Nie. Dopuszcza się, że projekt nie będzie realizował wszystkich działań przewidzianych w Planie, ale Wnioskodawca powinien wykazać, że pomimo braku realizacji jego pełnego zakresu, zaplanowane w ramach projektu działania stanowią spójną i logiczną całość prowadzącą do wymiernych efektów w obszarze transformacji cyfrowej czy też w kierunku Przemysłu 4.0.