ESIMEA (European Innovation Council and Small, Medium-sized Enterprises
Executive Agency) stworzyła interaktywną mapę, na której można sprawdzić:

  • typ projektu,
  • typ uczestnika,
  • kraj,
  • budżet,
  • temat,
  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia projektu.

Który starał się o dotację EIC Accelerator (Horyzont Europa). Mapa przed-
stawia wszystkich beneficjentów programu. Czerwone pinezki ukazują koordy-
natorów projektu, a zielone – partnerów. Kliknięcie w pinezkę powoduje wyge-
nerowanie informacji o beneficjencie oraz projekcie (wyświetlą się po prawej
stronie ekranu).

Wszystkie funkcje, jakie spełnia mapa, możesz sprawdzić tutaj.