Już od I kwartału 2023 roku możesz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków unijnych na lata 2021 – 2027. Uruchomiono Ścieżkę SMART, dzięki której możliwe jest złożenie jednej dokumentacji aplikacyjnej, która obejmuje moduły obowiązkowe, oraz wybrane lub wszystkie moduły fakultatywne.

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić Wam najbardziej istotne i praktyczne informacje w zakresie jednego z modułów fakultatywnych Ścieżki SMART – modułu Infrastruktura B+R.

Jak skorzystać z modułu Infrastruktura B+R?

Dla części z Was dobrym skojarzeniem czego dotyczy ten moduł, może być przytoczenie działania 2.1. (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw) z poprzednio obowiązującej perspektywy finansowej. Moduł Infrastruktura B+R pozwala na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę, której potrzebujesz do realizacji agendy badawczej, opracowanej we wniosku o dofinansowanie. Agenda badawcza powinna zawierać w sobie zbiór przedsięwzięć opisanych w formie projektów badawczo-rozwojowych, których realizacja przyczyni się do opracowania innowacji (produktowych lub w procesach biznesowych dotyczących działalności przedsiębiorstw w zakresie produkcji wyrobów lub usług) na skalę minimum rynku polskiego.

Co sfinansujesz w ramach tego modułu?

Jakiego typu wydatki możesz sfinansować w ramach modułu Infrastruktura B+R?

 • Grunty i nieruchomości zabudowane (zakup lub leasing), np. koszty nabycia prawa własności gruntów;
 • Środki trwałe inne niż nieruchomości (zakup lub leasing), np. poprzez koszty nabycia aparatury badawczej i urządzeń;
 • Roboty i materiały budowlane (nabycie), np. koszty przeprowadzenia remontu budynku zgodne z kosztorysem inwestorskim;
 • Wartości niematerialne i prawne (nabycie), np. koszty nabycia patentów.

Warto pamiętać, że kwalifikowana będzie wyłącznie ta część kosztów projektowych, która dotyczy bezpośrednio realizacji zaplanowanej agendy badawczej. W skrócie – jeżeli planujesz budowę nowego obiektu z przeznaczeniem na centrum badawczo-rozwojowe i jednocześnie do użytku komercyjnego, to kwalifikować można wyłącznie tę część robót i materiałów budowlanych, która dotyczy centrum badawczo-rozwojowego. Zwróć uwagę, że koszty gruntów i nieruchomości zabudowanych mogą wynieść maksymalnie 10% całości kosztów kwalifikowanych modułu Infrastruktura B+R w przypadku dużych przedsiębiorstw (lub też 15% w przypadku MŚP). Ważne jest także, że nabywane maszyny, urządzenia i aparatura badawcza muszą być nowe (nie dotyczy MŚP).

Chcesz pozyskać finansowanie z modułu Infrastruktura B+R? Pamiętaj, że…

Jeżeli zastanawiasz się, czy możesz i czy wpasujesz się w możliwość skorzystania ze wsparcia w module Infrastruktura B+R zwróć uwagę na poniższe zasady i reguły wspomnianego modułu:

 • Twoja inwestycja jest nie tylko elementem pojedynczego projektu, lecz wykorzystanie efektów, które przyniesie, planowane jest w ramach długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartej na działalności badawczo-rozwojowej,
 • Posiadasz lub jesteś w stanie opracować spójną koncepcję realizacji przedsięwzięć w formie projektów badawczo-rozwojowych. Posiadasz zespół, który opracuje opis procesów badawczych w każdym projekcie, jak i zespół umożliwiający ich realizację,
 • Posiadasz lub utworzysz wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, której zadaniem będzie prowadzenie wskazanej w agendzie badawczej działalności w nowo powstałej lub zmodyfikowanej do tego celu infrastrukturze,
 • Wiesz, że nie naruszasz praw własności intelektualnej innych podmiotów w związku z działaniami zaplanowanymi w agendzie badawczej,
 • Efekty Twojej działalności badawczo-rozwojowej odpowiadać będą zapotrzebowaniu rynkowemu,
 • Finansowanie inwestycji opiera się na Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, a wartość dofinansowania wynosi do 70% kwalifikowanych kosztów netto (intensywność dofinansowania ustalana jest ze względu na lokalizację i wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z mapą pomocy regionalnej),
 • Posiadasz wymagane pozwolenia jak np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę itp. związane z realizacją inwestycji (lub też jesteś w stanie je pozyskać),
 • Dysponujesz środkami na sfinansowanie wkładu własnego planowanej inwestycji (potwierdzone promesą kredytową lub wyciągiem z rachunku bankowego.

W artykule nie przytoczono ogólnych kryteriów wyboru projektów w Ścieżce SMART i tych szczegółowych, dotyczących niniejszego modułu. Możesz znaleźć je tu: Znamy już kryteria oceny w Ścieżce SMART.

Zapoznałeś lub zapoznałaś się z przedstawionymi wymaganiami i jesteś zainteresowany/a modułem Infrastruktura B+R w ramach Ścieżki SMART? Umów bezpłatną konsultację lub zadzwoń i porozmawiajmy o Twoim projekcie. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymał dotację.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Ekspert InnovaTree ds. Dofinansowań

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji