Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy instrument finansujący działania polegające na transformacji przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej. Będzie to instrument zbliżony budową do znanego przedsiębiorcom Kredytu na Innowacje Technologiczne.

Źródłem finansowania powyższych instrumentów mają być środki pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (w skrócie FENG).

Kto będzie mógł skorzystać z Kredytu Ekologicznego?

Wnioski o przyznanie Kredytu Ekologicznego będą mogli składać przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). Dopuszczone do składania wniosków będą również przedsiębiorstwa określane jako small mid-caps i mid-caps:

  • small mid-cap stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające do maksymalnie 499 pracowników, których kapitalizacja przekracza progi ustanowione dla sektora MŚP, ale ich bilans roczny nie przekracza 86 mln euro,
  • mid-cap są przedsiębiorstwami zatrudniającymi maksymalnie 2 999 pracowników.

Na co można przeznaczyć środki z Kredytu Ekologicznego?

Głównym założeniem Kredytu Ekologicznego jest finansowanie działań polegających na dążeniu do zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Finansowane będą inwestycje polegające na modernizacji lub budowie nowej infrastruktury.

Inwestycje finansowane z Kredytu Ekologicznego muszą w swoim założeniu umożliwiać zwiększenie efektywności energetycznej procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Przykładami takich działań jest modernizacja budynków czy też technologicznej linii produkcyjnej. Możliwa jest również budowa lub modernizacja infrastruktury odnawialnych źródeł energii, z tym zastrzeżeniem, że energia wytwarzana przez niniejszą instalację będzie wykorzystywana wyłącznie do celów własnych (nie może być odsprzedawana).

Wszystkie zaplanowane w projekcie inwestycje muszą zostać poprzedzone realizacją audytu efektywności energetycznej wskazującego na potrzeby przedsiębiorstwa w przedmiotowym obszarze. Celem realizowanej inwestycji będzie zwiększenie efektywności energetycznej podmiotu o 30%, co stanowi warunek minimum w przypadku chęci skorzystania z Kredytu Ekologicznego.

Na jakie finansowanie mogę liczyć?

Mechanizm finansowania Kredytu Ekologicznego polega na przyznaniu kredytu bankowego wraz z premią technologiczną. Kredytem bankowym będzie można objąć 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Część dotycząca tzw. premii technologicznej będzie mogła objąć do 70% kosztów kwalifikowanych projektów, a jej wysokość determinowana będzie wielkością przedsiębiorstwa oraz lokalizacją inwestycji. Wedle dostępnej wiedzy, intensywność wsparcia będzie wynikać z mapy pomocy regionalnej. Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć premię technologiczną na spłatę części zaciągniętego kredytu bankowego.

Podsumowanie

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027 (FENG) przeznaczone będą przede wszystkim na rozwój krajowej gospodarki. Fundusz ten jest kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata  2014 – 2020 (POIR). Należy spodziewać się, że końcowa konstrukcja instrumentów finansowych będzie przypominać te wcześniejsze, stanowione przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, jak na przykład projekty B+R przedsiębiorstw znane pod nazwą „Szybka Ścieżka”. Nabór wniosków planowany jest od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. Warto jednak skonsultować się z nami już teraz, aby rozpocząć pisanie wniosku jak najszybciej.

Webinar o Kredycie Ekologicznym

Więcej o Kredycie Ekologicznym dowiesz się z nagrania naszego webinaru, który poprowadził Tomasz Gapski – Manager ds. pozyskiwania dotacji. Udział w spotkaniu wziął udział również ekspert ds. audytów energetycznych, a w przypadku Kredytu Ekologicznego jest to jeden z kluczowych załączników. Oglądając webinar, poznasz wiele przykładowych inwestycji możliwych do realizacji z dotacją, jak i najczęściej popełnianie błędy we wniosku.

ZOBACZ WEBINAR