Dotacje

Mazowieckie - projekty B+R (FEMA 1.1)

Dofinansowanie dla mazowieckich firm lub ich konsorcjów z jednostkami badawczymi na projekty służące opracowaniu innowacyjnych produktów/procesów czy usług.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FEMA 01.01 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - Projekty badawczo-rozwojowe

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – Projekty badawczo-rozwojowe to dofinansowanie dla mazowieckich firm i ich konsorcjów z organizacjami badawczymi. Mogą one wnioskować o wsparcie, jeżeli planują przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w których rezultacie powstaną innowacje produktowe lub procesowe w skali co najmniej polskiego rynku, wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa mazowieckiego tj. dotyczące aspektów związanych z bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami w przemyśle i infrastrukturze, nowoczesnego ekosystemu biznesowego czy wysokiej jakości życia.

Dotację będziesz mógł przeznaczyć na m.in. wynagrodzenia personelu badawczego, wynajem aparatury badawczej, zakup surowców czy materiałów do budowy prototypu, a także na zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe, które zlecisz podwykonawcy.

Premiowane będą projekty, które będą realizowane przez przedsiębiorców, szczególnie z regionu Mazowieckiego Regionalnego we współpracy z organizacjami badawczymi.

Należy również pamiętać o dodatkowym warunku dotyczącym przedsiębiorstw dużych, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie przy współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

Na dofinansowanie projektów w ramach naboru przeznaczono ponad 43,6 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Mazowieckie - projekty B+R (FEMA 1.1)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 osób.

O dotację mogą starać się przedsiębiorstwa, które zamierzają zrealizować projekt na terenie województwa mazowieckiego, a dokładnie:

  • na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego (powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski)

lub

  • na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim)

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W tej kategorii sfinansujesz wynagrodzenie brutto wraz z narzutami pracodawcy dla pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczo-rozwojowych.

Regulamin programu pozwala na zlecenie części prac badawczo-rozwojowych ujętych w projekcie innemu podmiotowi w ramach podwykonawstwa.

Z dotacji pokryjesz koszty materiałów i surowców zużywanych w procesie badawczym, a które służą np. do wytworzenia partii testowych produktów. Mogą to być również części składowe prototypów.

W tej kategorii możliwy jest zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej. W przypadku droższych urządzeń koszt stanowi ich amortyzacja w czasie realizacji projektu, ale ich wynajem będzie również kosztem kwalifikowalnym.

Przykładami takich wydatków jest zarządzanie projektem, księgowość czy media.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Mazowieckie - projekty B+R (FEMA 1.1)

Na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru przeznaczono ponad 43 mln zł.

Poziom dofinansowania: 85%

Poziom dofinansowania, wynoszący maksymalnie 85% wydatków uzależniony jest od kategorii prac, statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia – zależy zatem od tego, czy projekt jest realizowany w Regionie Warszawskim Stołecznym czy Mazowieckim Regionalnym.

Ważne jest to, że dofinansowanie na część badawczo-rozwojową jest dostępne na terenie całego województwa, łącznie z Warszawą i powiatami ościennymi.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Mazowieckie - projekty B+R (FEMA 1.1)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

12 Kwietnia 2023 – 22 maja 2024

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP oraz duże firmy.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Mazowieckie - projekty B+R (FEMA 1.1)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jakie są Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa mazowieckiego?2024-04-25T13:30:19+02:00

Obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza to:

  • Bezpieczna żywność
  • Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze
  • Nowoczesny ekosystem biznesowy
  • Wysoka jakość życia

Dokument, który dokładnie opisuje to zagadnienie, znajdziesz pod linkiem: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku.html 

Ile projektów jedna firma będzie mogła złożyć w ramach konkursu 1.1 FEMA?2024-04-25T13:30:19+02:00

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Czy koszty promocji będą kwalifikowalne?2024-04-25T13:30:19+02:00

Tak. Co istotne, możesz liczyć nawet na dodatkowe punkty podczas oceny, jeśli zapewnisz promocję projektu w szerszym zakresie niż minimalne wymagania wskazane w załączonym do regulaminu naboru wzorze umowy o dofinansowanie oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

Czy dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową jest możliwe w przypadku firmy z Warszawy?2024-04-25T13:30:19+02:00

Tak. Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową nie jest uzależnione ani powiązane z siedzibą firmy. Dofinansowanie w tym zakresie udzielane jest w formie pomocy publicznej, która nie różnicuje jej intensywności w zależności od lokalizacji projektu. A zatem intensywność wsparcia na działalność badawczo-rozwojową jest taka sama w całej Polsce. Zróżnicowanie wysokości wsparcia występuje jedynie pod względem wielkości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Czy projekt badawczo-rozwojowy musi być opłacalny?2024-04-25T13:30:19+02:00

Integralną częścią każdego projektu badawczo-rozwojowego jest opis sposobu komercjalizacji oraz opłacalności wdrożenia. Zasadność realizacji projektu jest więc konieczna do wykazania nie tylko na polu badawczym i technologicznym, ale także na płaszczyźnie biznesowej. Projekty, które zakładają realizację prac, których wynik będzie niemożliwy do zastosowania w rzeczywistości gospodarczej, nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Co odróżnia badania przemysłowe od prac rozwojowych?2024-04-25T13:30:19+02:00

O charakterze prowadzonych prac decyduje w dużej mierze gotowość technologiczna, która opisywana jest 9-stopniowa skalą TRL. Prace polegające na kreowaniu nowej wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych to elementy znamienne dla fazy badawczej. Budowa prototypu, walidacja i testy to z kolei czynności charakterystyczne dla eksperymentalnych prac rozwojowych. Z uwagi na różnorodność tematyki projektów szczegółowa klasyfikacji poszczególnych prac jest kwestią indywidualną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry