Nowy rok to większe szanse dla rozwoju działalności przedsiębiorstw. Z przyjemnością informujemy, że 2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła nowy Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 (FEM), otwierając tym samym szereg możliwości dla projektów wspierających rozwój usług społecznych, niskoemisyjnego transportu, zdrowia i każdych innych aspektów przyczyniających się do podniesienia poziomu konkurencyjności w regionie. Akceptację założeń poprzedzały negocjacje programu regionalnego, w ramach których Polska wnioskowała o jak najwyższe dofinansowanie projektów. Aby niwelować dysproporcje w rozwoju poszczególnych terenów, zadecydowano o rozdysponowaniu środków unijnych stosując podział Mazowsza na: rozwinięty obszar Mazowiecki (tzw. Region Warszawski Stołeczny – RWS) i regiony słabiej rozwinięte (tzw. obszary znajdujące się w regionie Mazowieckim Regionalnym – RMR). W wyniku podziału środków europejskich dla regionu Warszawskiego przewidziano wsparcie przedsiębiorstw w wysokości 501 mln EUR, podmioty prowadzący firmę na mniej rozwiniętych obszarach będą mogły wnioskować o pomoc mając do dyspozycji większą alokację środków – bo aż ponad 1,5 mld EUR.

Co znajdziemy w nowym programie rozwoju Mazowsza?

Od lat Polska dzięki funduszom europejskim realizuje cele wspólnotowej polityki spójności Unii Europejskiej. Nowy Program Regionalny Województwa Mazowieckiego zakłada dalszą kontynuację działań zmierzających do wyrównywania różnic w sferze społecznej i gospodarczej kraju. Tym samym, w ramach projektu FEM wsparcie ukierunkowane zostanie na działania innowacyjne z zakresu m.in rozwój niskoemisyjnego transportu, energii odnawialnej, cyfryzacji, zapobiegania wykluczeniom społecznym, zdrowia bądź gospodarki wodno-ściekowej i turystyki. Do głównych 9 priorytetów projektu Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza należą:

 • Priorytet I – Fundusze europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza,
 • Priorytet II – Zielony rozwój Mazowsza,
 • Priorytet III – Rozwój mobilności miejskiej,
 • Priorytet IV – Fundusze europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza,
 • Priorytet V – Fundusze europejskie dla wyższej jakości życia,
 • Priorytet VI – Fundusze europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza,
 • Priorytet VII – Nowoczesna i dostępna edukacja,
 • Priorytet VIII – Fundusze europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych,
 • Priorytet IX – Mazowsze bliższe obywatelom.

Priorytety programu I-V i IX finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERFF), pozostałe z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Podziałowi statystycznemu Mazowsza towarzyszą również różnice w intensywności dofinansowania przypadającego zależnie od części województwa mazowieckiego – w przypadku RWS poziom dofinansowania projektów sięga 50%, w RMR (tzw. Mazowsze regionalne – obszar Mazowiecki Regionalny) 85%. Jednostką wdrażania programów odpowiedzialną za koordynację ww. priorytetów jest MJWPU.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najciekawszych propozycji rozwojowych dla firm w ramach Mazowieckiego programu rozwoju regionalnego (projektu FEM):

Priorytet I – Bardziej konkurencyjne i inteligentne Mazowsze

W priorytecie I programu regionalnego Mazowsze, fundusze europejskie podzielone zostały na dwa cele szczegółowe stricte ukierunkowane na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich, „mid-caps”, „small mid-caps” i dużych) oraz instytucji badawczych, jednostek naukowych, klastrów i IOB. Należy jednak pamiętać, iż katalog Beneficjentów może różnić się w zależności od wybranego konkursu. Wskazane powyżej podmioty mogą wykorzystać fundusze europejskie do realizacji następujących celów szczegółowych:

 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii

Założeniem projektu FEM jest wsparcie w zakresie m.in. prac B+R i komercjalizacji wyników, infrastruktury B+R podmiotów prywatnych i jednostek badawczych, wdrażania nowych produktów i usług, procesu inkubacji i akceleracji MŚP oraz rozwoju klastrów.

Informacje o dotacjach w 2023 roku

Od momentu kiedy 2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła projekt FEM, Departament Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu fundusze Unii Europejskiej województwa Mazowieckiego. W przypadku przedsiębiorstw, Marszałek województwa Mazowieckiego poprzez Zarząd województwa informuje o aktualnych naborach w danym roku. Wszelkie informacje na temat bieżących dotacji znajdziecie Państwo w harmonogramie udostępnianym w serwisie regionalnym programu – tutaj. Polecamy również Magazyn Fundusze Europejskie. Niedawno pojawił się pierwszy numer magazynu, w którym przedstawiono trendy w projektach UE. Magazyn wyróżnia najważniejsze informacje dot. zmian w podejściu programów unijnych do wsparcia przedsiębiorców. Nie zapomnij również zapoznać się z nową edycją magazynu dostępną w wersji elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Ewa Ropela

Ewa Ropela

Od ponad dekady aktywnie wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), pomagając w zdobywaniu funduszy na szczeblu regionalnym, krajowym, i międzynarodowym. Ukończyła Ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizując się w Polityce gospodarczej i strategii przedsiębiorczości.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji