Pierwsze nabory organizowane w ramach EIC wystartowały w marcu 2021 r. Na podstawie projektów ocenianych w poprzednim roku Europejska Rada ds. Innowacji opracowała główne założenia i preferowane kierunki wsparcia. Wyłonione zostały 3 obszary:

  1. Green Deal (Zielony Ład),
  2. Health (Zdrowie),
  3. Digital & Industry (Cyfryzacja i Przemysł).

Obszary te będą podstawą do opublikowania dedykowanych naborów w ramach EIC Challenge.

Zielony Ład, czyli droga do zielonej transformacji

Unia Europejska jest świadoma rosnących potrzeb w zakresie zahamowania zmian klimatu, globalnego ocieplenia oraz zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. Na tej podstawie wyznaczyła sobie ambitny oraz przyszłościowy cel; do 2050 roku Europa powinna stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Przyczyniło się to do sformułowania obszaru Green Deal (Zielony Ład), w ramach którego wspierane będą projekty przyczyniające się do zielonej transformacji.

Preferowane technologie w ramach obszaru Green Deal (Zielony Ład)

Green Deal (Zielony Ład) to 6 rodzajów rozwiązań o największym potencjale technologicznym, ekonomicznym oraz społecznym. Preferowane technologie w tym obszarze:

1.Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie energii (Energy harvesting, conversion, and storage).

Do tej grupy zaliczają się rozwiązania dotyczące m.in. reaktorów chłodzonych stopionymi solami, paliw wodorowych, nanorurek węglowych, baterii typu metal – powietrze, sztucznej fotosyntezy, technologii pozyskania energii z fal oraz wiatru, inteligentnych okien lub termoelektrycznych farb.

2.Chłodzenie i kriogenika (Cooling and cryogenics).

Zaproponowane rozwiązania mogą dotyczyć wielu dyscyplin społeczno-gospodarczych, takich jak medycyna, centra danych, żywność czy przemysł chemiczny lub metalurgiczny. Przykładowymi rodzajami projektów są m.in. rozwiązania oparte na AI w zakresie zarządzania energią, technologie chłodzenia, systemy odzysku zimna, rozwiązania z zakresu nanoprzewodów, optoelektroniki czy hydrożeli.

3.Dekarbonizacja przemysłu i rolnictwa oraz ograniczanie zanieczyszczeń (Industry and agriculture decarbonisation and pollution abatement).

Preferowane projekty powinny dotyczyć m.in. technologii transformacji CO2 w wysokoenergetyczne paliwa czy nośniki energii, technologii przechwytywania, magazynowania oraz przetwarzania CO2, sztucznej fotosyntezy, biodegradowalnego plastiku, technologii neutralizacji plastiku poprzez bakterie lub robaki oraz technologii odzyskiwania substancji odżywczych w ściekach.

4. Inteligencja środowiskowa i systemy monitorowania środowiska (Environmental intelligence and monitoring systems).

Wspierane projekty powinny obejmować rozwój technologii w zakresie wczesnego ostrzegania w zakresie zmian klimatu, rozwój systemów do diagnostyki jakości powietrza, wody czy gleby lub rozwój systemów do monitorowania i ograniczenia zanieczyszczeń.

5.Technologie w zakresie energii wodnej (Water-energy nexus).

W tej grupie można wyróżnić takie rozwiązania jak m.in. wodooszczędna produkcja energii elektrycznej oraz termalnej, technologie odsalania wody, zarządzanie wodą w budynkach oraz technologie zagospodarowania ścieków.

6.Zrównoważone, bezpieczne i regenerujące się budynki (Sustainable, safe and regenerative buildings).

W ramach tej grupy znajdują się projekty ukierunkowane na rozwój i integrację systemów generowania energii, zwiększenia efektywności energetycznej w zakresie ogrzewania i chłodzenia, dostosowania budynków do zmian klimatu oraz integracji z otoczeniem, a także rozwój systemów do zagospodarowania energii, wody, opadów czy żywności.

Katalog przykładowych projektów wpisujących się w tematykę podejmowaną we wszystkich 3 obszarach – Zielonym Ładzie, Zdrowiu oraz Cyfryzacji i Przemysłu nie jest zamknięty.Przedsiębiorcy składający wniosek mogą zaproponować swoje rozwiązania wpisujące się w omawiane grupy technologii.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Ekspert InnovaTree ds. Dofinansowań

Umów bezpłatną konsultację

Sprawdź czy i jakie są dostępne dofinansowania dla Twojej firmy.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji