Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to możliwość dofinansowania, jaką daje Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). W przeciwieństwie do wielu innych działań przeznaczonych głównie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, z tej szansy dotacyjnej możesz skorzystać tylko i wyłącznie, jeśli zarządzasz czy pracujesz w dużej firmie. Instytucją, która zajmuje się dystrybucją środków, jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Co jest celem programu?

Głównym tematem projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia, jest transformacja cyfrowa. Wbrew pozorom jest to dość pojemny obszar obejmujący swym zakresem szereg działań, które najogólniej rzecz ujmując, mają na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wspomniana cyfryzacja może być realizowana w obszarach technologii, procesów, ale również w zakresie cyfrowego rozwoju produktów i usług. Integralną część takich projektów stanowi automatyzacja i robotyzacja, czy też wykorzystanie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji (AI) w działalności przedsiębiorstwa.

Jakie projekty mają największe szanse na otrzymanie dofinansowania?

Chcąc zwiększyć szanse na pozyskanie wsparcia dla swojej firmy, powinieneś/powinnaś postawić na kompleksowość i różnorodność projektu. Wynika to z faktu, że jednoczesna implementacja kilku elementów skupionych wokół szeroko rozumianej cyfryzacji, pozwoli na osiągnięcie najlepszych efektów transformacji przedsiębiorstwa.

Wśród wspieranych obszarów należy wymienić następujące:

  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową,
  • w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk (Smart factory),
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych.

Ile wynosi dofinansowania w konkursie?

Przygotowując projekt, powinieneś/powinnaś zwrócić szczególną uwagę na jego budżet, ponieważ minimalna wartość projektu musi przekraczać 8 mln zł. Górną granicą wartości projektu jest natomiast kwota 140 mln zł.

O wysokości możliwego do pozyskania dofinansowania rozstrzyga Mapa Pomocy Regionalnej, co oznacza, że decydujące znaczenie ma lokalizacja projektu oraz wielkość przedsiębiorstwa. Podkreślamy raz jeszcze, że o wsparcie ubiegać się mogą jedynie przedsiębiorstwa duże.

Tradycyjnie na terenie województw makroregionu Polski Wschodniej intensywność wsparcia jest najwyższa i może sięgnąć 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Na drugim biegunie jest miasto Warszawa wraz z okolicznymi gminami, gdzie uzyskanie dofinansowania nie jest możliwe.

Za co można uzyskać dodatkowe punkty?

Przede wszystkim pamiętaj, że w ramach naboru możliwe jest złożenie wniosków o dofinansowanie projektów, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. Projekty można realizować dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Datą graniczną, do której należy zakończyć dofinansowane projekt, jest 30 czerwca 2026 r. Premiowana będzie jednak wcześniejsza realizacja zakresu prac objętych projektem. I właśnie jeśli określisz w harmonogramie koniec projektu przed końcem 2024 r., to możliwe jest uzyskanie dodatkowej punktacji w ocenie wniosku.

Gratyfikacja punktowa czeka również projekty, dla których pozyskano wszystkie wymagane decyzje administracyjne, takie jak np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, czy decyzja o pozwoleniu na budowę. Jeżeli z kolei charakter Twojej inwestycji powoduje, że takie dokumenty nie są wymagane, wówczas projekt otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium.

Przedmiotem oceny jest również utworzenie nowych miejsc pracy, oddziaływanie prośrodowiskowe, czy też zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto starać się o tę dotację?

Działanie „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” wyróżnia się pośród innych możliwości dofinansowania nie tylko tym, że jest przeznaczone wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw.

Warty podkreślenia jest brak konieczności realizacji prac badawczo-rozwojowych, czy też wdrażania wyników takich prac, co jest znamienne dla dofinansowań pochodzących z funduszy Unii Europejskich (np. Ścieżka SMART). Nie ma również konieczności wdrażania na rynek nowych lub udoskonalonych produktów i usług. Stąd dość wyjątkowy charakter tego działania.

Należy także podkreślić, że z uwagi na specyficzne źródło finansowania, jakim jest KPO, nabór wniosków jest jednorazowy i nie będzie powtarzany w przyszłości. W związku z tym duże przedsiębiorstwa mają unikatową szansę na otrzymanie dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego bez uwzględnienia komponentu badawczo-rozwojowego.

Kiedy można składać wniosek?

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało już opublikowane. Aplikacje można składać od 6 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Biorąc pod uwagę, że mówimy o projektach z dużymi budżetami, warto rozpocząć prace nad projektem jak najszybciej. Zatem jeśli chciałbyś/chciałabyś porozmawiać o pomyśle dla Twojej firmy, zachęcamy do umówienia bezpłatnej konsultacji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, pobierz nagranie z bezpłatnego webinaru „Pozyskaj dotację na robotyzację i cyfryzację w Twojej firmie”, w trakcie którego omówiliśmy dokładniej kryteria, procedury, ale również przykłady działań z tego zakresu.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Ekspert InnovaTree ds. Dofinansowań

Spis treści:

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz darmowy webinar ze ścieżki SMART! Cała wiedza od ekspertów w jednym miejscu.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji