Dotacje

TEN-T

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada program priorytetowy, w ramach którego twoja firma będzie mogła sfinansować budowę bądź rozbudowę stacji ładowania zlokalizowanych wzdłuż sieci TEN-T.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

Dotacje na budowę stacji ładowania dla transportu ciężkiego TEN-T

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

To dotacja z Funduszu Modernizacyjnego, której głównym celem jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T oraz przy centrach logistycznych, a także terminalach intermodalnych, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

W ramach programu realizowane będą przedsięwzięcia, mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku nowoczesnej, konkurencyjnej oraz przyjaznej środowisku gospodarce. Wsparcie udzielane będzie w formie:

  • dotacji do budowy i/lub rozbudowy stacji ładowania,
  • dotacji na dopłaty do rat kapitałowych ustalanych w umowie leasingu finansowego.

Celem Programu jest rozwój sieci stacji ładowania prądem stałym o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej
co najmniej 350 kW. Konieczne jest, aby stacje ładowania zlokalizowane na sieci TEN-T obejmowały co najmniej
2 punkty ładowania
, a w przypadku pozostałych lokalizacji co najmniej 1 punkt ładowania.

Program priorytetowy realizowany będzie w latach 2024 – 2029, a jego budżet wynosi 2 mld zł, przy czym:

• co najmniej 80% budżetu przeznaczona będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych wzdłuż sieci TEN-T;

• do 20% budżetu przeznaczona będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych na obszarze centrum logistycznego lub terminalu intermodalnego.

Myślisz o dofinansowaniu na budowę stacji ładowania dla transportu ciężkiego TEN-T?

Trafiłeś w dziesiątkę! Kliknij tutaj i odkryj naszą atrakcyjną propozycję zdobycia dofinansowania na budowę stacji ładowania dla transportu ciężkiego TEN-T

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu TEN-T?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników.

Duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 pracowników.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - TEN-T

Lokalizacja inwestycji

Objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi być zlokalizowana wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T lub
w odległości do 3 km jazdy od najbliższego zjazdu z drogi TEN-T lub zlokalizowana na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminala intermodalnego (lub w odległości 3 km od takich obiektów).

Efektywność rzeczowa inwestycji

Stacje ładowania zlokalizowane na sieci TEN-T obejmowały co najmniej 2 punkty ładowania, a w przypadku pozostałych lokalizacji co najmniej
1 punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW.

Premiowana będzie dodatkowa, ponad minimalną, liczba punktów ładowania. Najwięcej punktów otrzymają inwestycje z co najmniej
8 (sieć TEN-T) lub 5 punktami ładowania (pozostałe lokalizacje).

Ogólnodostępność

Wnioskodawca składa deklarację
o zapewnieniu niedyskryminującego dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury.

Efektywność dofinansowania inwestycji

Premiowane będą projekty osiągające jak najwyższą moc instalacji przy jak najniższej kwocie dofinansowania.

Termin realizacji inwestycji

Premiowane będą inwestycje z terminem zakończenia realizacji do 31 grudnia 2026 r.

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotyczy środków bezpośrednio związanych
z budową / rozbudową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta,
z wyłączeniem kosztów budowy
i modernizacji instalacji OZE.

Część kapitałowa rat leasingowych środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii.

Pod warunkiem magazynowania w nim energii OZE wytworzonej na miejscu i wykorzystania magazynu wyłącznie na potrzeby budowanej/ rozbudowywanej stacji ładowania.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - TEN-T

Na finansowanie przedsięwzięć w ramach wsparcia infrastruktury ładowania transportu ciężkiego dla przedsiębiorstw przeznaczono
2 mld zł.

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych. Warto zwrócić uwagę, że wypłata dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu TEN-T

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w Regulaminie naboru lub w ogłoszeniu o naborze.

Nabór wniosków

III lub IV kwartał 2024 r.

Najczęściej zadawane pytania - TEN-T

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w ramach kosztów instalacji przyłączeniowej możliwe jest wybudowanie stacji transformatorowej?2024-07-05T14:18:24+02:00

W ramach programu kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty poniesione na budowę stacji transformatorowych. Moc stacji musi być odpowiednio dobrana, aby spełnić wymagania programu.

Jaki będzie okres trwałości projektu?2024-07-05T14:21:00+02:00

Okres trwałości wynosi minimum 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji. Na etapie konsultacji społecznych pojawiały się różne sugestie dotyczące znacznego skrócenia okresu trwałości inwestycji np. do jednego roku, jednak pozostaje zapis 5 lat.

Czy w zakresie dotacji możliwe jest sfinansowanie budowy lub rozbudowy stacji tankowania dla pojazdów zasilanych wodorem?2024-07-05T15:52:14+02:00

Program uwzględnia stacje ładowania pojazdów prądem stałym – w obecnym kształcie programu nie są przewidziane stacje tankowania wodorem. Kwestia finansowania inwestycji wodorowych jest przedmiotem innych programów NFOŚiGW.

Czy znane są szczególne warunki dotyczące leasingu?2024-07-05T15:52:29+02:00

Raty i opłaty leasingowe muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego/leasingobiorcy (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania – co najmniej w okresie trwałości inwestycji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Dotacje

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – Projekty modułowe

Najważniejsze informacje o konkursie

Nowa perspektywa finansowa daje możliwości realizacji kompleksowych przedsięwzięć, dopuszczając strukturę modułową projektów. Właśnie taki model realizacji inwestycji jest przedmiotem wsparcia w ramach dofinansowania „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” w województwie mazowieckim. Wśród wspieranych obszarów są:

● prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – w tym z udziałem sektora nauki,
● infrastruktura badawczo-rozwojowa,
● prace przedwdrożeniowe,
● wdrożenie,
● usługi doradcze,
● podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji przez pracowników.
Obligatoryjnym elementem każdego wniosku o dofinansowanie jest moduł badawczo-rozwojowy. Pozostałe moduły są fakultatywne, co oznacza, że mogą być dobierane odpowiednio do celów, jakie przedsiębiorcy chcieliby zrealizować z pomocą dotacji. Należy również pamiętać o dodatkowym warunku dotyczącym przedsiębiorstw dużych, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie przy współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

Na dofinansowanie projektów w ramach naboru przeznaczono niemal 66,33 mln zł.

Kto może otrzymać dotacje

Z dofinansowania w ramach naboru mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, czyli firmy mikro, małe i średnie, jak i przedsiębiorstwa duże.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania →

„Prace B+R” 80%
„Infrastruktura B+R” 70%

Poziom dofinansowania uzależniony jest od charakteru ponoszonych wydatków. W przypadku realizacji prac badawczo-rozwojowych maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

1. Dla mikro i małych przedsiębiorstw

● 80 % w przypadku badań przemysłowych
● 60 % w przypadku prac rozwojowych
2. Dla średnich przedsiębiorstw

● 75 % w przypadku badań przemysłowych
● 50 % w przypadku prac rozwojowych
3. Dla dużych przedsiębiorstw

● 65 % w przypadku badań przemysłowych
● 40 % w przypadku prac rozwojowych

W części dotyczącej tworzenia infrastruktury B+R oraz w części wdrożeniowejdofinansowanie udzielane jest w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. Jej maksymalna intensywność w województwie mazowieckim jest zróżnicowana w przedziale od 0% do 70% i jest uzależniona od konkretnej lokalizacji projektu. Maksymalny poziom wsparcia (dla wybranych powiatów) wynosi:

● 70% w przypadku przedsiębiorstw mikro i małych,
● 60% w przypadku przedsiębiorstw średnich,
● 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.
Jednocześnie należy podkreślić, że dofinansowanie w części infrastrukturalnej i wdrożeniowej nie jest możliwe w Warszawie oraz powiatach ościennych. Dofinansowanie na część badawczo-rozwojową jest natomiast dostępne na terenie całego województwa, łącznie z Warszawą i powiatami ościennymi.

Termin / Terminy naboru wniosków

Mazowieckie – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

Nabór wniosków potrwa od 26 stycznia do 6 marca 2024 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

● Wynagrodzenia kadry naukowo-badawczej
W tej kategorii sfinansujesz wynagrodzenie brutto wraz z narzutami pracodawcy dla pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczo-rozwojowych.
● Zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe
Regulamin programu pozwala na zlecenie części prac badawczo-rozwojowych ujętych w projekcie innemu podmiotowi w ramach podwykonawstwa.
● Materiały i surowce
Z dotacji pokryjesz koszty materiałów i surowców zużywanych w procesie badawczym, a które służą np. do wytworzenia partii testowych produktów. Mogą to być również części składowe prototypów.
● Sprzęt i aparatura
W tej kategorii możliwy jest zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej. W przypadku droższych urządzeń koszt stanowi ich amortyzacja w czasie realizacji projektu, ale ich wynajem będzie również kosztem kwalifikowalnym.
● Koszty okołoprojektowe
Przykładami takich wydatków jest zarządzanie projektem, księgowość czy media.
● Grunty i nieruchomości
W projekcie możesz ująć zakup gruntów i nieruchomości – ten koszt nie może jednak stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
● Roboty budowlane
Możliwa jest budowa oraz adaptacja przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
● Zakup maszyn i urządzeń
W części wdrożeniowej możesz stworzyć bazę produkcyjną lub bazę konieczną do prowadzenia działalności usługowej.
● Szkolenia
Dzięki szkoleniom Twoi pracownicy poszerzą swoją wiedzę, a poziom kompetencji wrośnie, szczególnie w kluczowych obszarach dla Twojej firmy.
● Usługi doradcze
Doradztwo może dotyczyć np. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, czy też obszaru związanego z zabezpieczeniem praw własności przemysłowej.

Wynagrodzenia kadry naukowo-badawczej

W tej kategorii sfinansujesz wynagrodzenie brutto wraz z narzutami pracodawcy dla pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczo-rozwojowych.

Zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe

Regulamin programu pozwala na zlecenie części prac badawczo-rozwojowych ujętych w projekcie innemu podmiotowi w ramach podwykonawstwa.

Materiały i surowce

Z dotacji pokryjesz koszty materiałów i surowców zużywanych w procesie badawczym, a które służą np. do wytworzenia partii testowych produktów. Mogą to być również części składowe prototypów.

Sprzęt i aparatura

W tej kategorii możliwy jest zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej. W przypadku droższych urządzeń koszt stanowi ich amortyzacja w czasie realizacji projektu, ale ich wynajem będzie również kosztem kwalifikowalnym.

Koszty okołoprojektowe

W tej kategorii możliwy jest zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej. W przypadku droższych urządzeń koszt stanowi ich amortyzacja w czasie realizacji projektu, ale ich wynajem będzie również kosztem kwalifikowalnym.

Koszty okołoprojektowe

Przykładami takich wydatków jest zarządzanie projektem, księgowość czy media.

Grunty i nieruchomości

W projekcie możesz ująć zakup gruntów i nieruchomości – ten koszt nie może jednak stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Roboty budowlane

Możliwa jest budowa oraz adaptacja przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące webinaru.

Masz inne pytania?

Ile potrwa webinar?2024-04-25T13:30:23+02:00

Nasze spotkanie potrwa około 1 godziny. Jest to webinar na żądanie, czyli otrzymasz link do nagrania. Dlatego zawsze możesz przerwać oglądanie i wrócić do materiału w dogodnym dla siebie czasie.

Co muszę zrobić, aby obejrzeć webinar?2024-07-05T20:50:13+02:00

Wystarczy kliknąć jeden z przycisków który znajduje się na tej strony internetowej. Po zapisie otrzymasz maila z linkiem, który pozwoli Ci obejrzeć nagranie. Jeśli mail nie dotarł, warto sprawdzić folder SPAM.

Czy udział w webinarze jest płatny?2024-04-25T13:30:23+02:00

Webinar jest całkowicie bezpłatny, podobnie jak konsultacje i analizy Twojej firmy czy projektu, zanim nawiążemy współpracę przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z konkretnego programu lub jego rozliczaniu.

Na jakiej platformie będzie dostępny ten webinar?2024-04-25T13:30:23+02:00

Po wypełnieniu formularza otrzymasz mail z linkiem do nagrania, który jest opublikowany na platformie YouTube. Webinar nie jest ogólnodostępny, zatem nie znajdziesz go na naszym kanale.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Formularz zapisu

Wybierz dogodny dla Ciebie termin
i umów bezpłatną konsultację

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry