Dlaczego postępowanie ofertowe jest tak ważne?

Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania ofertowego z naruszeniem zasady konkurencyjności lub z pominięciem zasady konkurencyjności wiąże się z nałożeniem korekt finansowych, oraz w najgorszym przypadku z uznaniem w całości lub części poniesionych wydatków jako koszty niekwalifikowane.

Dowiedz się…

  • kogo obowiązuję „zasada konkurencyjności?
  • jak prawidłowo szacować wartości zamówienia?
  • jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
  • gdzie opublikować zapytanie ofertowe?

Zasada konkurencyjności obowiązuje każdego, kto otrzymał dofinansowanie, bez względu na wysokość przyznanego dofinansowania, czy też program, w ramach którego został złożony wniosek o dofinansowanie. Przybliżamy Państwu kwestie związane z prawidłowym przeprowadzeniem postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wierzymy, że nasza wiedza i doświadczenie przyczyni się do osiągania przez Państwa postawionych sobie celów biznesowych.