W ramach tego konkursu dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji.