Realizacja w ramach projektu prac eksperymentalno-rozwojowych umożliwia komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych.

W przypadku projektów przewidujących realizację prac B+R wsparcie może zostać udzielone, gdy Wnioskodawca złoży deklarację zobowiązującą do wdrożenia wyników prac B+R będących przedmiotem projektu w okresie 3 lat od zakończenia jego realizacji.

Należy pamiętać, iż deklaracja komercjalizacji wyników prac B+R w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu dotyczy wyłącznie projektów niezawierających części wdrożeniowej (w przypadku projektów uwzględniających prace wdrożeniowe, komercjalizacja następuje w trakcie realizacji projektu).