Niestety nie ma takiej możliwości. Jak precyzuje dokumentacja konkursowa: „Zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa”. Oznacza to, że po zakupie wyników prac B+R należy jeszcze dokonać dodatkowych prac rozwojowych, a dopiero po ich zakończeniu możliwe będzie sfinansowanie prac wdrożeniowych.