Dotacje

Innowacje cyfrowe w MŚP (FESL 1.8)

Zrealizuj projekty z zakresu automatyzacji i cyfryzacji.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FESL 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Innowacje cyfrowe w MŚP to działanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska na lata 2021-2027. Program ten skierowany jest do przedsiębiorstw MŚP z województwa śląskiego, oferując im wsparcie finansowe na:

  • wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych,
  • automatyzację procesów biznesowych
  • rozwój kompetencji pracowników
  • wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa

Dotacja pokrywa do 70% kosztów, przy minimalnej wartości dotacji wynoszącej 500 tys. zł. Program preferuje firmy produkcyjne oraz usługowe, które działają nieprzerwanie na rynku co najmniej 3 lata i prowadzą działalność na terenie województwa śląskiego.

Celem głównym tego działania jest zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym poprzez m.in. wykorzystanie AI, zastosowanie dziedzinowych platform cyfrowych, wykorzystanie technologii Big Data, wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, wprowadzenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Projekt musi zostać zrealizowany w ciągu jednego roku od momentu przyznania wsparcia.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść nawet 6 mln zł!

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Innowacje cyfrowe w MŚP (FESL 1.8)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

O dotację w ramach tego naboru mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

a) prowadzą działalność na terenie woj. śląskiego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie

b) prowadzą działalność co najmniej 3 lata

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Innowacje cyfrowe w MŚP (FESL 1.8)

Wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie narzędzi ICT

Zmiana zasadnicza w procesie produkcyjnym ma miejsce, gdy nowa inwestycja umożliwia wytwarzanie zupełnie nowego produktu, który do tej pory nie był produkowany przez dany zakład.

Ważne jest, iż przez produkt możemy również rozumieć usługę. Oznacza to, że zasadnicza zmiana może następować również wtedy, gdy inwestycja umożliwia świadczenie zupełnie nowej usługi.

Innowacyjność

W kryterium weryfikowane jest czy w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nowy lub ulepszony produkt albo nowy lub ulepszony proces, przy czym ów nowy lub ulepszony produkt lub proces jest nowy przynajmniej w skali regionu. Przez produkt należy rozumieć również usługę.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje nieprzerwanie od 3 lat

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który prowadzi działalność nieprzerwanie od 3 lat.

Posiadanie potencjału finansowego, organizacyjnego oraz administracyjnego

Weryfikowane będzie czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne oraz wymagane pozwolenia, zezwolenia, które umożliwiają realizację projektu.

Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Woj. Śląskiego

Założenia projektu powinny wpisywać się w min. 1 cel Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “ŚLĄSKIE 2030 – Zielone Śląskie”.

Lokalizacja projektu

Realizacja projektu powinna być zlokalizowana na terenie woj. śląskiego.

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Do przykładowych wysokospecjalistycznych narzędzi ICT możemy zaliczyć:

– zaawansowane systemy zarządzania produkcją, które umożliwiają optymalizację procesów produkcyjnych, planowanie zasobów, kontrolę jakości czy monitorowanie wydajności;

– specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych

– narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych (systemy workflow czy robotyka procesowa), które pozwalają na zautomatyzowanie rutynowych czynności

– specjalistyczne rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM)

– systemy CRM z AI – wykorzystujące sztuczną inteligencję do personalizacji doświadczeń klientów

– narzędzia do wirtualnej rzeczywistości (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) w szkoleniach, projektowaniu produktów czy marketingu

Projekty dotyczące automatyzacji i cyfryzacji wymagają zwykle zakupu sprzętu komputerowego, co również możliwe jest do sfinansowania w ramach tego programu.

W projekcie możesz ująć wydatki związane z instalacją i/lub uruchomieniem zakupionych maszyn i urządzeń.

W celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego czy technologicznego możesz dokonać zakupu oprogramowania, patentów, licencji czy know-how.

Szkolenia w zakresie wzrostu kompetencji cyfrowych pracowników.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Innowacje cyfrowe w MŚP (FESL 1.8)

Na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru przeznaczono ponad 58 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie FESL 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP wynosi 70%.

Poziom dofinansowania: 70%

Ostateczny poziom wsparcia, na jaki może liczyć Twoja firma, uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy publicznej, jaki wybierzemy:

– Korzystając z regionalnej pomocy inwestycyjnej mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymają 50%, a średnie – 40%; w przypadku projektów zlokalizowanych w podregionie katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim oraz sosnowieckim będzie to odpowiednio 60% i 50%.

– W przypadku szkoleń dla pracowników wsparcie wyniesie 70% dla przedsiębiorstw mikro i małych, natomiast 60% dla firm średnich.

Mówiąc o wysokości dofinansowania, należy mieć także na uwadze, że minimalna wartość dofinansowania w projekcie może wynosić nie mniej niż 500 000 zł oraz nie więcej 6 000 000 zł.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Innowacje cyfrowe w MŚP (FESL 1.8)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

8 kwietnia 2024 r. – 21 maja 2024 r.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Innowacje cyfrowe w MŚP (FESL 1.8)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy mamy do czynienia z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego?2024-04-25T13:30:19+02:00

Zmiana zasadnicza w procesie produkcyjnym ma miejsce, gdy nowa inwestycja umożliwia wytwarzanie zupełnie nowego produktu, który do tej pory nie był produkowany przez dany zakład. W takiej sytuacji mamy do czynienia nie tylko z rozszerzeniem zdolności produkcyjnych istniejącego asortymentu, ale przede wszystkim z dywersyfikacją produkcji. Oznacza to wprowadzenie nowych produktów, co wymaga budowy nowych zdolności produkcyjnych specyficznych dla tego produktu. Natomiast gdy nowa inwestycja skupia się na zwiększeniu produkcji już istniejącego produktu, traktuje się to jako rozszerzenie możliwości produkcyjnych istniejącego zakładu.

Ważne jest, iż przez produkt możemy również rozumieć usługę. Oznacza to, że zasadnicza zmiana może następować również wtedy, gdy inwestycja umożliwia świadczenie zupełnie nowej usługi.

Czy został określony minimalny okres realizacji projektu?2024-04-25T13:30:19+02:00

Tak, konieczne jest zrealizowanie założeń projektowych w ciągu 12 miesięcy od chwili podpisania umowy o dofinansowanie.

Czy wirtualne biuro może zostać wskazane jako miejsce realizacji projektu?2024-04-25T13:30:19+02:00

Nie, w Regulaminie Konkursu jasno określono, iż przedsiębiorstwa, które wskażą wirtualne biuro jako lokalizację projektu nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Jakie technologie wpisują się w Strategię Rozwoju Woj. Śląskiego?2024-04-25T13:30:19+02:00

Należą do niej: Technologie dla medycyny, energetyki, ochrony środowiska, Informacyjne i telekomunikacyjne, Produkcja i przetwarzanie materiałów, Logistyka i transport, Przemysł maszynowy, samochodowy, Technologie lotnicze i przemysł kosmiczny, Nanomateriały i nanotechnologie, Technologie dla przemysłu surowcowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nasz zespół zbudowaliśmy z m.in. ekspertów, którzy w przeszłości oceniali wnioski składane do instytucji przyznających fundusze europejskie. To zapewniło nam posiadanie wiedzy od najważniejszej strony, czyli instytucji oceniających.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ile czasu trwa bezpłatna konsultacja?2024-04-25T13:30:23+02:00

Bezpłatna konsultacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to 15-minutowa rozmowa. Następnym krokiem jest również bezpłatne, ale już godzinne spotkanie analityczne z managerem, który szczegółowo bada potencjał firmy lub projektu.

Jakie zagadnienia poruszymy w trakcie godzinnego spotkania analitycznego?2024-04-25T13:30:23+02:00

Kwestie, które na pewno poruszymy to m.in.:

  • Przedmiot projektu – czy są to działania związane z pracami B+R, inwestycjami, czy innym obszarem?
  • Na jakim etapie projektu jest Twoja firma? Czy jest to faza koncepcji, pilotażu, a może realizacji?
  • Jakie działania przygotowawcze powinny zostać zrealizowane?
  • Co zamierzacie kupić i czy możliwe jest uznanie tych wydatków jako kosztów kwalifikowalnych?
  • Czy znacie swoją konkurencję?

Abyś mógł swobodnie rozmawiać o swoim pomyśle, wysyłamy Twojej firmie oświadczenie o zachowaniu poufności (NDA).

W jakiej formie odbywa się bezpłatna konsultacja?2024-04-25T13:30:23+02:00

Wszystkie rozmowy prowadzimy on-line. To sprawia, że jesteśmy elastyczni i czas niezbędny do przeprowadzenia analiz nie trwa w nieskończoność – analiza staje się krótka, ale rzeczowa i konkretna. Po umówieniu konsultacji otrzymasz link do spotkania na platformie Google Meet.

Czy umawiając konsultacje, muszę wiedzieć, z jakiego programu dotacyjnego chce skorzystać moja firma?2024-04-25T13:30:23+02:00

Nie, to my mamy zbadać Twoje potrzeby i dobrać do nich odpowiednie dofinansowanie. Warto jednak, abyś zastanowił/a się, jakie potrzeby przedsiębiorstwa chcesz zaspokoić oraz jakie cele wynikają ze strategii rozwoju Twojej firmy. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie określić czy dofinansowania, które są dostępne lub pojawią się w najbliższym czasie, umożliwią Twojej firmie realizację planów.

Czy mogę poznać warunki współpracy przed spotkaniem analitycznym?2024-04-25T13:30:23+02:00

Co do zasady przedstawienie oferty następuje u nas po etapie spotkań analitycznych, kiedy zarówno po Twojej, jak i naszej stronie jest pewność, że projekt ma potencjał do pozyskania dofinansowania. Jeśli zależy Ci na poznaniu oferty współpracy wcześniej, powiedz to na pierwszej konsultacji. Prześlemy Ci mailowo naszą propozycję na podstawie pierwszych informacji, które nam przekazałeś/aś.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry