Dotacje

Małopolskie - cyfryzacja i przemysł 4.0 dla MŚP (FEMP 01.11)

Wprowadź w swojej działalności zmiany w kierunku Przemysłu 4.0 lub dotyczące obszaru cyfryzacji.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FEMP 01.11 - rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i przemysłu 4.0

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Konkurs w ramach FEMP 1.11 skierowany jest do firm z województwa małopolskiego, które potrzebują wprowadzić w swojej działalności zmiany dotyczące cyfryzacji lub też w kierunku Przemysłu 4.0.

Zatem Twoja firma może pozyskać dotację na te działania, które mają istotne znaczenie dla jej funkcjonowania oraz przyniosą korzyści w zakresie:

 • wytwarzanych produktów,
 • oferowanych usług,
 • stosowanych procesów lub modeli biznesowych,
 • działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.
Do wniosku o dofinansowanie będziesz musiał dołączyć Plan Transformacji Cyfrowej, który powinien pokazać, jak realizacja projektu wpłynie na działalność Twojego przedsiębiorstwa. W momencie otrzymania pozytywnej decyzji o otrzymaniu dotacji będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie tego dokumentu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść prawie 2,5 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Małopolskie - cyfryzacja i przemysł 4.0 dla MŚP (FEMP 01.11)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (takich jak KRS albo CEiDG), lub
 • oświadczą, że powyższy warunek spełnią najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Co istotne, w konkursie będą dodatkowo premiowane firmy mające siedzibę na terenie jednej z 62 tzw. „gmin zmarginalizowanych”, których listę umieszczono w regulaminie konkursu.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Małopolskie - cyfryzacja i przemysł 4.0 dla MŚP (FEMP 01.11)

Nowy lub znacząco ulepszony proces

O dofinansowanie mogą się starać Wnioskodawcy, którzy poprzez projekt, tj. dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych/z zakresu Przemysłu 4.0 wdrożą w swojej firmie innowację procesową, czyli nowy lub znacząco ulepszony proces.

Nowy lub ulepszony wyrób/usługa

Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz innowacji procesowej, zostanie wprowadzona innowacja produktowa, czyli nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, która różni się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa, które zostały już wprowadzone na rynek.

Zgodność z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami

Ocenie podlegać będzie, czy działalność Wnioskodawcy, będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Warunek ten nie jest obowiązkowy, jednak premiowany dodatkowymi punktami w ocenie, co zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania.

Siedziba w woj. małopolskim

Wniosek mogą złożyć wszystkie MŚP z siedzibą w województwie małopolskim. Jednak dodatkowe punkty przyznane zostaną tym firmom, które zlokalizowane są w jednej z 62 gmin tzw. zmarginalizowanych, których listę zawiera Regulamin wyboru projektów.

Wpływ na rozwój woj. małopolskiego

Projekty powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. Dlatego też, jeżeli Twoja firma rozlicza się z podatku dochodowego w województwie małopolskim, otrzymasz dodatkowy punkt w trakcie oceny merytorycznej. A jeśli dodatkowo zwiększysz zatrudnienie, możesz liczyć na jeszcze więcej punktów. Spełnienie tych warunków nie jest obowiązkowe.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie pozwala na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia w firmie wybranego w projekcie obszaru transformacji.
W celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego czy technologicznego możesz dokonać zakupu oprogramowania, patentów, licencji czy know-how.
Sfinansujesz koszty szkoleń dla pracowników związanych z podnoszeniem ich kompetencji i umiejętności w obszarze transformacji cyfrowej/Przemysłu 4.0
Ponadto w projekcie możesz ująć wydatki związane z instalacją i/lub uruchomieniem zakupionych maszyn i urządzeń.
Będzie to koszt kwalifikowalny, o ile wykonane roboty budowlane będą związane z instalacją zakupionych w projekcie maszyn i urządzeń.
Projekty dotyczące cyfryzacji i Przemysłu 4.0. wymagają zwykle zakupu sprzętu komputerowego, co również możliwe jest do sfinansowania w ramach tego programu.
Program dotacyjny przewiduje możliwość sfinansowania usług doradczych w zakresie opracowania, a także wdrożenia w firmie Planu Transformacji Cyfrowej

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Małopolskie - cyfryzacja i przemysł 4.0 dla MŚP (FEMP 01.11)

Na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru przeznaczono 67,13 mln zł.

Poziom dofinansowania: 80%

Ostateczny poziom wsparcia, na jaki może liczyć Twoja firma, uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy publicznej, jaki wybierzemy:

 • Korzystając z regionalnej pomocy inwestycyjnej mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymają max. 60%, a średnie – do 50%;
 • W ramach pomocy de minimis wsparcie wyniesie do 80%.
 • Natomiast gdy w projekcie wskażemy pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, otrzymamy do 50%.

Mówiąc o wysokości dofinansowania, należy mieć także na uwadze, że minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie może wynosić nie mniej niż 200 000 zł oraz nie więcej niż 3 000 000 zł.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Małopolskie - cyfryzacja i przemysł 4.0 dla MŚP (FEMP 01.11)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

29 grudnia 2023 – 4 kwietnia 2024

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Małopolskie - cyfryzacja i przemysł 4.0 dla MŚP (FEMP 01.11)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W jakiej formie będzie udzielane wsparcie?2024-04-25T13:30:21+02:00

W ramach tego konkursu dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji.

Jakie są Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa małopolskiego?2024-04-25T13:30:21+02:00

Regionalne Inteligentne Specjalizacje są określone w dokumencie przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, zawierającym uszczegółowienie domen wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naboru.

Wśród nich są takie obszary, jak:

 • Nauki o życiu
 • Energia zrównoważona
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Chemia
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Z opisem RIS możesz zapoznać się TUTAJ.

Czy mogę samodzielnie przygotować Plan Transformacji Cyfrowej dla mojej firmy?2024-04-25T13:30:21+02:00

Tak. Plan Transformacji Cyfrowej może być sporządzony samodzielnie przez Wnioskodawcę lub jego personel, o ile posiada on stosowną wiedzę i kompetencje. W takim przypadku nie będzie jednak możliwości ubiegania się o zwrot takiego kosztu.

Natomiast jeśli chcesz otrzymać zwrot tego wydatku, to Plan Transformacji Cyfrowej powinien być przygotowany przez wykonawców, którzy mają do tego uprawnienia.

Jaki mam czas na zrealizowanie projektu?2024-04-25T13:30:21+02:00

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Czy jest określony limit kosztowy za wykonanie Planu transformacji?2024-04-25T13:30:21+02:00

Jest wskazany limit procentowy na opracowanie (łącznie z usługą dot. wdrożenia) Planu. Limit ten wynosi 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ile projektów jedna firma będzie mogła złożyć w ramach jednego konkursu 1.11 FEMP?2024-04-25T13:30:21+02:00

Nie przewiduje się ograniczeń. Jednak nie jest możliwe dzielenie jednego projektu na kilka mniejszych ze względu na ograniczenia kosztów kwalifikowalnych.

Czy w ramach projektu muszę wdrożyć innowację?2024-04-25T13:30:21+02:00

Tak. Ta kwestia została zawarta w jednym z kryteriów. Brak takiej innowacji eliminuje projekt z oceny. Sprawdzane będzie, czy projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez firmę innowacji procesowej – jest ona obligatoryjna. Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz ww. innowacji procesowej, zostanie wprowadzona innowacja produktowa.

Projekt ma być zgodny z Planem transformacji cyfrowej. Czy muszę w nim zawierać całkowity zakres potrzeb mojej firmy, wynikający z tego Planu?2024-04-25T13:30:21+02:00

Nie. Dopuszcza się, że projekt nie będzie realizował wszystkich działań przewidzianych w Planie, ale Wnioskodawca powinien wykazać, że pomimo braku realizacji jego pełnego zakresu, zaplanowane w ramach projektu działania stanowią spójną i logiczną całość prowadzącą do wymiernych efektów w obszarze transformacji cyfrowej czy też w kierunku Przemysłu 4.0.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry