Dr inż. Marek Napierała

Ekspert ds. projektów B+R

Jestem ekspertem z wieloletnim doświadczeniem – ponad 16 lat – w budowaniu strategii, planowaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz w zarządzaniu interdyscyplinarnymi zespołami naukowców, inżynierów i techników.

Byłem kierownikiem licznych projektów B+R realizowanych przez pojedyncze podmioty, a także przez duże międzynarodowe konsorcja, które współpracowały z jednostkami naukowymi, wyższymi uczelniami oraz firmami z całej Europy.

Doświadczenie przy realizowaniu projektów B+R

Mam doświadczenie w przygotowywaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów w ramach programów ramowych Unii Europejskiej (FP7, H2020), programów krajowych (NCN, NCBR, FNP, PARP), regionalnych oraz w ramach zamówień Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Kierowałem projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi między innymi w ramach programów: Techmatstrateg (NCBR), LIDER (NCBR), Szybka Ścieżka (NCBR), SONATA (NCN).

Pełniłem także kierownicze stanowiska w trzech projektach międzynarodowych dofinansowanych z Komisji Europejskiej (w ramach FP7 oraz H2020) oraz wchodząc w skład Komitetu Sterującego projektów realizowanych z firmami takimi jak: AirBus Defence&Space, AVL oraz instytutami badawczymi takimi jak Fraunhofer, IHP, LEITAT.

Osiągnięcia

Posiadam tytuł doktora nadany przez Vrije Universiteit Brussel (Belgia), Wydział Fizyki Stosowanej oraz przez Politechnikę Wrocławską, Wydział Elektroniki. Mój dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 publikacji (Index Hirscha=13), wśród których znajdują się publikacje w takich czasopismach jak: Nature Communications (Impact Factor:  16.6) oraz Biosensors and Bioelectronics (Impact Factor: 10.61).

0+
Posiada na swoim koncie ponad 40 przyznanych patentów (grup patentowych).
0 lat
Posiada ponad 16-letnie doświadczenie przy pracach z projektami B+R.
0
Opublikował ponad 100 publikacji naukowych (Index Hirscha = 13).
0+
W trakcie swojej kariery zawodowej pracował przy ponad 20 projektach B+R dla firm z całego świata.

Wiedza

Zobacz artykuły mojego autorstwa

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Zobacz więcej naszych publikacji, artykułów i rzetelnych opracowań.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji