Tak. Ta kwestia została zawarta w jednym z kryteriów. Brak takiej innowacji eliminuje projekt z oceny. Sprawdzane będzie, czy projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez firmę innowacji procesowej – jest ona obligatoryjna. Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz ww. innowacji procesowej, zostanie wprowadzona innowacja produktowa.