Tak, konieczne jest zrealizowanie założeń projektowych w ciągu 12 miesięcy od chwili podpisania umowy o dofinansowanie.