INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
pracownicy innovatree w laboratorium

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu Robotyzacja i Cyfryzacja.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 72 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 120 firm rocznie.

piktogram tarcza

70% klientów powraca.

Robotyzacja i Cyfryzacja dla dużych przedsiębiorstw

Transformacja cyfrowa i automatyzacja to obecnie priorytetowe kierunki rozwoju dla firm produkcyjnych. Wykorzystanie możliwości wpisujących się w trend Przemysłu 4.0 pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie efektywności produkcji czy uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. To wszystko z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy rozwiązań chmurowych, które są w stanie zrewolucjonizować funkcjonowanie organizacji. 

Jedną z głównych barier we wdrażaniu projektów z zakresu robotyzacji i cyfryzacji są wysokie koszty tych rozwiązań. Stąd ogłoszony program bezzwrotnych dotacji w ramach działania A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Instytucją odpowiedzialną za sam nabór jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Wsparcie będzie udzielane na projekty polegające na:

 • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych, wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI),
 • wspieraniu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (smart factory),
 • wdrażaniu dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego,
 • tworzeniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy.

Minimalna wartość projektu to 8 mln PLN, a maksymalna wartość to aż 140 mln PLN.

Doradcy Innovatree pracujący w biurze

Kto może starać się o dotację z programu Robotyzacja i Cyfryzacja?

O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 50 mln euro i suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Ponadto premiowane będą projekty, które:

 • charakteryzują się jak największą gotowością/dojrzałością do realizacji, 
 • generują tworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy,
 • mają zaplanowany krótszy termin realizacji projektu tj. do końca IV kwartału 2024 r. (maksymalny termin zakończenia realizacji projektów to 30 czerwca 2026 r.).

 

Dowiedz się więcej o programie

z nagrania WEBINARU 

POBIERZ NAGRANIE

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram skarbonka

Rzeczowe aktywa trwałe

Sfinansujesz zakup maszyn i urządzeń których potrzebujesz.

piktogram wskaźnik

Zakup nieruchomości/gruntu

Sfinansujesz koszty zakupu nieruchomości, jednak pamiętaj że nie mogą one stanowić więcej niż 10% kosztów kawlifikowanych Twojego projektu.

piktogram lista z celami

Koszty planów i projektów

Otrzymasz dofinansowanie na projekty techniczne.

piktogram dokument

Wartości niematerialne i prawne

Otrzymasz dofinansowanie na WNiP oraz rzeczowe aktywa, które nie stanowią środków trwałych.

piktogram zębatki

Roboty budowlane

Otrzymasz dofinansowanie na koszty związane z robotami budowlanymi (do 50%).

piktogram folder

Nadzór budowlany

Otrzymasz dofinansowanie na koszty związane z nadzorem budowlanym (w całości).

Zespół doradców firmy Innovatree

Poziom dofinansowania w programie Robotyzacja i Cyfryzacja

Budżet programu Robotyzacja i Cyfryzacja wynosi aż 1,4 miliarda złotychMinimalna wartość projektu musi wynosić 8 mln zł, a maksymalna – 140 mln zł.

Bardzo ważne, by przedsięwzięcie zostało zakończone do 30 czerwca 2026 roku. O wysokości wsparcia decyduje mapa pomocy regionalnej, czyli lokalizacja oraz wielkość przedsiębiorstwa. Oznacza to, że maksymalny poziom refundacji wyniesie do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 • maksymalny poziom refundacji

  50 %

Terminy składania wniosków

1

Robotyzacja i Cyfryzacja

Nabór wniosków trwa od 6 lipca 2023 r. do 9 października 2023 r.

Q&A - Robotyzacja i Cyfryzacja

Czy nabór wniosków przeznaczony jest dla wszystkich dużych przedsiębiorstw?

Tak, adresatami dofinansowania mogą być wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od osiąganych przez nie przychodów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Niekiedy wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii small mid cap lub mid cap, jednak w przypadku tego naboru takich ograniczeń nie wprowadzono.

Jaka instytucja prowadzi nabór wniosków?

Nabór wniosków prowadzony jest przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Czy Polska otrzymała już środki w ramach KPO, z których finansowane będą projekty?

Wciąż trwają procedury formalne mające na celu przekazanie środków stronie polskiej w ramach KPO. Ogłoszony obecnie nabór ma jednak zapewnione finansowanie ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju, który prefinansuje projekty przedsiębiorców. Oznacza to, że nie ma ryzyka nieotrzymania środków z uwagi na trwający proces przekazania środków przez Komisję Europejską.

Czy miejsce realizacji projektu ma znaczenie dla wysokości dofinansowania?

Tak. Dofinansowanie w ramach naboru udzielane jest w formie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, w przypadku której intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera tzw. Mapa Pomocy Regionalnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na projekty zlokalizowane w regionach warszawskim, poznańskim i wrocławskim, gdyż w tym przypadku wprowadzono dodatkowe wykluczenia i ograniczenia w dostępie do środków.

Czy termin realizacji projektów jest ograniczony?

Tak. Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 r. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kryteria oceny wniosków premiują projekty, które zostaną zakończone do IV kwartału 2024 r.

Czy możliwe jest sfinansowanie kosztów budowy?

Tak, charakter dofinansowania umożliwia realizację robót budowlanych, np. w zakresie budowy hali produkcyjnej, czy inteligentnej fabryki (ang. smart factory). W strukturze kosztów kwalifikowanych projektu koszty tego rodzaju nie mogą jednak stanowić więcej niż 50%.

Jaki charakter projektu daje największe szanse na dofinansowanie?

Zakres tematyczny projektów jest bardzo szeroki. Zgodnie z wymaganiami naboru możliwa jest realizacja projektów o zawężonym zakresie projektu, jak również projektów kompleksowych. Należy zwrócić uwagę, że projekty zróżnicowane będą miały największą szansę na pozyskanie wsparcia z uwagi na możliwość uzyskania dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej.

Czy ten program jest tylko dla firm produkcyjnych? Czy jest możliwość pozyskania dotacji przez firmę usługową?

Tak. Regulacje konkursowe nie wykluczają w żaden sposób firm o profilu usługowym. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tego typu firmy będą miały ograniczone możliwości w kontekście kompleksowości projektów. Niektóre działania możliwe są do realizacji jedynie w działalności produkcyjnej, stąd też ocena kryterialna projektów usługowych będzie nieco mniej korzystna.

Jakie przykładowe projekty można sfinansować w ramach programu w firmie usługowej?

Profil prowadzonej działalności nie stanowi ograniczenia do udziału w konkursie. Procesy biznesowe podlegające automatyzacji, czy cyfryzacji występują w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego profilu. Już same procesy obsługi klienta, komunikacji, czy przetwarzania danych stanowią płaszczyznę zmian. Przykładowe działania to:

 • wdrożenie systemu obsługi klienta opartego o rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, 
 • implementacja rozwiązań cyfrowych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • włączenie klientów w proces projektowania usług za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Jakie przykładowe projekty można sfinansować w ramach programu w firmie produkcyjnej?

Profil prowadzonej działalności nie stanowi ograniczenia do udziału w konkursie. Procesy biznesowe podlegające automatyzacji, czy cyfryzacji występują w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego profilu.

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych tych procesów jest bardzo dużo, począwszy od obsługi klienta, poprzez wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż. Przykładowe działania to:

 • robotyzacja produkcji, 
 • wdrożenie modelu komunikacji machine to machine, 
 • budowa inteligentnej fabryki zarządzanej przez system zarządzania produkcją, który oparty jest o rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji.

Co oznacza cyfryzacja procesów biznesowych?

Cyfryzacja procesów biznesowych to konwersja prowadzonych obecnie manualnie, przez człowieka lub za pomocą ekstensywnych metod procesów na rozwiązania cyfrowe. Przykładem takich działań jest zastąpienie pracy ludzkiej algorytmami sztucznej inteligencji cechujących się wysoką zdolnością wnioskowania i szybkością działania.

Czy jest minimalna wartość projektu?

Tak, minimalna wartość projektu wynosi 8 mln zł.

Masz pytania? Porozmawiajmy o robotyzacji i cyfryzacji w Twojej firmie!

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że Robotyzacja i Cyfryzacja to odpowiedni wybór dla Twojej firmy.

POROZMAWIAJMY

Najlepsze know-how

Dzielimy się z Tobą naszą wieloletnią wiedzą na temat dotacji, najlepszymi praktykami oraz sposobami na uniknięcie typowych błędów na etapie aplikowania i realizacji projektu.

Modelowanie projektu

Zajmiemy się modelowaniem projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji.

Dokumentacja i ocena wniosku

Przygotujemy kompletną dokumentację konkursową.

Nawet najlepszy projekt wymaga doskonałego przygotowania uczestników panelu do dyskusji z ekspertami. Pomagamy w opracowaniu własnej strategii, aby żadne pytanie nie okazało się zaskakujące. Udzielamy merytorycznego wsparcia, odpowiadając na ewentualne, dodatkowe pytania ze strony oceniających ekspertów.

Szkolenie z rozliczania dotacji

Wszystkie zasady finansowe dotyczące dotacji są zawarte w umowie o dotację, oraz dokumentach towarzyszących. Na początku może się to wydawać trochę skomplikowane, dlatego zorganizujemy wstępny warsztat, na którym przeszkolimy pracowników Twojej firmy z ogólnych zasad prowadzenia oraz rozliczania projektu.

Rozliczanie dotacji

Nasi doradcy z działu rozliczeń posiadają ponad 18-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczo rozwojowych. Oferujemy pełne wsparcie w procesie rozliczania dotacji: przygotowujemy wnioski o płatność, wnioski o zmiany w projekcie, wnioski sprawozdawcze, przeprowadzamy ofertowanie, kończąc na wsparciu podczas kontroli projektu.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowując projekt o dofinansowanie skupiamy się na czynnikach które zwiększą Twoje szanse na zdobycie dotacji. Wspieramy Cię również w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z ofertowaniem i rozeznaniem rynku.

PRZEWODNIK PO DOTACJACH

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 200 MLN PLN dla naszych klientów.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Sprawdź, jak wsparliśmy budowanie potencjału produkcji konopi siewnych w Polsce, przygotowując raport badania stanu techniki.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji w programie Robotyzacja i cyfryzacja w przedsiębiorstwach.

92

Pozyskaliśmy 92 dotacje na projekty inwestycyjne

120

Obsługujemy 120 firm rocznie.

80

80% klientów powraca.

O nas

Pomagamy firmom w pozyskaniu funduszy unijnych. Rozumiemy złożoność dotacji oraz wiemy, jak zastosować wytyczne do Twojego projektu. Uwielbiamy naszą pracę i wkładamy trochę siebie w każdy pomysł, aby zapewnić naszym klientom najlepsze usługi i wyniki.

Wiemy, jak odnieść sukces

Pomogliśmy w pozyskaniu dotacji na 72 projekty badawczo-rozwojowe.

Mamy doświadczenie

Nasze know-how czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Rozumiemy złożoność dotacji i wiemy, jak zastosować ich zasady do Twojej projektu.

Zawsze będziemy z Tobą

Jeśli zdecydujemy się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy. To dopiero początek Twojego sukcesu.

pracownicy firmy Innovatree w biurzeMonika Stecewicz Dyrektor Działu Rozliczeń Innovatreepracownicy firmy Innovatree w biurze

Nasz punkt widzenia

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi jasnobrązowymi włosami i długiej białej koszuli, i jasnozielonych spodniach

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji z programu Robotyzacja i cyfryzacja?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie dowiesz się, czy warto starać się o fundusze unijne.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.