Zmiana zasadnicza w procesie produkcyjnym ma miejsce, gdy nowa inwestycja umożliwia wytwarzanie zupełnie nowego produktu, który do tej pory nie był produkowany przez dany zakład. W takiej sytuacji mamy do czynienia nie tylko z rozszerzeniem zdolności produkcyjnych istniejącego asortymentu, ale przede wszystkim z dywersyfikacją produkcji. Oznacza to wprowadzenie nowych produktów, co wymaga budowy nowych zdolności produkcyjnych specyficznych dla tego produktu. Natomiast gdy nowa inwestycja skupia się na zwiększeniu produkcji już istniejącego produktu, traktuje się to jako rozszerzenie możliwości produkcyjnych istniejącego zakładu.

Ważne jest, iż przez produkt możemy również rozumieć usługę. Oznacza to, że zasadnicza zmiana może następować również wtedy, gdy inwestycja umożliwia świadczenie zupełnie nowej usługi.