Dotacje

Lubelskie - projekty B+R (FELU 01.03)

Korzystając z tej dotacji sfinansujesz zarówno wynagrodzenia jak i zewnętrzne usługi B+R. Zakupisz również sprzęt laboratoryjny, surowce i opłacisz wynajem laboratorium.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FELU 01.03 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Działanie 1.3. FELU „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” ma na celu opracowanie w wyniku prac B+R nowych produktów, usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów, usług w regionie województwa lubelskiego.

Warunkiem koniecznym do udziału w naborze jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych – minimum eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia zespołu badawczego, budowę pilotażowej linii, zakup materiałów, półproduktów i surowców laboratoryjnych.

Nabór wniosków przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Alternatywą jest nawiązanie partnerstwa z innymi przedsiębiorcami bądź organizacjami badawczymi. W każdym przypadku będziesz zobowiązany do przygotowania Biznes Planu, który stanowi szczegółowy opis inwestycji.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Lubelskie - projekty B+R (FELU 01.03)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników.

Partnerstwa przedsiębiorstw

Wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

Wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Lubelskie - projekty B+R (FELU 01.03)

Województwo lubelskie

Realizacja projektu musi odbywać się na terenie województwa lubelskiego.

Plan prac B+R

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać plan prac B+R polegający na realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych.

Innowacja gotowa do wdrożenia

Wynikiem prac B+R musi być innowacja produktowa/procesowa minimum w skali regionu, gotowa do wdrożenia na rynek.

Brak ograniczeń

Nie ma ograniczeń w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu, w tym wartości wydatków kwalifikowalnych.

3 lata realizacji

Projekt musi zostać zrealizowany w przeciągu 3 lat kalendarzowych od podpisania umowy o dofinansowanie.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu sfinansujesz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Usługi w zakresie przeprowadzenia ekspertyz, analiz, badań, usług doradczych.

Najem, dzierżawa, amortyzacja lub leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń́ wykorzystywanych w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Najem lub dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem, wykorzystywanej przez personel projektu, w celu prowadzenia prac B+R.

Zakup takich elementów, jak: surowce, półprodukty, odczynniki, wyposażenie laboratoryjne, licencje i subskrypcje, elementy do budowy instalacji pilotażowych i demonstracyjnych.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Lubelskie - projekty B+R (FELU 01.03)

Na finansowanie projektów w ramach działania 1.3 FELU przeznaczono 26 mln zł.

Poziom dofinansowania: 80%

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach działania wynosi 80%. Nasi konsultanci wyliczą, ile środków możesz otrzymać po zapoznaniu się z zakresem i budżetem przedsięwzięcia.

Istotny w tym względzie będzie Twój status MŚP, jak również zakres prac badawczo-rozwojowych.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Lubelskie - projekty B+R (FELU 01.03)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

2 kwietnia 2024 – 31 maja 2024

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Lubelskie - projekty B+R (FELU 01.03)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w ramach projektu mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. Należy jednak pamiętać, że projekt taki realizowany musi być w partnerstwie oraz rolę lidera musi pełnić przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Czy projekt musi być realizowany w partnerstwie?2024-04-25T13:30:20+02:00

Nie. Zgodnie z regulaminem programu składanie wniosku w partnerstwie jest rozwiązaniem opcjonalnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekty realizowane w partnerstwie mogą liczyć na dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków.

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup instalacji fotowoltaicznej?2024-04-25T13:30:20+02:00

W ramach tego naboru nie ma możliwości sfinansowania kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej.

Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie leasingu urządzeń używanych w ramach prowadzonych prac B+R?2024-04-25T13:30:20+02:00

W ramach projektu jest możliwe sfinansowanie leasingu takich urządzeń, jednakże należy pamiętać, że wszelkie opłaty około leasingowe, które nie są bezpośrednio związane z projektem (np. opłata początkowa), stanowią koszt niekwalifikowalny.

Czy w ramach realizacji prac B+R możliwe jest zaangażowanie dodatkowej kadry badawczej poza obecnie posiadaną kadrą wnioskodawcy?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak, jest taka możliwość. Co więcej za zaangażowanie w zespole badawczym przynajmniej jednej dodatkowej osoby spoza dotychczasowej kadry wnioskodawcy, a która jest specjalistą z określonej dziedziny nauki i pracuje na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym, będą przyznawane dodatkowe punkty w ramach oceny wniosku.

Skoro zakres projektu obejmuje wyłącznie realizację prac B+R, to czy konieczne jest wskazanie w nim i osiągnięcie wskaźnika dotyczącego przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług będących wynikiem prac?2024-04-25T13:30:20+02:00

Mimo, iż projekt dotyczy wyłącznie realizacji prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawca musi oszacować i wskazać we wniosku o dofinansowanie planowane przychody ze sprzedaży nowych produktów/usług. Wskaźnik ten jest obligatoryjny do osiągnięcia i prawidłowego rozliczenia otrzymanego dofinansowania przed instytucją finansującą.

Czy w ramach usług doradczych możliwe jest sfinansowanie kosztów usług księgowych, prawnych lub prawnych?2024-04-25T13:30:20+02:00

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów usług księgowych i prawnych wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, które naliczane są w wysokości 7% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich. Należy jednak pamiętać, iż koszty te muszą obejmować swoim zakresem wyłącznie czynności związane stricte z realizacją projektu.

Czy w ramach kosztu wynagrodzenia możliwe jest zatrudnienie osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak, jest to możliwe, o ile zatrudnisz taką osobę na umowę zlecenie. Czyli zadanie nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, a co więcej musi dotyczyć innego zakresu niż przedmiot prowadzonej działalności.

Ponadto koszty takie są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli ww. osoby fizyczne posiadają wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry