Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru powinny zostać ocenione w przeciągu 60 dni od dnia zakończenia naboru. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny przez BGK wynosi 70 dni od zakończenia naboru. W przypadku złożenia dużej liczby wniosków czas oceny może jednak ulec wydłużeniu.