Dotacje

FENX.02.02 - Rozwój OZE

Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX.2.2), która ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w realizacji innowacyjnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FENX.02.02 - Rozwój OZE

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

NFOŚiGW opublikował pierwsze szczegóły wsparcia w ramach działania FENX.02.02. Celem dofinansowania jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez wspieranie energii odnawialnej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Możesz liczyć na wsparcie inwestycji z zakresu:

 • budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,
 • budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii
  w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła
  z biogazu wraz z magazynami energii,
 • budowy lub przebudowy instalacji do produkcji paliw alternatywnych z odnawialnych źródeł energii,
 • budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii elektrycznej z wiatru i/lub ciepła z promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii,
 • budowy lub przebudowy infrastruktury umożliwiającej przyłącze do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub gazowej.

Budżet przewidziany na ten program to 1 898 mln zł:

 • ze środków unijnych, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – do 1 512,9 mln zł
 • ze środków krajowych NFOŚiGW – do 385,1 mln zł

W obszarze OZE – energia wiatrowa i słoneczna, wsparcie przedsięwzięcia udzielane jest łącznie w formie:

 • pożyczki preferencyjnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 79,71% kosztów kwalifikowanych,
 • pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych ze środków NFOŚiGW w wysokości 20,29% kosztów kwalifikowanych.

W pozostałych obszarach OZE – elektrownie geotermalne, biogazownie i biometanownie, elektrownie wodne, wsparcie przedsięwzięcia udzielane jest łącznie w formie:

 • dotacji udzielanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co najmniej wysokości 39,06% kosztów kwalifikowanych,
 • pożyczki preferencyjnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 40,65% kosztów kwalifikowanych, 
 • pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych ze środków NFOŚiGW w wysokości 20,29% kosztów kwalifikowanych. 

Pożyczki udzielane są maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Myślisz o dofinansowaniu Wzornictwo w MŚP?

Trafiłeś w dziesiątkę! Kliknij tutaj i odkryj naszą atrakcyjną propozycję zdobycia dofinansowania Polska Wschodnia – Wzornictwo w MŚP

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu FENX.02.02 - Rozwój OZE?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników.

Duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 pracowników.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - FENX.02.02 - Rozwój OZE

Montaż fabrycznie nowych urządzeń

Wnioskodawca złoży oświadczenie, że urządzenia wchodzące w skład instalacji OZE zamontowane
w czasie budowy, zostały wyprodukowane w okresie
48 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej/energii cieplnej/ biogazu/biometanu w tej instalacji,
a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane.

Przeznaczenie instalacji

Instalacja będąca przedmiotem wniosku nie będzie wykorzystana do spalania paliw kopalnych, ani do współspalania biomasy z paliwami kopalnymi zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania jak
i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Możliwość przyłączenia do sieci

Konieczne jest posiadanie warunków przyłączenia lub umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej/ ciepłowniczej/gazowej. Kryterium uznaje się również za spełnione
w przypadku zużywania wyprodukowanej energii lub paliw gazowych w całości lub w części na potrzeby własne.

Sprawność wytwarzania energii

Dotyczy instalacji spalania biomasy. Sprawność wytwarzania energii brutto wynosić będzie:

 • Co najmniej 82% w przypadku instalacji wykorzystywanych na potrzeby zasilania systemów ciepłowniczych (65% w przypadku jednostek kogeneracyjnych opalanych biomasą).
 • Co najmniej 70% w przypadku jednostek wykorzystywanych na potrzeby przemysłowe.

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W zakresie wytwarzania:

 • energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu/ biomasy/geotermii i pomp ciepła wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu,
  z wyłączeniem instalacji wykorzystania biomasy w procesie zgazowania,
 • energii elektrycznej z wiatru i/lub ciepła z promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci,
 • energii elektrycznej w elektrowniach wodnych wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W zakresie wytwarzania biometanu wraz
z przyłączeniem do sieci gazowej.

W tym instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu oraz instalacji oczyszczania biogazu do postaci biometanu, z magazynami biogazu i biometanu, wraz z infrastrukturą niezbędną do wprowadzania biometanu do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych).

W zakresie wytwarzania wodoru z OZE wraz
z magazynami wodoru
działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym dedykowanej sieci do transportu wodoru.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - FENX.02.02 - Rozwój OZE

Na finansowanie projektów FENX 2.2 przeznaczono łącznie 1,9 mld zł.

Dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z energia wiatrowa i słoneczna, obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia łącznie

w formie pożyczki IF EFRR, dotacji IF EFRR i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycje z obszaru elektrowni geotermalnych, biogazowni i biometanowni, elektrowni wodnych obligatoryjne finansowanie będą

w formie pożyczki IF EFRR i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych.

 • Maksymalne wsparcie projektów dotyczących wytwarzania biometanu: 50 mln zł.
 • Maksymalne wsparcie projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu: 40 mln zł.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu FENX.02.02 - Rozwój OZE

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru.

Nabór wniosków

CZERWIEC-wrzesień 2024

Najczęściej zadawane pytania - FENX.02.02 - Rozwój OZE

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy istnieje limit maksymalnej wartości dofinansowania o jaką można wnioskować w ramach projektu?2024-07-05T16:35:24+02:00

Maksymalne limity dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia mogą zostać wprowadzone na poziomie Regulaminu konkursu.

Czy dofinansowanie jest dostępne dla firm z konkretnych województw?2024-07-05T16:36:03+02:00

Nie, nie istnieją takie ograniczenia. O dotację mogą starać się przedsiębiorcy (niezależnie od statusu), administracja publiczna oraz jednostki samorządów terytorialnych.

Czy do aplikowania o dofinansowanie wymagane jest studium wykonalności?2024-07-05T16:36:35+02:00

Tak, studium wykonalności jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie wraz z aktywnym modelem finansowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry