektu.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie aparatury, sprzętu i innej niezbędnej infrastruktury, która posłuży do opracowywania innowacyjnych produktów/procesów/usług.

Do kosztów zaliczymy wszystkie komponenty, materiały, podzespoły urządzeń, które będą służyły opracowaniu linii technologicznej do wytwarzania danego produktu lub prowadzenia procesu w innowacyjnej technologii.

Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być zakupy wartości niematerialnych i prawnych oraz praw własności intelektualnej w formie patentów, licencji know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Dolnośląskie - projekty B+R i infrastruktura badawcza (FEDS 01.02)

Maksymalna wartość projektu wynosi 10 mln zł

Poziom dofinansowania: 85%

Określono również minimalną wartość projektu na poziomie 100 tys. zł.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Dolnośląskie - projekty B+R i infrastruktura badawcza (FEDS 01.02)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

15 lutego – 26 marca 2024 г.

Nabór dla powiatu zgorzeleckiego

Nabór wniosków

15 lutego – 8 kwietnia 2024 г.

Nabór dla powiatów poza zgorzeleckim

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Dolnośląskie - projekty B+R i infrastruktura badawcza (FEDS 01.02)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy duże przedsiębiorstwa mogą sfinansować w ramach projektu wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacyjnego produktu np. koszt linii produkcyjnej?2024-03-14T21:36:36+01:00

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie może dotyczyć prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji. Oznacza to, że w przeciwieństwie do MŚP, duże przedsiębiorstwo nie może sfinansować w ramach projektu inwestycji związanych z rozpoczęciem produkcji masowej, a jedynie zakończyć projekt na etapie testowania np. linii pilotażowej.

Czy istnieje ograniczenie w wydatkach związanych z wdrożeniem wyników prac, przeznaczonych na np. zakup linii do produkcji masowej?2024-03-14T21:36:49+01:00

W przypadku MŚP, obok prac badawczo-rozwojowych, elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac. Przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość w całkowitych wydatkach projektu.

Jaki podmiot powinien być liderem konsorcjum?2024-03-14T21:37:03+01:00

Liderem konsorcjum powinno być zawsze przedsiębiorstwo.

Czy istnieją ograniczenia w stosunku do projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa?2024-03-14T21:37:18+01:00

W dokumentacji konkursowej wskazano, iż wsparcie dla dużych firm będzie się skupiać na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub na projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być realizowane przez MŚP.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry