Dotacje

Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)

Dotacja Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP to środki przeznaczone na automatyzację i cyfryzację przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Dotacja Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP to środki przeznaczone na automatyzację, robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz częściowo mazowieckie. Celem projektu powinna być transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Pozyskane środki przeznaczysz między innymi na zakup maszyn i urządzeń, czy oprogramowanie. Maksymalna kwota dofinansowania, na jaką możesz liczyć wynosi 3 mln zł.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie konieczne jest:

 • przeprowadzenie audytu technologicznego lub przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,
 • opracowanie tzw. Mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Realizacja tych dwóch zadań może być również sfinansowana z dotacji do kwoty maksymalnie 70 tys. zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej, czyli na terenie województw:

 • warmińsko-mazurskiego,
 • podlaskiego,
 • mazowieckiego (poza Warszawą oraz sąsiadującymi powiatami),
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • podkarpackiego.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)

Mapa drogowa

Realizację projektu musi poprzedzać przygotowanie dokumentu strategicznego w postaci Mapy drogowej rozwoju przedsiębiorstwa w obszarach automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji

Lokalizacja projektu

Projekt musi zostać zrealizowany na terenie makroregionu Polska Wschodnia. W perspektywie finansowej 2021-2027 do tego obszaru włączono także większość woj. mazowieckiego

Inteligentne specjalizacje

Realizowane projektu muszę wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Rodzaj działalności

Preferowane będą projekty przedsiębiorstw, które osiągają największą część przychodów z działalności produkcyjnej.

Miejsca pracy

Na dodatkowe punkty mogą liczyć projekty zakładające dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Innowacyjność

Oceniane będą procesy technologiczny, magazynowania, transportu wewnętrznego, kontroli jakości i pakowania

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dzięki dotacji sfinansujesz koszty usług doradczych powiązanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego lub diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej.

Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

Sfinansujesz koszty robót i materiałów budowlanych. Muszą być bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń.

Sfinansujesz nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Dzięki dotacji sfinansujesz koszty związane z usługami doradczymi, które są niezbędne przy wdrażaniu Mapy drogowej.

Sfinansujesz koszty usług szkoleniowych.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)

W programie Automatyzacja i Cyfryzacja w MŚP możesz otrzymać maksymalnie 3 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania na koszty audytu technologicznego : 85%
Maksymalny poziom dofinansowania na usługi doradcze związane z wdrożeniem Mapy drogowej: 50%
Maksymalny poziom dofinansowania na wydatki inwestycyjne: 70%

Intensywność wsparcia zależy od charakteru ponoszonych wydatków, a jej maksymalna wartość wynosi:

 • 85% kosztów objętych pomocą de minimis, np. koszty audytu technologicznego,
 • 50% na usługi doradcze związane z wdrożeniem Mapy drogowej,
 • do 70% na wydatki inwestycyjne, np. zakup robotów.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

sierpień – wrzesień 2024 R.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w ramach konkursu FEPW 1.2 możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekt realizowany na nieruchomości, której wnioskodawca nie posiada na własność?2024-03-28T11:39:53+01:00

W ramach konkursu FEPW 1.2, nie istnieje obowiązek bycia właścicielem nieruchomości, w której realizowany jest projekt. Ważne, by wniosek jednoznacznie potwierdzał, że wnioskodawca ma uprawnienia do przeprowadzenia projektu w określonej lokalizacji w Polsce Wschodniej, co powinno być również odzwierciedlone w dokumentach rejestrowych takich jak KRS czy CEIDG. Potencjalne wyzwania mogą pojawić się przy staraniu o dofinansowanie kosztów związanych z pracami budowlanymi, które są powiązane z instalacją maszyn i urządzeń, jeśli ich wartość przekracza 10% wartości zakupionych środków trwałych, szczególnie gdy mogą one podnieść wartość nieruchomości, której wnioskodawca nie posiada. Chociaż taka sytuacja wymaga indywidualnej oceny, wydatki te prawdopodobnie nie zakwalifikują się do dofinansowania, jeśli dotyczą prac w nieruchomości należącej do innego właściciela.

Jak można zweryfikować, czy działalność przedsiębiorstwa jest zgodna z obszarami inteligentnych specjalizacji obowiązującymi dla dwóch województw?2024-03-28T11:42:07+01:00

Aby ustalić, czy działalność projektowa wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji dla co najmniej dwóch województw w Polsce Wschodniej, należy skorzystać z załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów. Wnioskodawca musi dokładnie określić i uzasadnić zgodność przedmiotu projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnej specjalizacji, zgodnie z wytycznymi danego obszaru RIS, co zapewni spójność projektu z regionalnymi strategiami rozwoju.

Czy koszty związane z dobudowaniem nowego pomieszczenia do istniejącej hali produkcyjnej z myślą o umieszczeniu tam zakupionych środków trwałych kwalifikują się do finansowania w ramach kategorii „roboty i materiały budowlane”?2024-03-28T11:42:29+01:00

W kategorii kosztowej „roboty i materiały budowlane” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na prace budowlane związane bezpośrednio z instalacją maszyn i urządzeń, pod warunkiem, że nie przekroczą one 10% wartości nabytych środków trwałych. Takie koszty powinny być ściśle powiązane z projektem instalacji w obiekcie budowlanym i nie mogą obejmować ogólnych prac budowlanych. Proces budowy musi być przedstawiony w kontekście całego przedsięwzięcia i powinien wykazać bezpośredni związek z instalacją maszyn lub urządzeń.

Czy konkurs FEPW 1.2 zezwala na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na rozbudowie działalności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego lub montażowego w istniejącej, ale obecnie nieeksploatowanej hali?2024-03-28T11:42:47+01:00

Konkurs FEPW 1.2 akceptuje inwestycje polegające na rozszerzeniu działalności przez uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego lub montażowego, nawet jeśli dotyczy to hali obecnie nieużytkowanej. Wymagane jest przeprowadzenie audytu technologicznego oceniającego dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i związane z nią technologie, aby zapewnić, że nowa inwestycja będzie odpowiadała wymaganiom Przemysłu 4.0. Audyt może również uwzględniać technologie wykorzystywane przez innych zainteresowanych, takich jak dostawcy czy odbiorcy, a także ewentualny wpływ na środowisko.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry