Celem konkursów w ramach działania FENG 3.1Kredyt Ekologiczny jest wspieranie przedsiębiorstw w realizacji działań, które zwiększą ich efektywność energetyczną. Do takich zadań zalicza się modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty, lub procesy.

W przypadku tego konkursu wypłata dotacji przebiega w sposób specyficzny w porównaniu do szeregu innych działań realizowanych w ramach FENG. Zatem jakie kroki należy podjąć, aby pozyskać dotację w ramach Kredytu Ekologicznego?

Kroki do pozyskania dotacji

Krok 1
Przede wszystkim, złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest Instytucją Pośredniczącą w tym konkursie, poprzedzać powinno złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego a w konsekwencji tego działania, zawarcie warunkowej umowy kredytowej z wybranym bankiem.

Krok 2
Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie i przyznaniu dofinansowania, wnioskodawca zawiera umowę kredytową z wybranym wcześniej bankiem komercyjnym oraz podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z BGK. 

Krok 3
Na tej podstawie może zostać wypłacona premia ekologiczna, czyli dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji, której dotyczy wcześniej złożony wniosek o dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe kroki, należy jednoznacznie stwierdzić, iż już na samym początku procesu pozyskiwania dofinansowania, Twoja firma zostanie poddana ocenie zdolności kredytowej przez wybrany bank. Na tej podstawie udzieli on wnioskodawcy warunkowej umowy pożyczki lub promesy kredytu. Warunki kredytu ekologicznego ustalane są indywidualnie przez bank kredytujący. 

Wielkość udzielonego kredytu uzależniona jest od:

 • zdolności kredytowej
 • potrzeb przedsiębiorstwa
 • przedmiotu inwestycji

Jakie banki współpracują z BGK?

W tym miejscu należy odpowiedzieć na pytanie, do jakich banków można się zwrócić w celu uzyskaniu kredytu ekologicznego. Pełna lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu zarówno kredytu technologicznego, jak i ekologicznego w ramach FENG przedstawia się następująco:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 9. ING Bank Śląski S.A.
 10. mBank S.A.
 11. PKO Bank Polski S.A.
 12. Santander Bank Polska S.A.
 13. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 14. VeloBank S.A.
 15. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 16. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

 

Kiedy można składać wnioski?

Przypominamy, iż najbliższy termin naboru w ramach działania FENG 3.1 – Kredyt ekologiczny planowany jest od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. Warto jednak skontaktować się z nami już teraz, aby napisany wniosek był najwyższej jakości.

Promesa kredytowa to jeden z dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku. Drugim z nich jest audyt efektywności energetycznej, którego celem jest wskazanie, jakie obszary w Twoim przedsiębiorstwie powinny podlegać inwestycjom. 

Właśnie ze względu na konieczność przygotowania określonych dokumentów, warto już teraz rozpocząć pracę nad wnioskiem. W InnovaTree pomagamy na każdym etapie, tak aby zwiększyć pewność, że cały proces uzyskania dofinansowania przebiegnie pomyślnie. Dlatego zachęcamy do kontaktu i konsultacji przeprowadzanych przez naszych ekspertów.

Webinar o Kredycie Ekologicznym

Więcej o Kredycie Ekologicznym dowiesz się z nagrania naszego webinaru, który poprowadził Tomasz Gapski – Manager ds. pozyskiwania dotacji. Udział w spotkaniu wziął udział również ekspert ds. audytów energetycznych, a w przypadku Kredytu Ekologicznego jest to jeden z kluczowych załączników. Oglądając webinar, poznasz wiele przykładowych inwestycji możliwych do realizacji z dotacją, jak i najczęściej popełnianie błędy we wniosku.

ZOBACZ WEBINAR