Dodatkowe punkty w tym zakresie można uzyskać w przypadku projektów dotyczących zakupu infrastruktury, w ramach których zakłada się wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w trakcie prowadzenia prac B+R i/lub w przypadku pozostałych typów projektów (wdrożenie, rozwój infrastruktury B+R), gdy zakłada się opracowanie nowych produktów/technologii/usług cyfrowych.