– Województwa, które będą mogły liczyć na zwiększenie pomocy jako regiony objęte Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

– Te regiony straciły status słabo rozwiniętych, jednak nadal mogą korzystać z pomocy regionalnej ograniczonej do 15% oraz ograniczonej w zakresie.


Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła przyjęte w kwietniu zmienione zasady wspierania projektów inwestycyjnych w poszczególnych województwach. Przedsiębiorcy otrzymają dotację na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Poziom dofinansowania będzie uzależniony od miejsca realizacji projektu w oparciu o mapę pomocy regionalnej. Opisane poniżej zasady, które dotyczą pomocy regionalnej, będą obowiązywać nie tylko w zakresie projektów dotacyjnych, ale także w odniesieniu do zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Jakie zmiany wprowadziła Komisja Europejska i jaki jest ich bilans?

Województwo Mazowieckie – region stołeczny, siedlecki i regionalny

Dysproporcje w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów woj. Mazowieckiego znalazły odzwierciedlenie w podziale na regiony:

  • stołeczny – przedsiębiorcy, którzy chcieliby zrealizować projekt zlokalizowany na terenie Warszawy oraz powiatów ościennych (tj. warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) utracą możliwość ubiegania się o dotację,
  • regionalny – poziom dofinansowania uległ podniesieniu do 40% dla pozostałych powiatów Mazowsza,
  • podregion siedlecki – zyskał 50% dofinansowania.

Zmiany w zakresie możliwości ubiegania się o dotację oraz przyjęte poziomy dofinansowań, mają skłaniać przedsiębiorców do inwestowania w regionach słabiej rozwiniętych. Czy tak będzie? Wiele zależy od profilu działalności przedsiębiorstwa – szczególnie firmy technologiczne i inżynierskie, które nie prowadzą zakładów stricte produkcyjnych, mogą nie zdecydować się na zmianę miejsca prowadzonej działalności. Z drugiej strony, szereg przedsiębiorstw może traktować wytyczne Komisji Europejskiej jako zachętę do budowy nowych zakładów poza regionem stołecznym.

Aż 8 województw „na plusie”

W ośmiu województwach dojdzie do korzystnych dla przedsiębiorców zmian. Proponowane intensywności są wyższe niż te, które obowiązywały dotychczas. Województwa:

  • małopolskie, śląskie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie zyskają 5 dodatkowych p.p.
  • świętokrzyskie zyska 15 dodatkowych p.p.

Szczególnie istotne wydają się tutaj zmiany w województwie śląskim, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 30,40 lub 50 procent. Warto zwrócić także uwagę na zmiany w województwie świętokrzyskim, które stanie się szczególnie atrakcyjnym miejscem do realizacji projektów – dołącza do pozostałych czterech województw Polski wschodniej, oferujących dofinansowanie na poziomie 50,60 lub 70 procent.

Polska wschodnia bez zmian

Nie zmieni się poziom dofinansowania, na jaki mogą liczyć wnioskodawcy w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim oraz podlaskim. Utrzymana została intensywność dofinansowania według poziomów 50,60 lub 70 procent.

Kto straci na nowych wytycznych dotyczących pomocy regionalnej?

Poza wymienionym już Regionem Mazowieckim Stołecznym, który zostanie wyłączony z możliwości uzyskania wsparcia na projekty inwestycyjne, zmiany obejmą województwa pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie, które nie kwalifikują się już jako tzw. obszar „a”. Ich historyczny poziom PKB na mieszkańca przekroczył 75% średniej UE. Województwa te utrzymują możliwość korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, której intensywność zostanie ograniczona o 5 p.p., przy czym w przypadku województw wielkopolskiego i dolnośląskiego maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw będzie wynosić od 15 do 25% i będzie ona wyższa w pierwszej połowie okresu programowania oraz na obszarach graniczących z obszarami „a”.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a poziom dofinansowania w regionach

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym instrumentem finansowym. Zapewni wsparcie obszarom szczególnie dotkniętym problemami wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Transformacja może być rozumiana (przykładowo) jako odchodzenie od wykorzystywania paliw kopalnych, które równocześnie od lat stanowią podstawę funkcjonowania gospodarek regionalnych dla wielu obszarów Polski. W ramach nowych wytycznych Komisji Europejskiej, na tych obszarach (województwa wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie małopolskie i lubelskie) zapewniona zostanie możliwość zwiększenia o dodatkowe 10 p. p. intensywności pomocy regionalnej. Obecnie nie znamy jeszcze szczegółowych wytycznych w zakresie zasad ubiegania się o wskazaną premię. Być może będzie ona związana z zakresem tematycznym realizowanego projektu.

Podsumowując…

Nowa perspektywa przynosi szereg korzystnych zmian dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia dla swojej działalności. W przypadku przeważającej liczby regionów intensywność pomocy regionalnej została utrzymana lub zwiększona – to zachęta do startu w zbliżających się konkursach inwestycyjnych. Już w I kwartale 2022 roku można spodziewać się ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, takich jak Kredyt na Innowacje Technologiczne czy Infrastruktura Badań i Rozwoju. Już teraz warto zastanowić się, jakie są obecne i przyszłe potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa oraz czy istnieje możliwość ich realizacji przy wsparciu dotacji FENG.