Dotacje

Małopolskie - projekty B+R (FEMP 1.1)

Z tym dofinansowaniem zrealizujesz podwykonawstwo i szkolenia, ale też opłacisz koszty przedwdrożeniowe, aparaturę badawczą i wynagrodzenia.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FEMP 01.01 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu A. Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia, to dofinansowanie dla małopolskich firm i konsorcjów – zwłaszcza z sektora MŚP. Mogą one wnioskować o wsparcie, jeżeli planują przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w których rezultacie powstaną innowacje produktowe lub procesowe w skali co najmniej polskiego rynku.

Dotację będziesz mógł przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia personelu badawczego, wynajem aparatury naukowo-badawczej, zakup materiałów czy elementów niezbędnych do budowy prototypu. Sfinansujesz tworzenie linii pilotażowych lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich, w tym przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.

Premiowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie nowych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, a także w obszarze ekoinnowacji – w tym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i niskoemisyjnej. Maksymalna wartość projektu wynosi 30 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Małopolskie - projekty B+R (FEMP 1.1)?

Przedsiębiorstwa MŚP i small mid-caps

(małe spółki o średniej kapitalizacji)

Konsorcja przedsiębiorstw

reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-cap.

Konsorcja naukowo-przemysłowe

składające się z przedsiębiorstw i organizacji badawczych, organizacji pozarządowych lub ośrodków innowacji – reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-cap.

Duże
przedsiębiorstwa

mogą startować w tym konkursie wyłącznie pod warunkiem, że zaplanują w swoim projekcie efektywną współpracę z firmą z sektora MŚP, która tej drugiej przyniesie wymierne korzyści.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Małopolskie - projekty B+R (FEMP 1.1)

Prowadzenie działalności na terenie woj. małopolskiego

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru).

Innowacyjność

Rezultatem prac B+R planowanych w ramach projektu musi być innowacja produktowa lub procesowa co najmniej na skalę rynku polskiego.

Ukierunkowanie na Przemysł 4.0 oraz ekoinnowacje

Premiowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie nowych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, a także w obszarze ekoinnowacji – w tym GOZ, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej.

Minimalna wartość projektu

Wartość Twojego projektu musi wynosić minimum 300 tys. zł netto.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu sfinansujesz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych w projekcie.
Koszty zaawansowanego oprogramowania do badań i testów, w tym symulacji procesów i zjawisk dynamicznych, obliczeń wytrzymałościowych itd. (licencje, subskrypcje).

Przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony własności przemysłowej, usługi rzecznika patentowego, zgłoszenia patentowe.

Wykonanie części prac merytorycznych przez organizację badawczą, przedsiębiorcę posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego lub ośrodek innowacji.
Zakup takich rzeczy, jak: surowce, półprodukty, odczynniki, wyposażenie laboratoryjne niezbędne do prowadzenia prac B+R, elementy do budowy prototypów itp.
Najem, dzierżawa, amortyzacja lub leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Podniesienie kompetencji kadry w obszarach: transferu technologii, nowych modeli biznesowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania innowacjami lub wspartą infrastrukturą badawczą oraz podnoszenia wiedzy w zakresie korzyści z zarządzania różnorodnością, kształtowania postaw menedżerskich kobiet, unikania stereotypów.
Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, analizy i badania rynku, wycena praw własności intelektualnej, opłaty związane z certyfikacją.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Małopolskie - projekty B+R (FEMP 1.1)

Pula środków przeznaczonych na ten konkurs to równowartość 30 mln euro.

Poziom dofinansowania w przypadku małych firm: 80%
Poziom dofinansowania w przypadku średnich firm: 75%
Poziom dofinansowania w przypadku dużych firm: 60%

Szczegółową wysokość dofinansowania dla Twojego projektu pomogą Ci określić nasi konsultanci, po zapoznaniu się z zakresem i planowanym budżetem przedsięwzięcia.

Wartość Twojego projektu musi wynosić minimum 300 tys. zł, a maksymalnie – 30 mln zł netto

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Małopolskie - projekty B+R (FEMP 1.1)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Termin naboru

26 lipca 2024 r. – 25 października 2024 r.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Małopolskie - projekty B+R (FEMP 1.1)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w projekcie mogą wziąć udział tylko firmy i konsorcja z Małopolski?2024-04-25T13:30:21+02:00

Tak, ten konkurs ma charakter regionalny i jest dedykowany przedsiębiorcom i partnerstwom działającym na terenie Małopolski (posiadającym tu siedzibę lub zarejestrowany oddział).

Pozostałe regiony również dysponują funduszami na podobne działania – jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem w innym województwie, sprawdź informacje o pozostałych dotacjach regionalnych, które są dostępne na naszej stronie.

Planuję realizację projektu w konsorcjum. Czy muszę zawrzeć umowę konsorcjum jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:21+02:00

Tak, jeżeli planujesz realizację projektu w konsorcjum (z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą), to umowę konsorcjum musisz zawrzeć jeszcze przed złożeniem wniosku w konkursie. Będzie to weryfikowane na etapie oceny wniosku.

Co to jest przedsiębiorstwo typu „small mid-caps” i „mid-caps”?2024-04-25T13:30:21+02:00

Small mid-caps oznacza „małe spółki o średniej kapitalizacji”, czyli przedsiębiorstwa niebędące MŚP, zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.

Z kolei terminem mid-caps określa się „spółki o średniej kapitalizacji”, zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji (small mid-caps).

Mowa jest o tym, że premiowane będą projekty służące transformacji gospodarki w kierunku „Przemysłu 4.0”. Jak to rozumieć?2024-04-25T13:30:21+02:00

Rozwiązanie ukierunkowane na transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 należy rozumieć jako proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

Główne technologie Przemysłu 4.0 to:

1) Big Data oraz działania związane z analizą danych,

2) Roboty przemysłowe,

3) Przemysłowy Internet rzeczy,

4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyberfizycznych (CPS),

5) Cyberbezpieczeństwo,

6) Chmura obliczeniowa,

7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,

8) Sztuczna inteligencja,

9) Blockchain,

10) Druk addytywny (druk 3D).

Co to jest „ekoinnowacja”?2024-04-25T13:30:21+02:00

Przez ekoinnowację należy rozumieć innowację, której wdrożenie wiąże się z korzyściami dla środowiska naturalnego, poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub optymalizację wykorzystywanych zasobów. Ekoinnowacje mogą przyjąć formę innowacji technologicznych, nietechnologicznych lub produktu, który jest wynikiem ekoprojektowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry