W ramach naboru nie ustalono minimalnej wartości projektu ani minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Wartością maksymalną projektu jest natomiast równowartość kwoty 50 mln EUR.