Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w aktualnej perspektywie Funduszy UE bardzo duży nacisk położony jest na innowacyjność realizowanych projektów. Najpełniejszym odzwierciedleniem jest tego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). 

Szczególny akcent zwraca się na określony rodzaj innowacji, jakim jest właśnie ekoinnowacja

Fundusze unijne przyczyniają się do popularyzowania tego pojęcia, które jest stosunkowo młode, ale słyszane i wypowiadane z roku na rok coraz częściej. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu terminowi.

Definicja ekoinnowacji

Zacznijmy od tego, jak ekoinnowacja jest definiowana u źródła, czyli przez Komisję Europejską, według której to:

Innowacje w dowolnej postaci, których wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Można uznać, że ekoinnowacja jest tym samym, czym są inne rodzaje innowacji, ale wyróżniają ją dwie istotne cechy:

  • w pewnym stopniu redukuje oddziaływanie na środowisko – bez względu na to, czy taki efekt jest oczekiwany;
  • jej zakres może wykraczać poza konwencjonalne bariery organizacji i wyzwalać zmiany w obrębie norm społeczno-kulturowych oraz w strukturach instytucjonalnych.

Ekoinnowacje są powiązane ze sposobem, w jaki wykorzystujemy zasoby naturalne oraz z tym, jak produkujemy i konsumujemy, a także z pojęciami ekoefektywności i przemysłu ekologicznego. 

Wśród przykładów ekoinnowacji można znaleźć takie działania, jak:

  • ograniczenie lub wyeliminowanie z procesu produkcji surowców nieodnawialnych i zastąpienie ich surowcami z recyklingu lub odpadami;
  • obniżenie energochłonności procesu produkcyjnego poprzez opracowanie rozwiązań procesowych;
  • opracowanie technologii produkcji nisko lub zeroodpadowych; 
  • opracowanie rozwiązań dotyczących gospodarki zamkniętej lub cyrkulacyjnej.

Ekoinnowacja w Ścieżce SMART

W obecnejperspektywie unijnej 2021-2027 ekoinnowacja stanowi ważny punkt oceny projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 ekoinnowacja może dotyczyć wszystkich form innowacji tj. technicznych oraz nietechnicznych, które przynoszą korzyści w postaci zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko lub ograniczaniu go, jak i dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów. 

W ramach naborów wniosków do programu Ścieżki SMART ekoinnowacja otrzymuje dodatkowe punkty. W przypadku wdrożenia ekoinnowacji na poziomie kraju jest to 1 punkt, a za opracowania ekoinnowacji na poziomie kraju – 2 punkty. 

Jak wdrażać ekoinnowacje? 

Nie ma co ukrywać, że główną barierą we wdrażaniu ekoinnowacji jest czynnik ekonomiczny – wysoki koszt realizacji projektu oraz niepewność co do zwrotu z inwestycji. Jednak polityka UE, a w ślad za nią programy dotacyjne, sukcesywnie próbują dokonać zmiany w tym obszarze. 

Dlatego obecna perspektywa finansowa ma za zadanie sprzyjać rozpowszechnieniu ekoinnowacji, poprzez premiowanie projektów, które łączą rozwiązania innowacyjne z dbałością o środowisko.  

Zatem warto sprawdzić, czy zadanie, które planujesz zrealizować w Twojej firmie, ma charakter nie tyle innowacyjny, co może zostać zaklasyfikowane jako ekoinnowacja. W trakcie spotkań analitycznych nasi konsultanci zwracają uwagę również na ten aspekt. A to wszystko w celu wykorzystania dostępnych dofinansowań w możliwie najpełniejszy sposób.