W InnovaTree specjalizujemy się we wsparciu naszych klientów w planowaniu projektów badawczo-rozwojowych. Wiemy, jak je skonstruować, aby Wasze innowacyjne pomysły przyjęły określone ramy i miały szansę na pozyskanie dofinansowania. Dziś zapraszamy do przewodnika po tym, jak dzielimy zadania projektowe na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Badania przemysłowe – nowa wiedza

Badania przemysłowe w projektach badawczo-rozwojowych to, najogólniej rzecz ujmując, te prace badawcze, w których uzyskujemy nową wiedzę.

Jeśli więc masz koncepcję nowego produktu lub nowej technologii, ale musisz jeszcze zdobyć wiedzę oraz umiejętności, aby ten produkt opracować – masz do zrealizowania badania przemysłowe.

Przykład 1.

Chcesz opracować zupełnie nowy produkt – ekologiczny plastik. Wiesz, że chcesz uzyskać określone parametry wytrzymałości, biodegradowalności i plastyczności. Musisz jednak dowiedzieć się, w jakich proporcjach i jakie elementy składowe należy zmieszać, aby taki plastik uzyskać. Receptura, która jest nową wiedzą, będzie wynikiem badań przemysłowych.

Przykład 2.

Proces produkcji w Twoim zakładzie generuje odpady plastikowe. Masz koncepcję połączenia recyklingu tych odpadów z linią technologiczną tak, aby proces był ciągły. Nie masz jeszcze wiedzy, jakie połączenia i podzespoły należy zastosować, aby było to możliwe. Opracowanie projektu, a następnie modelu instalacji w mniejszej skali niż rzeczywista oraz udowodnienie na jej podstawie skuteczności procesu stanowi etap kwalifikowany do badań przemysłowych.

W większości projektów będących przedmiotem dofinansowania unijnego lub krajowego, nie ma wymogu realizowania badań przemysłowych. Możemy rozpocząć projekt w momencie, kiedy badania te są już zakończone, tj. posiadamy całą wiedzę niezbędną do opracowania nowej technologii.

Wielu przedsiębiorców decyduje się jednak na finansowanie tych etapów w ramach projektu, ponieważ poziom ich finansowania jest atrakcyjny:

  • do 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • do 75% dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 65% dla dużych przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania nie jest zależny od lokalizacji projektu.

Pełna definicja badań przemysłowych zawarta jest w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 651/2014.

Prace rozwojowe – testujemy

Eksperymentalne prace rozwojowe w projektach badawczo-rozwojowych to najogólniej rzecz ujmując, te prace badawcze, w których weryfikujemy i testujemy zdobytą wiedzę.

Jeśli więc wiesz już, jakie są szczegółowe właściwości nowej technologii, a teraz musisz zweryfikować i przetestować nowy produkt czy proces w różnych warunkach i okolicznościach – masz do zrealizowania prace rozwojowe.

Wracając do powyższych przykładów:

Przykład nr 1
Znasz już recepturę nowego ekoplastiku. Tworzysz próbki, testujesz laboratoryjnie, poddajesz próbom wytrzymałości, plastyczności itp. Możesz zmodyfikować recepturę, jeśli badania wykażą taką konieczność. Ustalasz parametry linii produkcyjnej i tworzysz pierwsze partie produktu, aby sprawdzić parametry w produkcji na większą skalę. Jeśli produkt jest gotowy do masowej produkcji i ustalono technologiczne warunki tej produkcji – prace rozwojowe są zakończone.

Przykład nr 2
Masz już potwierdzenie skuteczności docelowego procesu, który został poddany próbom w mniejszej skali. Zaczynasz więc budowę prototypu, aby przetestować jego pracę w różnych warunkach obciążenia i w różnych konfiguracjach. Gdy działanie linii pozbawione jest błędów i wszystkie zaplanowane funkcjonalności zostały zrealizowane – prace rozwojowe są zakończone.

Realizacja eksperymentalnych prac rozwojowych jest obligatoryjnym elementem projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków unijnych i krajowych.

Poziom dofinansowania jest niższy niż w przypadku badań przemysłowych, jednak nadal atrakcyjny dla przedsiębiorców:

  • do 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • do 50% dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 40% dla dużych przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania nie jest zależny od lokalizacji projektu.

Pełna definicja eksperymentalnych prac rozwojowych zawarta jest w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 651/2014.

Co to jest TRL?

TRL to skrót od Technology Readiness Level (poziom gotowości technologicznej). To 9-stopniowa skala, która określa stopień zaawansowania rozwoju technologii – od fazy koncepcyjnej do wdrożenia.

TRL 1 to najniższy poziom gotowości technologicznej, tj. koncepcja w żaden sposób niezweryfikowana. Na tym etapie wymagane jest przeprowadzenie tzw. badań podstawowych weryfikujących bazowe założenia.

Z kolei TRL 9 to najwyższy poziom gotowości technologicznej, czyli docelowa technologia została przetestowana i zweryfikowana w warunkach rzeczywistych i jest gotowa do wdrożenia.

Skalę tę w latach 70-tych wymyśliło NASA, ale dziś stosowana jest ona do oceny rozwoju wielu projektów badawczych i rozwojowych i w rozmaity sposób opisywana przez różne instytucje.

Poniżej, na dużym poziomie ogólności znajduje opis poszczególnych poziomów TRL:

Dzięki temu, że skala TRL stosowana jest powszechnie i wciąż rozwijana, umożliwia porównanie ze sobą postępu prac w bardzo różnych dziedzinowo projektach badawczo-rozwojowych. Powyższe uproszczenie nie pozwala oczywiście określić pełnego obrazu złożoności tej skali, ale pozwala na zorientowanie się, na jakim etapie prac jest Twój projekt.

W projektach dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych (np. Ścieżka SMART, Nutritech, Infostrateg) co do zasady nie dofinansowuje się działań na etapie TRL1. To badania podstawowe, wstępne prace koncepcyjne, które przed przystąpieniem do realizacji dofinansowanego projektu powinny zostać zakończone.

Zaczynamy więc od TRL 2 lub wyższych, ale kluczowe jest, aby każdorazowo doprowadzić projekt do TRL 9, czyli do pełnej technologicznej i rynkowej gotowości do wdrożenia.

Przeanalizujemy Twój projekt pod kątem gotowości technologicznej. Jeśli dokumentacja konkursowa wymagać będzie wskazania konkretnego TRL – określimy ten poziom dla Twojego projektu.

Poziomy gotowości technologicznej TRL nie służą wprost do podziału projektu na badania przemysłowe i prace rozwojowe, jednak niektóre dokumenty wskazują na pewne zależności.Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy”, uznać np. można, że:

  • badania przemysłowe to działania na poziomie TRL 2-4,
  • eksperymentalne prace rozwojowe to działania na poziomie TRL 5-9.

Taka interpretacja jest w ostatnim czasie promowana przez NCBiR i PARP w trakcie szkoleń oraz w odpowiedziach na pytania wnioskodawców. Można jednak wciąż znaleźć w internecie dokumenty będące załącznikami do konkursów organizowanych przez te instytucje, przypisujące do badań przemysłowych również działania na poziomie TRL 5 i 6.

Podejścia te nie stanowią o sprzeczności ani o zmianie podejścia, a raczej o różnym spojrzeniu na skalę TRL i fakt, że jej celem nie jest podział prac na badania podstawowe i prace rozwojowe.

Mamy nadzieję, że opisane przykłady pozwoliły Ci na zdefiniowanie etapu prac badawczo-rozwojowych w Twojej firmie. Jeśli zastanawiasz się, który program dotacyjny byłby właściwy na pozyskanie dofinansowania, umów konsultację, abyśmy wspólnie to sprawdzili.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Ekspert InnovaTree ds. Dofinansowań

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz darmowy webinar ze ścieżki SMART! Cała wiedza od ekspertów w jednym miejscu.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji