Dotacje

Efektywność energetyczna i instalacja OZE - FENX 1.1

Możesz sfinansować inwestycje na rzecz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz spadku emisji gazów cieplarnianych w Twojej firmie.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

Efektywność energetyczna i instalacja OZE - FENX 1.1

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował pierwsze szczegóły wsparcia w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur, Klimat, Środowisko 2021-2027. Celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na działania związane z realizacją inwestycji takich jak modernizacja energetyczna budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych czy instalację urządzeń OZE z magazynami energii. Realizowane przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, wdrażania efektywności energetycznej i zwiększenia oszczędności energii, dekarbonizacji przemysłu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz do rozwoju nowych i odnawialnych form energii.

Wymaganym elementem procesu ubiegania się o dofinansowanie jest przeprowadzenie audytu energetycznego ex ante oraz ex post. Minimalny próg oszczędności energii pierwotnej w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków zakładowych wynosi 30%, a w przypadku zwiększenia efektywności energetycznej linii/procesów technologicznych 10%.

W ramach programu wspierane mogą być również uzasadnione działania niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu (do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia łącznie w formie:

  • pożyczki preferencyjnej ze środków Funduszu Spójności w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych,
  • pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych ze środków NFOŚiGW w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Program priorytetowy realizowany będzie w latach 2024 – 2029. Budżet przewidziany na jego realizację wynosi dla zwrotnych form dofinansowania do 210,647 mln zł:

  • ze środków unijnych, tj. Funduszu Spójności – do 179,050 mln zł, w tym duże przedsiębiorstwa 89,525 mln zł i średnie przedsiębiorstwa 89,525 mln zł.
  • ze środków krajowych NFOŚiGW – do 31,597 mln zł

Myślisz o dofinansowaniu FENX 1.1?

Trafiłeś w dziesiątkę! Kliknij tutaj i odkryj naszą atrakcyjną propozycję zdobycia dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej w Twojej firmie.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Efektywność energetyczna i instalacja OZE - FENX 1.1?

Średnie oraz duże przedsiębiorstwa

  • średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 250 osób).
  • duże przedsiębiorstwa (zatrudniające więcej niż 250 osób),.

*inne niż podmioty będące dostawcami usług energetycznych.

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykaże, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 30% w budynkach, a w przypadku procesów technologicznych 10%.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Efektywność energetyczna i instalacja OZE - FENX 1.1

Zwiększenie efektywności energetycznej

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zwiększenie efektywności energetycznej w przeliczeniu na energię pierwotną:

  • budynków o min 30%,
  • linii lub procesów technologicznych o min. 10%.

Przygotowanie audytu energetycznego

Audyt energetyczny ex-ante, określający zakres inwestycji jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca składa również deklarację o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Inwestycja nie może służyć wyłącznie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres inwestycji wynika z rekomendacji audytu energetycznego i dotyczy budynków zakładowych (innych niż budynki mieszkalne). Obszar działań w odniesieniu do procesów technologicznych musi wynikać z audytu energetycznego.

W tym m.in. obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych oraz systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia.

W tym również, instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego jako element dodatkowy w projekcie.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Efektywność energetyczna i instalacja OZE - FENX 1.1

Na finansowanie projektów FENX 1.1 dla przedsiębiorstw dużych i średnich przeznaczono łącznie 210 mln zł.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Efektywność energetyczna i instalacja OZE - FENX 1.1

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

czerwiec-wrzesień 2024

Najczęściej zadawane pytania - Efektywność energetyczna i instalacja OZE - FENX 1.1

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy możliwe jest wykorzystanie przeprowadzonego audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję?2024-04-25T14:57:16+02:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia wykorzystanie audytu i strategii wzorniczej z Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, jeśli są one aktualne i nie zostały wykorzystane w etapie II tego działania. Koszty związane z audytem i opracowaniem strategii są kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie ma wymogu, aby usługi te były wykonane przez zespół z co najmniej jednym projektantem. 

Czy wsparcie w projekcie jest udzielane w formie dotacji bezzwrotnej?2024-04-25T14:57:54+02:00

Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej, co oznacza, że konieczne będzie uzyskanie określonego poziomu przychodów, który wyznaczy poziom dofinansowania podlegający zwrotowi. Więcej informacji o mechanizmie dotacji warunkowej można znaleźć tutaj.

Czy zostały wskazane warunki, które musi spełnić projektant, aby przygotować audyt wzorniczy oraz strategię wzorniczą?2024-04-25T14:58:13+02:00

PARP wskazuje, iż projektant to osoba, która ukończyła studia wyższe związane z projektowaniem, takie jak wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz czy inne kierunki projektowe, lub posiada praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie. Oznacza to, że w swoim portfolio powinna mieć co najmniej trzy projekty przemysłowo produkowanych dóbr, jeśli chodzi o projektowanie i wdrożenie produktu, lub co najmniej trzy projekty usług, jeśli projekt dotyczy usług.

Jaką skalą innowacji powinien się charakteryzować nowy produkt będący wynikiem projektu?2024-04-25T14:58:29+02:00

Weryfikacji podlega, czy projekt dotyczy wprowadzenia lub wdrożenia innowacji produktowej w firmie. Innowacja ta musi być nowością na poziomie całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, możliwe jest zaimplementowanie innowacji w procesach biznesowych, która musi być bezpośrednio powiązana z innowacją produktową. Wdrożenie projektu oznacza jego wprowadzenie na rynek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry