Jeśli Wnioskodawca zakupił wyniki prac B+R, musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzające zakup wyników (np. kopie umów, na podstawie której Wnioskodawca nabył wyniki tych prac) oraz raport z wyników prac B+R.