Konkurs FEPW 1.2 akceptuje inwestycje polegające na rozszerzeniu działalności przez uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego lub montażowego, nawet jeśli dotyczy to hali obecnie nieużytkowanej. Wymagane jest przeprowadzenie audytu technologicznego oceniającego dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i związane z nią technologie, aby zapewnić, że nowa inwestycja będzie odpowiadała wymaganiom Przemysłu 4.0. Audyt może również uwzględniać technologie wykorzystywane przez innych zainteresowanych, takich jak dostawcy czy odbiorcy, a także ewentualny wpływ na środowisko.