Karol Griech

Starszy Specjalista
ds. Pozyskiwania Dotacji

Jestem certyfikowanym menadżerem metodyki PMI – Certified Associate in Project Management. Zadania realizowane przeze mnie w środowisku projektowym obejmują zarówno prace koncepcyjno-organizacyjne, jak i merytoryczne.

Współpraca z klientami

Indywidualne podejście do każdego klienta opieram na szerokim spektrum doświadczeń, które zdobyłem w ramach formułowania i opracowywania projektów badawczych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych i społecznych. Wspieram, doradzam i koordynuję projekty mające na celu pozyskanie bezzwrotnego finansowania zewnętrznego.

Jestem otwarty na nowatorskie pomysły i rozwiązania. Przygotowując aplikację w stu procentach angażuję się w projekt, aby wykreować najlepsze rozwiązania dla planów i założeń biznesowych mojego klienta.

Pracę nad projektem rozpoczynam od precyzyjnego poznania potrzeb przedsiębiorcy. To mocny fundament sprawnej i wartościowej współpracy.

0+
Może poszczycić się imponującą liczba 75 pozytywnie ocenionych wniosków.
0 lat
Ma ponad 11 lat doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy Z UE.
0+mln zł
W ciągu swojej zawodowej ścieżki udało mu się z powodzeniem pozyskać, dla różnych projektów, finansowanie w wysokości przekraczającej 120 milionów złotych.
0%
Zachowuje swoją skuteczność na imponującym poziomie aż 75%.

Wiedza

Zobacz artykuły mojego autorstwa

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Zobacz więcej naszych publikacji, artykułów i rzetelnych opracowań.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji