INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree w laboratorium

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci otrzymać dotację z programu Robotyzacja i Cyfryzacja.

Zrealizuj inwestycje, które pozwolą Twojej firmie na przejście transformacji cyfrowej.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje na inwestycje.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Robotyzacja i Cyfryzacja dla dużych przedsiębiorstw

Transformacja cyfrowa i automatyzacja to obecnie priorytetowe kierunki rozwoju dla firm produkcyjnych. Wykorzystanie możliwości wpisujących się w trend Przemysłu 4.0 pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie efektywności produkcji czy uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. To wszystko z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy rozwiązań chmurowych, które są w stanie zrewolucjonizować funkcjonowanie organizacji. 

Jedną z głównych barier we wdrażaniu projektów z zakresu robotyzacji i cyfryzacji są wysokie koszty tych rozwiązań. Stąd ogłoszony program bezzwrotnych dotacji w ramach działania A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Instytucją odpowiedzialną za sam nabór jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Wsparcie będzie udzielane na projekty polegające na:

 • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych, wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI),
 • wspieraniu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (smart factory),
 • wdrażaniu dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego,
 • tworzeniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy.

Minimalna wartość projektu to 8 mln PLN, a maksymalna wartość to aż 140 mln PLN.

Doradcy Innovatree pracujący w biurze

Kto może otrzymać dotację?

O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają 50 mln euro i suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Ponadto premiowane będą projekty, które:

 • charakteryzują się jak największą gotowością/dojrzałością do realizacji, 
 • generują tworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy,
 • mają zaplanowany krótszy termin realizacji projektu tj. do końca IV kwartału 2024 r. (maksymalny termin zakończenia realizacji projektów to 30 czerwca 2026 r.).

 

Dowiedz się więcej o programie

z nagrania WEBINARU 

POBIERZ NAGRANIE

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram skarbonka

Zakup maszyn

Dofinansowanie pozwoli Ci na zakup maszyn i urządzeń, czyli tzw. rzeczowych aktywów trwałych. Nabywana infrastruktura powinna prowadzić do zwiększenia poziomu robotyzacji i cyfryzacji w firmie.

piktogram wskaźnik

Zakup nieruchomości/gruntu

Ważne jest, aby koszty nieruchomości nie stanowiły więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

piktogram monety

Zautomatyzowana linii technologiczna

Dzięki temu programowi zbudujesz lub zmodernizujesz linię technologiczną, która będzie wykorzystywać np. do automatyzacji. Działania zmierzające do wdrażania inteligentnych linii produkcyjnych i budowy tzw. Smart Factory są pożądane w tym programie dotacyjnym.

piktogram lista z celami

Roboty budowlane i nadzór

Wartość robót budowlanych nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Natomiast koszt nadzoru budowlanego możesz uwzględnić w całości do dofinansowania.

piktogram dokument

Projekty techniczne

Koszty planów i projektów technicznych możesz uwzględnić w całości do dofinansowania.

piktogram zębatki

Licencje, oprogramowania, patenty

Koszty przypisane do kategorii „Wartości niematerialnych i prawnych” nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

piktogram folder

Cyberbezpieczeństwo i rozwiązania chmurowe

To obszar rozwiązań, dzięki którym zwiększysz bezpieczeństwo procesu produkcyjnego i danych w swojej firmie. Ponadto rozwiązania chmurowe ułatwiją komunikację w firmie, jak i klientami.

piktogram strzałki

System ERP, zarządzania obiegiem dokumentów

Jednym z elementów projektu może być wdrożenie różnych systemów, które przyczynią się do zwiększenia efektywności zarządzania firmą. Może to być np. system ERP czy do zarządzania obiegiem dokumentów.

piktogram prezentacja

Platformy cyfrowe

W projekcie możesz ująć tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, czyli dedykowanych rozwiązań, które np. pozwolą na personalizację zamówień przez klientów.

piktogram walizka

Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy

Kosztem kwalifikowalnym w programie są wszelkie koszty związane z utworzeniem wysokospecjalistycznych miejsc prac. Konieczność zatrudnienia specjalistów powiązana jest z wdrożonymi inwestycjami z zakresu np. robotyzacji.

piktogram panel sterujący

Technologie Internetu Rzeczy

Dotacja pozwala na wdrożenie na terenie firmy technologii łączności bezprzewodowej, która umożliwi wymianę danych pomiędzy maszynami (Machine to Machine).

Zespół doradców firmy Innovatree

Poziom dofinansowania

Budżet programu Robotyzacja i Cyfryzacja wynosi aż 1,4 miliarda złotychMinimalna wartość projektu musi wynosić 8 mln zł, a maksymalna – 140 mln zł.

Bardzo ważne, by przedsięwzięcie zostało zakończone do 30 czerwca 2026 roku. O wysokości wsparcia decyduje mapa pomocy regionalnej, czyli lokalizacja oraz wielkość przedsiębiorstwa. Oznacza to, że maksymalny poziom refundacji wyniesie do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 • maksymalny poziom refundacji

  50 %

Terminy składania wniosków

1

Robotyzacja i Cyfryzacja

Nabór wniosków trwa od 6 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Q&A - Robotyzacja i Cyfryzacja

Czy nabór wniosków przeznaczony jest dla wszystkich dużych przedsiębiorstw?

Tak, adresatami dofinansowania mogą być wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od osiąganych przez nie przychodów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Niekiedy wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii small mid cap lub mid cap, jednak w przypadku tego naboru takich ograniczeń nie wprowadzono.

Jaka instytucja prowadzi nabór wniosków?

Nabór wniosków prowadzony jest przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Czy Polska otrzymała już środki w ramach KPO, z których finansowane będą projekty?

Wciąż trwają procedury formalne mające na celu przekazanie środków stronie polskiej w ramach KPO. Ogłoszony obecnie nabór ma jednak zapewnione finansowanie ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju, który prefinansuje projekty przedsiębiorców. Oznacza to, że nie ma ryzyka nieotrzymania środków z uwagi na trwający proces przekazania środków przez Komisję Europejską.

Czy miejsce realizacji projektu ma znaczenie dla wysokości dofinansowania?

Tak. Dofinansowanie w ramach naboru udzielane jest w formie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, w przypadku której intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera tzw. Mapa Pomocy Regionalnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na projekty zlokalizowane w regionach warszawskim, poznańskim i wrocławskim, gdyż w tym przypadku wprowadzono dodatkowe wykluczenia i ograniczenia w dostępie do środków.

Czy termin realizacji projektów jest ograniczony?

Tak. Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 r. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kryteria oceny wniosków premiują projekty, które zostaną zakończone do IV kwartału 2024 r.

Czy możliwe jest sfinansowanie kosztów budowy?

Tak, charakter dofinansowania umożliwia realizację robót budowlanych, np. w zakresie budowy hali produkcyjnej, czy inteligentnej fabryki (ang. smart factory). W strukturze kosztów kwalifikowanych projektu koszty tego rodzaju nie mogą jednak stanowić więcej niż 50%.

Jaki charakter projektu daje największe szanse na dofinansowanie?

Zakres tematyczny projektów jest bardzo szeroki. Zgodnie z wymaganiami naboru możliwa jest realizacja projektów o zawężonym zakresie projektu, jak również projektów kompleksowych. Należy zwrócić uwagę, że projekty zróżnicowane będą miały największą szansę na pozyskanie wsparcia z uwagi na możliwość uzyskania dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej.

Czy ten program jest tylko dla firm produkcyjnych? Czy jest możliwość pozyskania dotacji przez firmę usługową?

Tak. Regulacje konkursowe nie wykluczają w żaden sposób firm o profilu usługowym. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tego typu firmy będą miały ograniczone możliwości w kontekście kompleksowości projektów. Niektóre działania możliwe są do realizacji jedynie w działalności produkcyjnej, stąd też ocena kryterialna projektów usługowych będzie nieco mniej korzystna.

Jakie przykładowe projekty można sfinansować w ramach programu w firmie usługowej?

Profil prowadzonej działalności nie stanowi ograniczenia do udziału w konkursie. Procesy biznesowe podlegające automatyzacji, czy cyfryzacji występują w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego profilu. Już same procesy obsługi klienta, komunikacji, czy przetwarzania danych stanowią płaszczyznę zmian. Przykładowe działania to:

 • wdrożenie systemu obsługi klienta opartego o rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, 
 • implementacja rozwiązań cyfrowych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • włączenie klientów w proces projektowania usług za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Jakie przykładowe projekty można sfinansować w ramach programu w firmie produkcyjnej?

Profil prowadzonej działalności nie stanowi ograniczenia do udziału w konkursie. Procesy biznesowe podlegające automatyzacji, czy cyfryzacji występują w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego profilu.

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych tych procesów jest bardzo dużo, począwszy od obsługi klienta, poprzez wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż. Przykładowe działania to:

 • robotyzacja produkcji, 
 • wdrożenie modelu komunikacji machine to machine, 
 • budowa inteligentnej fabryki zarządzanej przez system zarządzania produkcją, który oparty jest o rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji.

Co oznacza cyfryzacja procesów biznesowych?

Cyfryzacja procesów biznesowych to konwersja prowadzonych obecnie manualnie, przez człowieka lub za pomocą ekstensywnych metod procesów na rozwiązania cyfrowe. Przykładem takich działań jest zastąpienie pracy ludzkiej algorytmami sztucznej inteligencji cechujących się wysoką zdolnością wnioskowania i szybkością działania.

Czy jest minimalna wartość projektu?

Tak, minimalna wartość projektu wynosi 8 mln zł.

Masz pytania? Porozmawiajmy o robotyzacji i cyfryzacji w Twojej firmie!

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt, chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że Robotyzacja i Cyfryzacja to odpowiedni wybór dla Twojej firmy.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, jaki zakres prac chce zrealizować czy jakie potrzeby zaspokoić z pomocą dofinansowania. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dotacji. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt, chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, jakiego dofinansowania potrzebujesz dla swojej firmy.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Sprawdź, jak wsparliśmy budowanie potencjału produkcji konopi siewnych w Polsce, przygotowując raport badania stanu techniki.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie Robotyzacja i cyfryzacja w dużych przedsiębiorstwach.

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty inwestycyjne

126

Obsługujemy 126 firm rocznie.

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
pracownicy firmy Innovatree w biurzeMonika Stecewicz Dyrektor Działu Rozliczeń Innovatreepracownicy firmy Innovatree w biurze

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.