Nie przewiduje się ograniczeń. Jednak nie jest możliwe dzielenie jednego projektu na kilka mniejszych ze względu na ograniczenia kosztów kwalifikowalnych.